Reacties

NIMA Nieuws

Terug naar overzicht

Geen fabels maar feiten over e-mail – Editie 2012

14 juni 2012

Geen fabels maar feiten over e-mail – Editie 2012 Het budget voor e-mail marketing kent een licht stijgende lijn. Een 'kwalitatieve verzendlijst' is de meest belangrijke factor bij het behalen van een optimale deliverability. En de meerderheid van de marketeers is het eens met de stelling: 'Customer Relation Management is de toekomst voor relevante (e-mail) communicatie'.

Budget e-mail marketing kent stijgende lijn
Het budget voor e-mail marketing kent een licht stijgende lijn. Bij de helft van de organisaties (50%) is het budget voor e-mail marketing in 2012 gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar (2011). Bij 41% is het budget echter gestegen en 9% geeft aan dat het budget is gedaald.

Om te zien of er sprake is van een verschuiving tussen de kanalen in de mix van e-mail, social en search engine marketing, is de marketeer ook gevraagd naar de laatste twee budgetten. Het budget voor social marketing is het meest gestegen ten opzichte van vorig jaar (54%), gevolgd door search engine marketing (46%). E-mail marketing kent de minste stijging (41%) van de drie budgetten in deze marketingmix.

Optimale deliverability
De marketeer vindt drie factoren belangrijk bij het behalen van een optimale deliverability, waarbij het percentage bounce en complaint zo laag mogelijk is. De belangrijkste factor is 'kwalitatieve verzendlijst', bijvoorbeeld door het verwerken van complaints en afmeldingen, dat een score heeft van 4.1 op de schaal van 1 tot 5 (niet belangrijk tot heel belangrijk). De factoren 'opmaak & content mailing' en 'engagement' (het stimuleren van opens en clicks) volgen met een score van 4.0.

Updaten database van belang
Aan de marketeer is tevens gevraagd welke data-doelstellingen de organisatie heeft binnen haar e-mail marketing activiteiten. De 'database up-to-date houden' is het meest genoemd, namelijk door 57% van de marketeers. 'Segmentatie' en 'profielverrijking' zijn de data-doelstellingen die volgen (51% resp. 49%).

Overigens is bij de meeste organisaties (61%) het CRM-systeem of centrale database niet gekoppeld aan een e-mail marketing platform. Bij 39% is dit wel het geval.

Combi e-mail en social media voor groter bereik
70% Van de organisaties combineert e-mail marketing met social media in een campagne. Dit percentage is gestegen in vergelijking met 2011 (62%). Deze kanalen worden voornamelijk gecombineerd om een groter bereik te genereren (69%). Dit doel komt nu nog duidelijker naar voren dan vorig jaar (60%). Het werven van fans en volgers is voor 45% van de organisaties het doel om de twee kanalen te combineren.

Stellingen
In de DM Barometer zijn een aantal stellingen opgenomen [eens, oneens]:

  • Bij de keuze van een e-mail marketing leverancier let ik op keurmerken. [68%, 32%]
  • De OPTA doet te weinig om SPAM aan te pakken. [36%, 64%]
  • De mogelijkheid van segmenteren op Iphone of Ipad bezitters is waardevol. [79%, 21%]
  • Customer Relation Management is de toekomst voor relevante (e-mail)communicatie. [89%, 11%]
  • De waarde van e-mail marketing is gedaald met de opkomst van social media. [33%, 67%]
  • In mijn organisatie is altijd de oorsprong van een e-mailadres bekend (waar deze vandaan komt en op welke wijze toestemming is gegeven). [66%, 34%]

DM Barometer
Dit zijn enkele resultaten uit de DM Barometer 'Special - Geen fabels maar feiten over e-mail - Editie 2012' van DDMA, NIMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing. Dit rapport betreft de tweede editie (2012) van de DM Barometer Special die in het teken staat van e-mail marketing. De eerste editie (2011) omtrent e-mail marketing vond een jaar geleden plaats. Alle DM Barometer rapporten zijn te downloaden in de DDMA Kennisbank.