NIMA Nieuws

Terug naar overzicht

De strategische waarde van marketing

18 juni 2012

De strategische waarde van marketing Alex Klein, freelance professor met een zeer noemenswaardig curriculum vitae, is de afgelopen vijf jaar druk bezig geweest met theoretisch onderzoek naar de strategische accountability van marketing binnen organisaties. Deze zomer is het tijd om het onderzoek uit te breiden naar de praktijk en de ervaringen van marketeers. In samenwerking met NIMA wordt dit onderzoek voltooid.

Theorie
De eerste theoretische onderzoeksresultaten wijzen uit dat marketing waardevolle invloed kan uitoefenen binnen organisaties. Marketing kan veel meer ‘accountable’ zijn als de directie wordt overtuigd van de toegevoegde waarde op basis van klantkennis. Essentiële kennis, waarbij marketing andere afdelingen binnen de organisatie adviseert om vervolgens beter in te spelen op de wensen en behoeften van zowel de klant als de organisatie met als uiteindelijk doel kostenbesparing. Om een structurele kostenbesparing daadwerkelijk te realiseren wordt het KEEK principe door de freelance professor gehanteerd. KEEK: kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en tot slot kostenbewust.

Praktijk
Het onderzoek dat Alex Klein momenteel uitvoert is om inzicht te verkrijgen in welke taken en verantwoordelijkheden marketing nu heeft, gekoppeld aan hoe succesvol organisatieonderdelen momenteel opereren. Volgens de theorie zou marketing (= klantkennis) substantieel moeten bijdragen aan succesvolle operaties. In praktijk is dat doorgaans nog onvoldoende het geval.

Jouw mening telt
Waar marketing tot eind jaren ’60 een strategische positie in de organisatie innam, is het vak in de afgelopen jaren steeds meer een operationeel orgaan geworden. Om die reden willen we heel graag van jou, als marketeer, weten welke taken en verantwoordelijkheden marketing momenteel vervuld binnen de organisatie? En zie jij in de toekomst weer een meer strategische rol weggelegd voor marketing? Doe dan mee aan het onderzoek. Klik hier om mee te doen aan het onderzoek Strategische Waarde van Marketing. We horen heel graag jouw mening!