Organisatiestructuur

NIMA is een vereniging. De leden van de vereniging worden vertegenwoordigd door het hoogste orgaan, de NIMA Ledenraad.

Het NIMA Bestuur legt verantwoording af aan de NIMA Ledenraad.

De NIMA Directie heeft de dagelijkse leiding en legt verantwoording af aan het NIMA Bestuur. De huidige directie bestaat uit Martin Huisman (Directeur), Mario Zanoni (Manager Finance & Operations) en Arjen Bijlsma (Commercieel Manager). Zij hebben de leiding en zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de voorbereiding en de executie van het groeiplan voor de komende jaren.

Het Bestuur is in samenwerking met de Ledenraad verantwoordelijk voor het onderliggende beleid. De komende tijd zal het groeiplan in samenwerking met de leden en partners verder uitgewerkt en geoperationaliseerd worden.

NIMA Top Marketing Companies

Top marketing company

banner