Diversiteit maakt reclame effectiever

Onderzoek: ‘Deze advertenties verenigen ons allemaal. En wat goed is voor de samenleving, is ook goed voor het bedrijfsleven’

Britse onderzoekers hebben in een omvangrijk onderzoek gemeten wat het effect is van inclusiviteit in commercials voor merken op de korte en lange termijn. Daaruit blijkt dat niet alleen representanten van de ondervertegenwoordigde groep positiever reageerden, maar welbeschouwd iedereen dat deed. En het geeft niet alleen een goed gevoel, het gaat om betere commerciële prestaties.

Afgelopen jaar ging het er soms heftig aan toe in de gesprekken, of discussies die werden gevoerd over inclusiviteit, de representatie van ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen. En de discussie zal ook nog even aanhouden zo luidt de verwachting. Maar wat in een paar jaar veranderde is dat belangrijker wordt gevonden dát bedrijven ‘een kant kiezen’ in hun poging dichterbij de consument te komen: “Eerst hielden bedrijven zich afzijdig, nu kiezen merken een kant. Ze worden daartoe ook gedwongen. Bedrijven stellen zich menselijker op, dan wordt hen gevraagd de mening te geven”, stelde hoogleraar Marketing Peeter Verlegh vorig jaar al. Hij doet onderzoek naar consumentengedrag en reclame.

Credits afbeelding: youtube – commercial McCain, licentie: Alle rechten voorbehouden

Feeling Seen

De commercials in Nederlandse reclameblokken die tijdens de afgelopen EK voorbijkwamen, maar al tijdens de decemberperiode vorig jaar illustreerden al dat hij gelijk kreeg. Divers wordt langzaamaan meer mainstream. Om die reden is het prettig dat er ook onderzoek wordt verricht naar de marketingeffecten náást de ideologische of zelfs activistische koers die wordt gevaren.

Divers wordt langzaamaan meer mainstream

En zoals vaker bij marketinginnovatie zijn de Britten ons daarin voor, want deze week te lezen in vakmedia: advertenties met ondervertegenwoordigde en diverse mensen presteren niet alleen bovengemiddeld bij de rest van de bevolking, ze stimuleren volgens onderzoek ook de betrokkenheid en effectiviteit bij de vertegenwoordigde groepen. Het rapport ‘Feeling Seen’, dat is samengesteld door effectiviteitsonderzoeker System1, diversiteitsmediaspecialist DECA en commerciële omroep ITV, toont een verbetering van de prestaties aan, op zowel de lange als de korte termijn, althans in vergelijking met ‘de norm’.

Daarvoor hebben de onderzoekers gezocht naar de resultaten, met name effectiviteit, van dertig commerciële uitingen. De advertenties die in het onderzoek werden geanalyseerd, claimden een gemiddelde beoordeling van 2,8 voor het groeipotentieel van het merk op de lange termijn in de landelijk representatieve steekproefgroep. Significant hoger dan de Britse norm van 2,1. Dat gemiddelde springt nog naar 3,5 als specifiek wordt gekeken naar de groep die in de advertentie is opgenomen. De advertenties zorgden ook voor een verkooppiek op korte termijn bij de inclusiegroep, met een score van 1,33 vergeleken met 1,23 voor het algemene publiek.

De inclusiegroep ervaart ook een intensere emotionele reactie op de advertentie waarin die  vertegenwoordigd wordt dan in de landelijk representatieve steekproef, met een score van 1,77 respectievelijk 1,54. Vooral een groter ‘gevoel van geluk’ valt daarbij op.

De reclame riep veel grotere gevoelens van geluk op

Zo voelde 47 procent van de deelnemers aan het onderzoek zich gelukkig bij het kijken naar de advertentie ‘New Boyfriend’ van het chocolademerk Maltesers uit 2017, een ironische advertentie waarin een gehandicapte vrouw met haar vrienden lacht over hoe haar ‘spasmen’ haar nieuwe relatie in de weg stonden. Bij mensen met een handicap liep dat cijfer op tot 58 procent.

Positieve emotionele reacties waren vooral opmerkelijk wanneer advertenties gewone mensen illustreerden die hun gewone leven leiden, zoals te zien was in de campagne ‘We Are Family’ van friet- en snackfabrikant McCain. Met gezinnen in veel verschillende groepen en samenstellingen scoorde de advertentie een ‘hoge’ sterbeoordeling van 4 in de controlegroep en die sprong nog eens naar een bijna maximum 4,8 onder Brits-Aziatische kijkers. “Je gezien voelen voelt goed”, zegt System1-CMO Jon Evans.

Ondervertegenwoordigde groepen

Evans merkt ook op dat de bijzondere intensiteit, waarmee groepen reageerden op advertenties, zichtbaar stijgt in álle groepen: “Verschillende advertenties verenigen ons eigenlijk allemaal. En wat goed is voor de samenleving, is ook goed voor het bedrijfsleven.” 

De dertig advertenties die in het onderzoek zijn geanalyseerd, hadden betrekking op een heel palet aan ondervertegenwoordigde groepen, waaronder Black British, British Asian, gehandicapten, ouderen, LGBTQ+ en vrouwen. System1 testte de advertenties in steekproeven van de vertegenwoordigde groep, en in een controlesteekproef getrokken uit de Britse bevolking als geheel, bij elkaar ruim 10.000 consumenten. DECA heeft weer focusgroepen samengesteld uit diverse bevolkingsgroepen om over  de advertenties en advertenties in het algemeen te praten

Britse commercials die er echt bovenuit staken waren die van Tesco’s ‘Love Stories: ‘Not Quite’ Aunty’s Sumac Chicken’Ikea’s ‘Hooray! For the Wonderful Everyday’ en Boots’ Let’s Feel Good About Summer’.

Kate Waters, directeur klantstrategie en planning bij ITV concludeert dat het onderzoek vooral bewijst dat wat we altijd hebben geweten waar is: “We hebben het alleen niet eerder kunnen kwantificeren. Jezelf op het scherm zien als je in een typisch ondervertegenwoordigde groep zit, maakt dat je je goed voelt. Dat vertaalt zich in een effectiviteitsdividend voor adverteerders.”

Geïnteresseerd in dit onderwerp?
Lees dan ook: Marketing the Rainbow: boycot die merken! en Marketing the Rainbow: 4 redenen om je diversiteit in de praktijk te brengen

Dit artikel is geschreven door Luuk Ros en verscheen eerder op

De afbeeldingen zijn afkomstig uit het rapport: ‘Feeling Seen’, ITV/System1/DECA

Veel animo voor diversiteitspeiling op 1 juli

Deze week roepen 18 brancheorganisaties hun leden en achterban op om op 1 juli mee te doen aan de eerste wereldwijde peiling over diversiteit & inclusie onder medewerkers in de marketing- en communicatie-industrie. ADCN, bvA, DDA, DDMA, Dutch Marketing Diversity Fund, Effie, GVR, Include Now, Logeion, MOA, MWG, NIMA, Orange Lions, PIM, RAW, Screenforce, SIRE, VIA en Vinex doen mee aan het onderzoek.

Initiatiefnemer van de peiling is de World Federation of Advertisers (WFA). Het wereldwijde onderzoek onder medewerkers in de marketing- en communicatie-industrie moet laten zien wat de stand zaken is binnen de branche. Er wordt onder meer onderzocht hoe divers de industrie is en hoe medewerkers de aanpak binnen hun eigen organisatie ervaren. De Nederlandse aanjagers van dit initiatief zijn bvA – de Nederlandse evenknie van WFA – en Via, samen met partners van het Dutch Marketing Diversity Fund.

Op 1 juli, omgedoopt tot ‘All In Monitor’, wordt er een zogenaamde All-in dag georganiseerd, waarop zoveel mogelijk mensen uit de branche tijd reserveren om deel te nemen aan het onderzoek. De link naar het onderzoek wordt op die dag – donderdag 1 juli – door de deelnemende organisaties verstuurd. De antwoorden worden anoniem behandeld en kunnen niet naar individuele respondenten herleid worden.

Beeldvorming

Het onderwerp Diversiteit en Inclusie staat hoog op de agenda in de reclamebranche. Het belang van de studie is dan ook groot, zei bvA-directeur Henriette van Swinderen eerder. ‘Uit onderzoek van bvA bleek eerder dat de invloed van reclame op de maatschappelijke beeldvorming enorm is, maar tegelijkertijd ook niet divers genoeg is. Dat willen we veranderen, want iedereen moet zichzelf erin kunnen herkennen.’

Van Swinderen is blij dat zoveel brancheorganisaties zich hebben aangesloten. ‘Daarmee wordt het mogelijk om Nederland-specifieke inzichten te krijgen in de huidige situatie, zodat we als branche kunnen werken aan een werkomgeving waarin iedereen zich erkend en gewaardeerd voelt’, zegt Van Swinderen.

Dit artikel verscheen eerder op Adformatie

PepsiCo, Shell, TUI en Unilever sluiten mega-pakt diversiteit

Vier grote merken gaan samen strijden voor meer diversiteit en inclusie in marketing en op de marketingafdeling

BRiM, ook wel Black Representation in Marketing, roept op tot het invoeren van een nieuw raamwerk voor professionals in marketing. 42 procent van de marketingprofessionals heeft in het afgelopen jaar géén besluiten genomen om de vertegenwoordiging van donkere mensen in de branche te vergroten. Vandaar dat BRiM met de oproep komt. Het wordt tijd voor actie.

Belangrijk bericht, vorige week op Marketingweek over de wijze waarop PepsiCo, Shell, TUI en Unilever van plan zijn te gaan samenwerken in het UK. En nee, niet in de vorm van een kartel, maar écht op maatschappelijk vlak. Interessant, want dat het onderwerp hier óók hier speelt is een understatement en we kunnen van Shell en Unilever zeggen dat het half-Nederlandse bedrijven zijn.

Samen staan we sterk

PepsiCo, Shell, TUI en Unilever willen zich samen gaan inspannen om een branche-overstijgend initiatief neer te zetten om het veelal ontbreken van zwarte mensen in marketing aan te pakken. Black Representation in Marketing heeft als doel om meer te focussen op betekenisvolle acties dan op goede bedoelingen. De ambitie is om zwarte mensen beter vertegenwoordigd te laten zijn in de industrie, zoals in senior functies, zodat ze ook beter vertegenwoordigd raken in marketingcommunicatie.

Noodzaak en actie niet op één lijn

Zeven op de tien marketingprofessionals beweert de noodzaak te voelen dat er meer zwarte vertegenwoordiging moet zijn op marketingafdelingen. Toch geeft 42 procent van hen, in een enquête gehouden door BRiM onder 304 marketingprofessionals, aan dat ze daar nog geen concrete acties aan hebben verbonden of beslissingen over hebben genomen.

De marketingindustrie heeft tot nu toe gefaald

Dean Aragon, CEO van Shell Brands International, is tegen Marketingweek ondubbelzinnig duidelijk: “De marketingindustrie heeft tot nu toe gefaald in het opbouwen van een cultuur die zwarte mensen aantrekt in teams en leiderschapsposities. Zo krijg je een verkeerde vertegenwoordiging van de maatschappij. Het kan zelfs wat gaan lijken op symbolische praktijken.”

“De hele marketing- en reclamegemeenschap moet worden geconfronteerd met wat er nu daadwerkelijk moet gebeuren om die ondervertegenwoordiging aan te pakken. Het management van de bedrijven moet het niet bij woorden laten, maar moet met concrete, meetbare acties komen”, aldus Aragon.

Sjablonen en tools 

BRiM lanceert nu een ‘kader’, dat marketingorganisaties moet kunnen begeleiden bij het doorbreken van de cyclus van ondervertegenwoordiging. Samen met de Advertising Accociation, zal dat concrete stappen inhouden die zowel grote als kleine bedrijven moeten nastreven. Het biedt sjablonen en tools om beloften ook écht waar te gaan maken. Al ziet BRiM dit pas stap 1 van het project. De alliantie van bedrijven geeft aan dat het een meerfasentraject is dat weer bestaat uit verschillende initiatieven.

Monitoring 

Voor nu is het doel van BRiM dat zoveel mogelijk marketingprofessionals gebruik gaan maken van die tools en lid worden van de community. Als ze lid zijn, wordt hen regelmatig gevraagd om deel te nemen aan onderzoek om zo de vooruitgang binnen de eigen organisatie te meten. Zo is naar verwachting goed te volgen of de vertegenwoordiging van zwarte mensen in de marketing toeneemt of niet. Al die gegevens worden openbaar, maar zijn wel anoniem.

Jason Richards, algemeen directeur van PepsiCo in UK en Ierland, zegt ervan overtuigd te zijn dat het door BRiM en Advertising Agency beschikbaar gestelde raamwerk voor veranderingen gaat zorgen. “Het is een gerichte en praktische manier om het verschil te maken als het gaat om diversiteit en inclusie.”

“Daarnaast is het doelgericht, meetbaar en realistisch voor de lange termijn. Het biedt een kans om impact te maken en praktische verandering te leveren binnen de branche. Bijvoorbeeld door het advies en de begeleiding, die bij deelname aan het initiatief wordt geboden”, aldus Richards.

Systematische veranderingen

Aline Santos, vice-president global marketing en verantwoordelijk voor de diversiteit en inclusie binnen Unilever, is van mening dat er vanaf nu geen enkel excuus meer is om de vertegenwoordiging van zwarte mensen in de marketingindustrie niet te laten toenemen. “Als we systematische veranderingen willen zien in de samenleving, dan moeten we die ook in onze industrie laten zien.”

Het initiatief van de vier grote bedrijven is net van start, maar de founding four kregen snel navolging door een aantal grotere corporates en bureaus: Brainlabs, Deloitte Digital, Dentsu, Droga5, Facebook, Omnicon Media Group, Universal Pictures, VCP, Wise en Wunderman Thompson sloten zich aan.

Dit artikel verscheen eerder op

MIE’21: Net even anders

Na 18 succesvolle MIE-jaren is hét Marketing Insights Event dit jaar net even anders. Van 10 mei t/m 8 juni kun je tijdens de Road to MIE maar liefst 54 gratis MIE-sessies bekijken op het gebied van Insights, Data Analytics en Data Science. MEI-maand is MIE-maand!

Vanuit verschillende invalshoeken praten (internationale) topsprekers je bij over actuele thema’s en de uitdagingen waar ze mee te maken hebben. Zo nemen ze je mee in de werelden van o.a. Voice, Neuroscience en Customer Engagement. Meer dan 50% van de lezingen wordt in het Engels aangeboden en bovendien zijn alle sessies van Road to MIE wereldwijd eenvoudig te volgen via het platform WebinarGeek.

Discover M(I)E
Laat je inspireren en ontdek M(I)E. Tijdens Road to MIE kun je onder andere de volgende lezingen gratis bijwonen:

27 mei 12.30 uur | Qmusic radio: a consumer engagement success story Het geheim van Qmusic? Áltijd de luisteraar centraal stellen én daar gaan ze ver in! Duik mee in de leefwereld van de luisteraars en ontdek hoe deze inzichten hebben geleid tot het marktleiderschap in 2020. Discover

28 mei 09.00 uur | Diversiteit & inclusie – een business case Diversiteit is hot, maar in marktonderzoek zijn minderheden vaak ondervertegenwoordigd. Ontdek hoe divers Nederland werkelijk is en hoe groot het onbenutte potentieel. Discover

1 juni 09.00 uur | De reis van Simon Lévelt: Hoe onderzoek bijdraagt aan de groei van een sterk merk Al bijna 200 jaar vormen koffie en thee de passie van speciaalzaak Simon Lévelt. De laatste jaren staan in het teken van ontwikkeling van positionering, marketing en strategie om de formule klaar te maken voor de toekomst. Discover

02 juni 16.30 uur | Culture + Trends NL anno 2021. Wat zijn ze en wat kan je ermee? Culture + Trends in Nederland anno 2021. Wat zijn ze en wat kan je ermee? Ontdek de kracht van ‘at home pleasure’ en ‘disentangling taboos’ en hoe jij deze succesvol kan inzetten. Discover

4 juni 12.30 uur | De bol.community voor de winkel van ons allemaal Hoe blijft bol.com de winkel van ons allemaal? Door klanten de best mogelijke winkelervaring te bieden! De bol.community helpt bol.com om de behoeften van de klant centraal te zetten bij de keuzes die in de organisatie worden gemaakt. Discover

07 juni 12.30 uur | Learnings uit VIA’s C-Level study: ‘Marketing is a delicate balancing act’ Hoe ziet de toekomst van marketing eruit? Meer dan 250 senior professionals hebben meegedaan aan het onderzoek om de huidige stand van zaken en de toekomst van marketing in kaart te brengen. Discover

It’s all about insights.

Volg M(I)E! op LinkedInTwitterInstagramFacebook

Why diverse teams benefit agencies and brands

Marketing teams that are diverse and inclusive stand to gain a range of benefits, which extend from making smarter strategy to achieving greater impact among the communities a brand is seeking to reach.

Monique Nelson, CEO of UWG – an agency founded in 1969, with the goal of serving Black consumers following on from the civil rights movement – discussed this subject in a session on Lions Live, a digital-content platform run by Cannes Lions, a sister company of WARC.

And to achieve the optimal results, she reported, a team put together by an agency ideally “needs a little bit of everyone to come up with the best solution”. (A video of Nelson’s session can be viewed here)

UWG, which is owned by WPP Group, has “an inclusive team that looks at the work through an inclusive lens,” Nelson said – an approach that draws on the unique perspective of its members.

Lees dit artikel op WARC

(Opinie Jeroen Mirck SCP) ‘Eindelijk durven merken hun handen te branden aan racisme’

Weinig onderwerpen zijn zo beladen als racisme, dus was dat lange tijd een ‘no-go area’ voor merken en adverteerders. De huidige mondiale steun voor de beweging Black Lives Matter lijkt echter veel deuren te openen. Toch blijft dit heikele thema een balanceeract voor merken. Je doet het immers niet snel goed. Zelfs voorloper Nike krijgt ineens kritiek van ‘social justice warriors’.

De activistische rapper Akwasi uitmaken voor Zwarte Piet, het was een kleine opmerking van beroepsprovocateur Johan Derksen, maar wel met enorme impact. Het leidde tot een soort van reclameboycot, een excuusuitzending zonder excuses én het schrappen van de laatste editie voor het zomerreces. Terwijl het grofgebekte panel van tv-programma Veronica Inside nog altijd ruziënd over straat rolt en elkaar voor NSB’er uitmaakt, blijft toch vooral de vraag hangen: is dit een doorbraak in het Nederlandse racismedebat? Durven ook Nederlandse merken eindelijk écht stelling te nemen?

Lees dit artikel op

The strategic case for diversity

These days, it seems you cannot be in a room with a group of marketers for even two minutes without being force-fed the latest spoonful of Weed-tasting brand purpose rhetoric. One after another, they line up to tell you how their brands are no longer providers of goods or services, but changing the world for the better.

Come to think of it, consumers should be so lucky that they exist. After all, what is the best way to increase diversity if not through buying a deodorant?

Just don’t look at what the marketers themselves are doing. While perfectly happy to tell anyone within earshot at Cannes how important diversity is, an embarrassingly low 11% of the (more than 1,000) award-winning entries came from agencies with an equal gender split at department and board-level. Less than 2% of Cannes Lions attendees were people of colour or from underrepresented communities.

 

Lees dit artikel op Marketingweek

Revealed: Marketing’s diversity problem

The stark lack of diversity within marketing is a ticking timebomb with the potential to undermine the future creativity and relevance of the industry for years to come.

The 2020 Marketing Week Career and Salary Survey reveals that a staggering 88% of the 3,883 respondents identify as white, with just 4% identifying as mixed race, 5% as Asian and 2% as black.

The gender bias is clear given that 60.9% of all the survey respondents are female, yet their presence considerably lessens the more senior roles become. The Career and Salary Survey research reveals that of the 39.9% of respondents whose company has a marketer on the board, 51.8% of the people in this role are male, versus 48.2% female.

Lees dit artikel op Marketingweek

‘Vrouw ondervertegenwoordigd op marketing-events’ (met toelichting over NMD)

Slechts 27% van de sprekers op marketing-events is vrouw. Dit blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Respons in samenwerking met Eventbrite.

Eventbrite en Respons hebben conferenties binnen marketingcommunicatie, tech en business (tussen de 500 en 17.000 bezoekers) van het afgelopen halfjaar en het komende halfjaar in kaart gebracht. Van 32 evenementen is het programma geanalyseerd, waaronder de NIMA Marketing Day en het Grote Marketing Congres. Ruim 1.200 personen zijn bekeken en daarvan is grofweg 73% man en 27% vrouw.

Auteur: Lucas Boon*

Er zijn echter ook uitzonderingen. Hieronder de Top-5 van conferenties die meer vrouwen dan gemiddeld op het programma hebben staan:

  • 1.            Material District: 51% vrouw
  • 2.            Communicatiecongres: 46% vrouw
  • 3.            Lxdcon: 45% vrouw
  • 4.            Customer First Congres: 42% vrouw
  • 5.            The Next Web: 41%

We verzamelden enkele reacties uit het marketingspeelveld, zie hieronder.

Quotum

Jasper Dijkstra, commercial director bij Eventbrite Benelux, gelooft dat een divers programma de potentie heeft om conferenties te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor nieuwe doelgroepen. ‘De uitdaging zit ‘m in de vraag hoe we dat doen. Sommige mensen willen een quotum om gelijkheid te bereiken. Maar die zijn controversieel. We suggereren dan ook niet dat quota de enige of juiste manier zijn om diversiteit te bereiken. Onze bijdrage met deze analyse is om een momentopname te delen van genderdiversiteit op de podia van conferenties. Hopelijk brengt het een discussie op gang over hoe het beter kan.’

Verbazing

Luuk Ros, programmeur van NIMA Marketing Day en tevens oud-hoofdredacteur van dit vakblad, beaamt dat het percentage rap omhoog moet, maar spreekt ook zijn verbazing uit over dit onderzoek: ‘Kijkend naar het marketingvak kun je rustig stellen dat er sprake is van een 50/50-verdeling, dus zoiets wil je ook terugzien op events. Maar een communicatiecongres is iets anders dan een beurs over materiaalgebruik in product design, dat is appels met peren vergelijken.’ Ros erkent dat het soms lastig is om ‘meer vrouwen op marketing events’ in de praktijk te verwezenlijken, maar zegt daar wel naar te streven. ‘We moeten gewoon beter ons best doen om vrouwen te vinden, maar het lukt eigenlijk best redelijk. Het zou mooi zijn als het er meer waren, maar we hangen wel geregeld boven het blokkenschema om te voorkomen dat we een ‘male track’ neerzetten. Dit onderwerp speelt dus zeker bij ons.’

No female only

Ook professioneel spreker Maartje Blijleven ziet op events vooral mannelijke sprekers. ‘Vaak ben ik -naast de moderator- de enige vrouwelijke spreker tussen een geheel mannelijke line-up. Of word ik gevraagd op een ‘female-only’-evenement. Terwijl een goede mix op het podium nu juist zo belangrijk is voor het delen van verschillende verhalen en inzichten.’ Blijleven heeft daarom samen met TEDx-organisator Jessika Lynch de community WomenTalkTech opgezet, dat meer vrouwen op de bühne moet krijgen. Lynch: ‘We streven naar een betere man/vrouw-balans op events. Deze moet komen van bedrijven, collega-mannelijke sprekers en organisatoren van evenementen.’

Krampachtig

Tot slot de mening van Lucas Boon, redacteur bij MarketingTribune en auteur van dit stuk, over het onderwerp: ‘Organisatoren van events doen te krampachtig hun best om die vrouwen maar op de bühne te krijgen. Maar volgens mij boek je een spreker omdat hij/zij relevante kennis over een bepaald onderwerp in huis heeft. Van welk geslacht die persoon is, is verder niet interessant. Daar komt bij dat zo iemand het ook leuk moet vinden daar ten overstaan van een zaal over te vertellen. En mannen horen zichzelf nu eenmaal liever praten dan dat vrouwen dat doen. Vandaar dit -niet wereldschokkende- nieuws.’

* Dit artikel is verschenen op MarketingTribune.nl en integraal gepubliceerd in overleg met de redactie