To ‘map’ or not to ‘map’ de customer journey…

Growth hacking voor marketing managers

Customer journey mapping is niet meer weg te denken uit de customer experience wereld. Maar er is nog veel winst te halen om echt waarde toe te voegen met journey mapping. Maar ook: waarom zou je überhaupt een journey moeten mappen?

De laatste weken valt me iets op aan de gesprekken die ik heb over customer experience of de vragen die ik krijg als ik een inspiratiesessie over beleving verzorg. En dat is de worsteling die ik zie en voel rondom customer journey mapping. Daarom voelde ik me geroepen om ook hier weer wat zin en onzin te scheiden. Trouwens, alles wat ik hier ga delen geldt idem dito voor de journeys van de medewerkers! Laten we starten met de belangrijkste vraag: waarom zou je überhaupt een journey moeten mappen?
Lees deze blogpost van NIMA Classes-docent Zanna van der Aa op

‘Experience transformation? Appeltje eitje!’

Mastercourse Ontwikkel je branded customer journey

Als je alle blogs over customer- en employee experience  (CX) leest, dan kun je wel eens in een flinke depressie schieten:

  • 85 procent zegt dat CX top prio is, maar slechts 8 procent is top in CX;
  • Transformatie duurt veel te lang of gebeurt niet;
  • We zien geen meetbaar resultaat op korte termijn;

Als je vanuit dit perspectief en die intentie gaat starten met CX dan is de kans groot dat het bij voorbaat een moeizaam proces gaat zijn. Tijd voor een experiment met nieuwe uitgangspunten! Experience is niet moeilijk. Experience is geen rocket science. Experience zit al in de genen van medewerkers.

Roep ik dit alleen om iets los te maken? Nee, dit is mijn dagelijkse ervaring in de praktijk. Wel maak ik graag dingen zwart-wit om een punt te maken. Vooral het laatste punt is wat mij betreft een cruciaal uitgangspunt waar men zich vrijwel niet van bewust is. Wat hoor ik namelijk heel vaak: de medewerkers moeten meer klantgericht zijn, de medewerkers die we nu hebben gaan het niet redden met de nieuwe eisen vanuit de markt.

Lees deze blogpost van NIMA-docent Zanna van der Aa op

(onderzoek) De staat van customer service in 2020

Nederlanders communiceren meer dan ooit met bedrijven waar ze klant zijn. In mei dit jaar zagen servicecenters een stijging van 53 procent van de online gesprekken boven de benchmark vóór de uitbraak van het coronavirus. In juni zelfs 63 procent. Tegelijk staat bezuinigen hoog op de agenda bij een groot aantal bedrijven. Voor vele geldt dat customer service als naargeestige zombie terugkeert in het rijtje besparingsopties, terwijl klanten juist veeleisender en beter geïnformeerd contact zoeken. Zo wordt een oud dilemma opgewarmd: is het een kostenpost of profit center?

De boeiende ‘betere marketingonderzoeken’ vallen ineens als rijpe appeltjes. Waren we net bekomen van een doorwrocht Kantar-onderzoek over de misperceptie van creativiteit, valt er weer een ‘Meta-Analysis of When and How Advertising Creativity Works‘ in de mail (waarvoor dank Ronald Voorn!). Later deze week een flinke update over de stand van B2B-marketing door Spotler. En zo tussendoor kwam marcom-softwarebedrijf Hubspot met een boeiend en lezenswaardig rapport over de perceptie van customer service in tijden van pandemieën.

Lees dit artikel op

Zo vind je een klantgerichte weg uit de coronacrisis

Customer experience-teams kunnen juist nu van onschatbare waarde zijn voor de organisatie. Maar te vaak zijn ze onvoldoende strategisch gepositioneerd om het verschil te maken, met als gevolg dat ze het laaghangend kostenbesparingsfruit zijn, in plaats van dat ze het aanwijzen. Maar niet getreurd, als je het goed aanpakt kom je juist in deze tijden dichter bij je doel: een klantgericht fundament onder betekenisvolle, data-gedreven besparings- en investeringsbeslissingen, prioritering van strategische initiatieven en operational excellence.

Lees dit artikel op

(Recensie Register Marketeers) De CX Travel Guide, een avontuurlijk handboek voor customer experience

De ontvangst van het boek ‘De CX Travel Guide’ was een beleving op zich. De bezorger had het boek in de regen over de schutting achter ons huis gegooid. Het pakket van de grond rapend heb je nog een wat mopperig gevoel. Daarna houd je het boek in de hand en blader je er voor het eerst doorheen. Weg het mopperen, welkom de heerlijke experience die je hebt bij alleen al het openen van dit boek.

De auteurs van De CX Travel Guide starten met het leggen van een basis voordat je verder gaat. Het uitgangspunt is het CX-framework. Een compleet overzicht waarbij je vanuit zes pijlers (strategie, begrip, klantreis, metrics, governance en cultuur) de basis legt voor de huidige situatie en de mogelijk toekomstige situatie. Aan de hand van een uitgewerkt framework krijg je daarna inzicht in de volwassenheid van je eigen CX-strategie en aanpak. Om maar eens een term te gebruiken uit het boek: wow!

Lees deze recensie van Ment Kuiper op

(Blog Marc Nieman en Nathalie Peters) Agility helpt excellente Customer Experience creëren

 

Klanten en gebruikers, zowel in een B2C als B2B omgeving, verwachten tijdens alle stappen in hun klantreis, een naadloos op elkaar aansluitende dienstverlening.

Het kunnen bieden van oriëntatie, tot aan gebruik en ondersteuning, is voor veel organisaties nog steeds een uitdaging: een ruime meerderheid van klanten geeft aan geen goede, laat staan excellente Customer Experience (CX) te ervaren. [Bron: Forrester Research]

Om excellente CX te bieden is het goed kennen van je klant een absolute basisvoorwaarde. Dit is ook meteen één van de grootste marketinguitdagingen. In dit digitale tijdperk hebben we te maken met een consument die o.a. continue in beweging is, altijd bereikbaar en op zoek is en hoge eisen stelt. Deze extreme hoeveelheid informatie over de consument is meestal wel beschikbaar, maar opgeslagen in diverse bronnen.

In plaats van starten met de vraag wat we met de data kunnen en gaan doen, is het verstandiger te beginnen met het uitzoeken welke data beschikbaar is, en waar je die kunt vinden. Op welke afdeling, in welke systemen? Wie beheert de data en is er de eigenaar van? Verkeerde werkwijze en inrichting van de organisaties zijn de belangrijkste oorzaak van een slechte CX. Teams en afdelingen werken vaak nog in silo’s langs elkaar; communiceren onvoldoende en werken vaak niet met dezelfde doelstellingen.

Door anders samen te werken verhoog je de CX

Het bij elkaar brengen van de juiste informatie en die op de juiste manier beschikbaar stellen, kan alleen als we op een andere manier gaan samenwerken en communiceren. Meer aandacht voor mensen en interactie; focus leggen op het creëren van werkende oplossingen; leveren van waarden zowel voor klant als organisatie, en wanneer het nodig is snel inspelen op veranderingen. Een zgn. ‘agile’, oftewel een snel wendbare manier van denken en werken. Deze verbindende factor draagt bij aan het echt kennen van klanten en gebruikers.

Dat klinkt logisch, dat is het misschien ook wel, maar de ervaring leert dat veel organisaties worstelen om hiermee aan de slag te gaan. Om bestaande structuren, regels en cultuur te doorbreken, is een verandering van o.a. gedrag noodzakelijk. Daarmee veranderen we uiteindelijk de cultuur binnen een organisatie en kan er gewerkt worden vanuit de behoeften en wensen van de klant.

Agile-methodes toepassen

Door specifieke agile-methoden zoals Customer Journey Mapping, visualisatie, Design Thinking en Design Sprints op de juiste wijze in te zetten, creëer je een eenduidig, compleet en breed inzetbaar klantbeeld – jouw single customer view.

Hoe dan?

Door in een organisatie gezamenlijk te identificeren welke data per Touch point wordt verzameld, waar en hoe vaak deze wordt bewaard, en wie deze data beheert – Customer Journey Mapping & visualisatie – geeft dit je een volledig beeld van je beschikbare klantinformatie. Dit complete beeld ontstaat alleen als relevante disciplines zoals marketing, IT, Customer Service, marktonderzoek, finance, maar ook de externe partners hierbij betrokken worden en gaan samenwerken. Hierdoor wordt zichtbaar welke informatie ontbreekt. “Je weet pas echt wat je mist, als je weet wat je hebt”. Door samen te werken blijkt soms dat de benodigde informatie wel degelijk, elders in de organisatie beschikbaar is.

Design Thinking is een creatieve en instinctieve innovatietechniek die o.a. werkt met prototypes en sterk probleemoplossend is. Design Thinking zet de klantbehoefte en klantwensen centraal, waarbij per fase bepaald wordt welke informatie relevant is. Design Sprints – in 4 á 5 dagen een concrete uitdaging uitwerken naar potentiële oplossing – kun je inzetten om uitdagingen m.b.t single customer view te adresseren.

Agile methodes toepassen op marketingactiviteiten helpt je om de juiste klantdata te ontsluiten en een single customer view te creëren. In het nieuwe data-driven marketing denken is dit bijzonder relevant geworden, omdat het een structurele verhoging (ROI) van marketingeffecten oplevert. Het vormt de basis voor de juiste boodschap, op het juiste moment, bij de juiste doelgroep. Jouw CX krijgt hiermee dus een enorme impuls.

 

Nathalie Peters is partner bij MORGENFRISK | the in-housing company en voorzitter van IAB Nederland

Marc Nieman is Agile coach en trainer bij Wemanity. Hij verzorgt regelmatig trainingen voor NIMA over dit onderwerp. Bovenstaande blogpost werd door hem aangeboden voor publicatie op NIMA.nl.

Service experience: weg met de eilandjes

Hoe beweeg je je naar een klant- en mensgerichte organisatie? Dan heb je meer nodig dan een op zichzelf staand CX-meetprogramma. Daarom in deze blogserie: vijf typen experience en hoe deze naadloos onderling verbonden moeten zijn voor een wezenlijke transformatie. Deel vier: service experience.

Hebben de vorige drie typen experience geholpen om meer helderheid te krijgen in je organisatie wat nu wat is en wie welke rol heeft in het verbeteren van de beleving? Met type vier gaan we een stapje verder in het uit elkaar trekken van de experience spaghetti.

Zelf contact zoeken

Service experience gaat over mijn beleving op het moment dat ik als klant of medewerker zelf contact zoek met de organisatie omdat ik een vraag of een klacht heb. En dan specifiek over de contacten waar menselijke interactie aan te pas komt (call, e-mail, WhatsApp, chat). Waarom? Omdat de service-contacten die puur digitaal zijn meer baat hebben bij het laatste van de vijf typen, namelijk user experience. Daarover later meer.

 

Lees dit artikel op 

(Column Jacqueline van Dinten SMP) ‘Hoe blij word je als klant als je een mens aan de telefoon krijgt?’

‘Alles draait om de eenvoud’, de song van Het Goede Doel, schiet mij als marketingadviseur in de zorg regelmatig door het hoofd. Waar customer experience en journeys zich steeds vaker onderscheiden door gebruikersonvriendelijkheid en te ver doorgeslagen digitalisering, vergeten merken ‘eenvoud’ als USP in te zetten. Eenvoud in taal, in bestellen en zelfs in algemene voorwaarden.

Eenvoud als businessmodel

Wie begrijpt er nog zijn eigen loonstrook, belastingformulier of de nota van het energiebedrijf? Wie snapt nog iets van de nota’s van de zorgverzekeraar? Hoe blij word je als klant als je een mens aan de telefoon krijgt die je geduldig uitleg geeft en vriendelijk te woord staat?

Waarom stapelen we wetgeving, regels en procedures? Wie trekt nu eens regels en procedures onderuit die stapel vandaan? Dan valt hij misschien wel om….. Mooi, zie het als een kans om opnieuw te beginnen. Begin vanuit een why en bedenk bij de how steeds opnieuw: hoe houden we het zo eenvoudig mogelijk?

Eenvoud kan zelfs een businessmodel zijn, want meer eenvoud brengt vaak minder behoefte aan controle met zich mee. Zaken zijn overzichtelijk, begrijpelijk en simpel te organiseren en controleren. Zou dat niet gewoon leiden tot minder kosten? Het biedt in veel gevallen vooral meerwaarde voor de klant. Moeten wij marketeers, die horen te denken vanuit klantbelang, niet gewoon eens de zaak gaan ‘ontregelen’?

Eis in design

In de zorg zijn daarvoor al verschillende initiatieven. Ik ben ervan overtuigd dat klanten blij worden van eenvoud, van een gebruiksvriendelijke website, een begrijpelijke factuur en een menselijke servicegerichte benadering. Dat zij het gevoel krijgen dat vragen stellen mag. Sterker nog, daar leren we als marketeer van. Wij willen immers weten wat onze klanten echt beweegt.

Eenvoud moet een eis worden in design. Van het ontwerp van een nieuw product, customer journey tot declaratieproces. In het belang van de klant, in het belang van de organisatie en in het belang van het werkplezier van medewerkers. Waar velen niet voor het vak van administrateur gekozen hebben, is dat nu wat zij vandaag de dag het meest doen: administreren. Zouden zij niet veel meer energie krijgen van het helpen van blije klanten?

Oproep tot ontregelen

Ik roep iedereen die denkt en werkt vanuit de wens van de klant op om te gaan ‘ontregelen’. Om als een soort dwarsdenker in de eigen organisatie en daarbuiten eenvoud te eisen. Te gaan rukken en trekken aan de regels en procedures die zich maar blijven opstapelen. Steeds opnieuw te vragen om keuzes te maken: wat kan er weg? Merken te laden met deze vergeten USP. En dit alles vanuit de overtuiging: Alles draait om de eenvoud!

 

Jacqueline van Dinten SMP is Adviseur Raad van Bestuur Viattence, deze column verscheen eerder bij MarketingTribune

Negen hardnekkige misverstanden over experience management

Experience management (XM) krijgt bij veel organisaties een steeds prominentere plek. Daarmee groeit helaas ook het aantal misverstanden over deze discipline. Steeds meer marketing- en XM-professionals nemen deze misverstanden en verkeerde inzichten van elkaar over. Op het X4-evenement van Qualtrics in Amsterdam ontkrachtte XM-expert Catriona Sheil een aantal van deze mythes. Een overzicht.

Lees dit artikel op