Praktische zaken

Als je NIMA Examen gaat doen, wat staat je dan te wachten?  Hieronder vind je informatie over de verschillende examens die door NIMA worden afgenomen.

Een schriftelijk examen

 

Inschrijven:
Tot 4 weken voorafgaand aan het examen. Wil je daarna nog deelnemen aan het examen kan dat maar dan zijn daaraan extra kosten verbonden á €50,- De actuele deadlines voor inschrijving staan vermeld bij het examen in de examenkalender.

Locatie:
Schriftelijke examens worden over het algemeen gehouden in de omgeving van Utrecht. De keuze voor de locatie is afhankelijk van een aantal zaken, waaronder het aantal inschrijvingen. Twee weken voor het examen wordt aan alle kandidaten de definitieve locatie bekend gemaakt in de schriftelijke oproep die je thuis ontvangt.

De oproep:
Twee weken voor het examen ontvang je de oproep van NIMA. Daarin staat alles wat je moet weten om goed voorbereid op het examen te komen. Wat je mee moet nemen, hoe laat je wordt verwacht, de routebeschrijving en je examennummer.
In de examenzaal staan alle tafels in rijen, op tafel ligt een enveloppe met daarop per kandidaat de naam en het examennummer. Vooraan de rijen kun je jouw examennummer terugvinden. Je neemt plaats aan de tafel waar je jouw naam vind.

Examennummer:
Het examennummer is een persoonsgebonden nummer waar mee we jou kunnen identificeren. Op jouw examenwerk schrijf je namelijk niet je naam maar je examennummer. Zo houden we de correctieprocedure anoniem en dus objectief.

Tijdens het examen:
De stof die in het examen aan bod komt is afgestemd op de exameneisen die voor de examens zijn opgesteld. Deze kun je ook op de website vinden onder Exameneisen. Wij raden je aan de exameneisen te bestuderen ter voorbereiding op het examen.

Tijdens het examen worden door de organisatie de benodigde antwoordformulieren en gekleurd kladpapier uitgedeeld. De antwoordformulieren mogen alleen aan de voorkant beschreven worden. Antwoorden op de achterzijde van de antwoordformulieren worden niet nagekeken. Tijdens het examen is het niet toegestaan om eigen papier of eigen kladpapier te gebruiken. Ingeleverd kladpapier wordt niet nagekeken.

Zorg dat je duidelijk en met zwarte of donkerblauwe ballpoint schrijft. Onleesbare antwoorden worden als fout beoordeeld. Op alle beschreven pagina’s  schrijf je jouw examennummer en zet je een handtekening, ook nummer je de pagina’s zodat we deze in de juiste volgorde kunnen aanbieden aan de corrector.

De examenopgaven:
Op de examens van NIMA is auteursrecht van toepassing. Om ervoor te zorgen dat de examens alleen voor door NIMA goedgekeurde doeleinden worden gebruikt moeten alle examenopgaven weer ingeleverd worden. Je antwoorden schrijf je op doordrukpapier, deze kun je dus meenemen.
Enkele weken na het examen worden de definitieve antwoorden op www.nima.nl gezet zodat je deze kunt vergelijken met de door jou gegeven antwoorden.

Einde examen:
Wanneer je klaar bent met het examen geef je dit aan bij de surveillant door je hand op te steken. De surveillant komt naar je toe en neemt je examenwerk en de examenopgaven persoonlijk in. Hierna mag je de examenzaal zo stil mogelijk verlaten.

Het eerste half uur na aanvang van het examen is het niet toegestaan om de examenzaal te verlaten en een half uur voor het einde van het examen is het niet meer mogelijk om de examenzaal te verlaten. In dat geval zal je moeten wachten totdat de volledige examentijd is verstreken. Dit om rumoer te voorkomen voor de mede examenkandidaten.

Uitslag:
NIMA hanteert in het belang van haar kandidaten een strikte procedure met betrekking tot de totstandkoming van de examenuitslagen.
De procedure kun je hier teruglezen. De gemiddelde doorlooptijd tussen examen doen en het ontvangen van de uitslag is tussen de 6 en 8 weken. In het uiterste geval ontvang je na 10 weken de uitslag van het examen. De uitslag van een examen wordt per post verstuurd. Telefonisch of per e-mail worden geen inlichtingen verstrekt. Telefonisch of per e-mail kunnen we nauwelijks verifiëren of wij de informatie aan de juiste persoon doorgeven.

Inzage van het examen:
Wanneer je A examen hebt gedaan mag je geen examenopgaven en antwoorden mee naar huis nemen. Om toch te kunnen zien wat je geantwoord hebt en dit te vergelijken met de NIMA antwoorden kun je bij ons je examen komen inzien. Op je uitslagbrief staat de datum van de inzage vermeld. Voor de inzage hoef je je alleen maar aan te melden. Aanmelden is noodzakelijk omdat wij jouw dossier in orde moeten maken. Aan deze inzage zijn geen kosten verbonden.

Tijdens de inzage zijn de documenten van de correctoren niet inzichtelijk en ook de deelcijfers per vraag niet. Cijfers zijn vastgesteld op basis van een of meerdere correcties door deskundigen en over de totstandkoming van de waardering kan niet worden gediscussieerd. Tijdens de inzage mag je geen vragen en/of antwoorden overschrijven. Wel kun je aantekeningen maken ten behoeve van een klacht of bezwaar.

Bezwaar maken tegen de uitslag:
Wanneer je vindt dat je ten onrechte bent gezakt kun je bezwaar indienen tegen de uitslag. In je bezwaarschrift geef je aan op welke onderwerpen je van mening bent dat jouw antwoord goed gerekend moet worden. Dit doe je op basis van de standaard NIMA-antwoorden die op de website worden gepubliceerd. Wanneer je bezwaar indient zal een objectieve corrector jouw examenwerk nog eens in zijn geheel bestuderen. Je bezwaarschrift is geen extra hercorrectie en wordt ook niet in behandeling genomen zonder inhoudelijke toelichting.

Annuleren of verzetten van je examen:
Onder voorwaarden kun je jouw examen verzetten of annuleren. Deze voorwaarden kun je hier lezen.

Een mondeling examen

Inschrijven:
Inschrijven kan tot 5 weken voorafgaand aan het examen. De deadline voor inschrijving is direct ook de deadline voor het indienen van het geschreven plan (niet voor Sales A2). Inschrijven na de deadline is vrijwel niet mogelijk. Wanneer de inschrijftermijn gesloten is worden de plannen naar de examinatoren gestuurd en beginnen zij de voorbereiding op het examen.

Planning:
De actuele deadlines voor inschrijving staan vermeld bij het betreffende examen in de examenkalender. Bij de mondelinge examens staat altijd een ‘vanaf’ datum vermeld. Afhankelijk van het aantal kandidaten dat zich aanmeldt worden de examendagen ingepland. Over het algemeen vinden examens plaats in de week van de aangegeven examendatum. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt wel eens uitgeweken naar de daarop volgende week. Een examenperiode gaat door wanneer zich meer dan 5 kandidaten aanmelden, mocht een examenperiode geen doorgang vinden wordt je daar door ons telefonisch van op de hoogte gesteld.

De examens worden vrijwel altijd bij NIMA in Amsterdam Zuidoost afgenomen. In de oproep die je van ons ontvangt staat de exacte examenlocatie, de dag en aanvangstijd vermeld.

De oproep:
Twee weken voor het examen ontvang je de oproep per post. Daarin staat alles wat je moet weten om goed voorbereid op het examen te komen.
Wat je mee moet nemen, hoe laat je wordt verwacht, de routebeschrijving en je examennummer. Wanneer je bij NIMA in Amsterdam Zuidoost aankomt zul je opgevangen worden door een surveillant die jouw gegevens controleert.

Voor het examen:
Wanneer je bij NIMA in Amsterdam Zuidoost aankomt zul je opgevangen worden door een surveillant die jouw gegevens en identiteitsbewijs zal controleren. Je neemt plaats in de ontvangstruimte en wacht daar op de aanvang van je examen. Zorg dat je op tijd komt.

Het examen:
Mondelinge examens worden afgenomen op basis van een zelf geschreven plan. Sales A en B kandidaten behandelen in het examen (ook) een case. Je presentatie dien je op USB stick en als hand-out voor de examinatoren mee te nemen op het examen. NIMA stelt in veel gevallen de beamer en laptop beschikbaar voor het examen.
Wil je eigen apparatuur meenemen, dan kan dat. Geef het wel even door via examens(at)nima.nl onder duidelijke vermelding van je naam en het examen dat je gaat afleggen. Het kan voorkomen dat NIMA aangeeft dat je zelf voor een laptop moet zorgen. Als dat het geval is wordt dat duidelijk in jouw oproep vermeld.

Tijdens het examen wordt een geluidsopname gemaakt van het examen. Deze geluidsopname wordt 9 maanden bewaard. De geluidsopname wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer een kandidaat bezwaar indient tegen de uitslag van het examen of de Stichting Examenkamer die het examen wil beoordelen. Zonder jouw toestemming worden de geluidsopnamen niet verstrekt aan andere partijen.

De stof die in het examen aan bod komt is afgestemd op de exameneisen die voor de examens zijn opgesteld. Deze kun je ook op de site vinden onder Exameneisen. Wij raden je aan de exameneisen te bestuderen ter voorbereiding op het examen.
Tijdens het mondelinge examen word je beoordeeld op verschillende competenties (vaardigheiden bij Sales A2) de inhoud van de competenties kun je ook terugvinden in de exameneisen.

De verschillende mondelinge examens van Marketing, Sales en Communicatie verschillen ten opzichte van elkaar. De precieze tijdsindeling en inhoud van het examen kun je vinden bij de informatie over de specifieke examens onder ‘alle examens op een rij’

Toehoorder:
Het examen wordt afgenomen door twee examinatoren. Het kan voorkomen dat tijdens een mondeling extra toehoorder aanwezig is. NIMA staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer en wordt door de Stichting Examenkamer steekproefsgewijs gecontroleerd. Het kan zijn dat een afgevaardigde van de Stichting Examenkamer een mondeling NIMA Examen wil bijwonen en als toehoorder jouw examen bijwoont. Nieuwe examinatoren moeten, voordat zij officieel mogen examineren een opleidingstraject volgen. Onderdeel van het opleidingstraject is het bijwonen van een mondeling NIMA Examen als toehoorder. Ook kan het voorkomen dat een medewerker van NIMA een examen bijwoont.

Een toehoorder zal tijdens het examen enkel het examen bijwonen en heeft verder geen oordeel of inmenging. Als je liever niet wil dat een toehoorder aanwezig is, kun je dit op de examendag aangeven bij de surveillant.

Uitslag:
Na afloop van het examen word je door je examinatoren op hoogte gebracht van de uitslag van het examen. Uiteraard kunt u aantekeningen maken tijdens de uitslag en evaluatie die door de examinatoren wordt gegeven. De examinatoren vullen een beoordelingsformulier in. B en C examenkandidaten ontvangen hiervan na afloop een duplicaat. Binnen twee weken na het examen ontvangt u de officiële uitslagbrief nog per post.

banner
Klik verder

NIMA Diploma behalen? Daarom!

  1. Onafhankelijk bewijs van bekwaamheid
  2. Brengt je verder in de commerciële wereld
  3. Vergroot jouw kansen, ook in de interne organisatie 
  4. NIMA Diploma's zijn internationaal geaccrediteerd