Stichting Examenkamer

In de beroepspraktijk moet u kunnen aantonen dat u vakbekwaam bent. Of met andere woorden: dat u niet alleen over kennis, maar ook over vaardigheden en competenties beschikt.

Dat is de reden waarom NIMA in de examens en de examinering die belangrijke componenten opneemt. Examineren is meer dan alleen het meten en waarderen van cognitieve kennis. Er wordt aan de hand van een beroeps- of functieprofiel bepaald of een kandidaat voldoet; mensenwerk waar veel expertise bij komt kijken.

Toezicht van de Stichting Examenkamer
Om de vorm van examineren goed te laten verlopen en te borgen dat kandidaten objectief en integer geëxamineerd worden is er toezicht van de Stichting Examenkamer.

Meerwaarde door kwaliteit
Inhoud, processen en procedures worden zorgvuldig bewaakt en daarmee wordt de kwaliteit van de NIMA Examens geborgd. Het NIMA Diploma heeft daarmee voor kandidaten een absolute meerwaarde om op te nemen in hun portfolio.