(Boekrecensie) Starten met innovatie

Boekrecensie van ‘Impact door Innovatie’ van Annelies Huisingh.

Er zijn al boeken volgeschreven over innovatie, dus wat heeft dit boek nu extra te brengen? Eigenlijk precies dat, wat de ondertitel aangeeft; een praktisch handboek om te vernieuwen. Voor iedereen die weet dat hij of zij moet gaan innoveren maar nog weinig met dat bijltje gehakt heeft, is er nu een uiterst praktisch handboek.

Auteur Annelies Huisingh reikt je met dit boek een totaalproces aan om te starten met innovatie. Ze verbindt bedrijfsstrategie met innovatiestrategie en legt een blauwdruk neer die je stap voor stap meeneemt door het totale innovatieproces. Diverse modellen worden uiteengezet en naast elkaar gezet om de verschillen toe te lichten. Templates worden aangereikt om je te helpen het proces vorm te geven.

De gehele boekrecensie lees je op

De reden én oplossing voor falende innovatie

De vraag óf het door een gebrek aan innovatie komt dat bedrijven hun ondergang vinden, is allang niet meer interessant. De vraag wáárom er gebrek aan innovatie is, is een stuk interessanter. Want men schrijft het vaak zo makkelijk op: “Ze hadden gewoon eerder moeten innoveren.” Maar waarom lukte dat dan niet? Een gebrek aan exploiterende innovatie is bijna nooit de oorzaak van de ondergang van een merk. Het zit hem in de exploratie en voorál in de combinatie van die twee. Dat vereist wel een tweehandig organisatiemodel.

Waar het innovatie betreft was ik onlangs blij met een artikel van Tadek Solarz over Blokker. In zijn blogpost benadrukt hij één van de redenen waarom het niet zo makkelijk is om te innoveren. Deze discussie trek ik graag door, want als álle cases van bedrijven die hun ondergang hebben gevonden ons één ding hebben geleerd, dan is het wel het volgende: Als innoveren niet lukt, dan ligt dat vaker aan niet kúnnen, dan aan niet wíllen.

Lees dit artikel op 

(Interview NIMA Young Profs) Robert Jan van Vugt – YES!Delft – ‘Engineers zien het marketingvak nog als zwarte magie’

“Het leuke aan mijn rol bij YES!Delft is het vormgeven van start-uptalent, maar ik wil er wel meteen bij zeggen dat dit ook broodnodig is als we het talent en de innovatiekracht van start-ups in Nederland willen behouden”, zo zegt Robert Jan van Vugt. NIMA Young Profs in gesprek met Van Vugt over het verschil van marketinginzet binnen start-ups en gevestigde bedrijven, de technologie van de toekomst en zijn visie op de toekomst van het start-upklimaat in Nederland.

Door: Dennis Nieuwpoort*

Naar aanleiding van de tweede editie van The Startup Lab (The Marketing Challenge op 9 mei) heb ik een afspraak met Robert Jan van Vugt in een voormalig warenhuis op de rand van Delft. Ik loop de receptie voorbij en lijk in een nieuwe wereld te stappen. Dit is de thuisbasis van YES!Delft, de nummer twee tech-incubator op de wereldranglijst van UBI Global, waar meer dan honderd tech-start-ups met innovaties aan de wereld van morgen werken. Ik spreek hem letterlijk tussen de start-ups: daar waar Van Vugt zich als operationeel directeur het liefst bevindt. “Want”, zo stelt hij, “het is van vitaal belang om elke dag weer de juiste voorwaarden te scheppen voor Nederlandse tech-start-ups. Als we dat niet doen, dan is de kans groot dat elke start-up zijn heil gaat zoeken in Silicon Valley, en dat gaat ten koste van ons talent en Nederlandse innovatiekracht. Zorgen dat start-ups hier kunnen excelleren, dat is mijn drive en de rol die we bij YES!Delft moeten pakken.”

Robert Jan van Vugt studeerde aan de TU Delft en werkte een aantal jaren op het snijvlak van technologie, marketing en operations bij een start-up. Sinds 2017 is hij werkzaam bij YES!Delft. In zijn huidige rol is Van Vugt onder meer verantwoordelijk voor de volledige start-up-community en voor het hoog houden van de kwaliteitseisen die YES!Delft aan start-ups stelt. Of zoals hij het zelf zegt: “Het happy maken en houden van de start-ups van YES!Delft en de mensen daaromheen.”

Marketinginzet bij start-ups en corporates

Gedurende zijn loopbaan heeft Van Vugt vaak gezien dat marketing binnen start-ups op een hele andere manier ingezet wordt dan hoe gevestigde bedrijven dat doen. Een van de verklaringen is budget: “Start-ups binnen YES!Delft zijn veelal aangewezen op startkapitaal en subsidies die vaak maar eenmalig wordt verstrekt. Budget is dus vaak beperkt en eindig. Daardoor hebben start-ups te maken hebben met een zogenoemde ‘first time right’. Met andere woorden: omdat ze kunnen het geld maar een keer kunnen uitgeven, moet het in een keer raak zijn en concreet resultaat opleveren. Als het om marketing gaat zie ik dat veel start-ups daarom voorzichtig of zelfs schuchter zijn met hun marketinginspanningen.”

In dat opzicht vindt Van Vugt dat marketing voor corporates veel minder risico’s met zich meebrengt, omdat ze door al bestaande cashflow en inkomstenbronnen makkelijker een nieuwe campagne kunnen maken. “De start-upwereld is harder: verkoop je als start-up niet, dan ga je bankroet. Bij gevestigde bedrijven begint de cyclus opnieuw, maar start-ups beseffen dat ze maar één kans hebben. En dat zie je in alles terug, ook in hun marketinginspanningen.”

Van Vugt geeft ook aan dat de keerzijde is dat start-ups van een nood een deugd maken, en over het algemeen creatiever zijn in het bedenken van manieren om hun marketing tegen zo laag mogelijke kosten te ontplooien in tegenstelling van hun grotere concurrenten.

Hak op de tak

Wat Van Vugt wel opvalt is dat tech-engineers marketing nog steeds zien als een soort ‘zwarte magie’ waar ze niet veel mee hebben. Het is vaak een ontastbaar concept. Bij gevestigde bedrijven is marketing allang verweven in de organisatie. “Wat dat betreft zou het voor start-ups goed zijn als ze meekijken bij wat grotere clubs en zich daardoor gaan realiseren dat ze gebaat zijn bij investeren in marketing. Daarbij is marketing geen koffiedik kijken. Het heeft zijn basis meer in data met structuur. Als die structuur erin zit dan is het geen pech dat een marketingcampagne mislukt, maar een zaak van oorzaak en gevolg. Marketing bij start-ups kan nog teveel ‘hak op de tak’ zijn, omdat het te weinig op data is gebaseerd en teveel op onderbuikgevoel.”

“Marketing bij start-ups is nog te weinig op data gebaseerd en teveel op onderbuikgevoel”

Voor sales en conversie geldt hetzelfde. Ook daar ziet Van Vugt dat dit soort processen soms ongrijpbaar zijn voor start-ups. Daar komt ook meteen de meerwaarde van YES!Delft om de hoek kijken. “Bij ons leren ze hoe ze daar meer vat op kunnen krijgen. Ze leren dat alles vanuit marketing geconverteerd moet worden naar een sale, maar doordat er weinig budget is voor en begrip is van marketing, blijft dat een uitdaging. Daarom is het zo mooi dat dit evenement corporate marketeers en start-ups bij elkaar brengt.”

Product-marketfit

Ook noemt Van Vugt de ‘client based mindset’. De meeste start-ups ontstaan uit de overtuiging voor de oplossing die ze aanbieden. De behoefte voor die oplossing of het product voor hun beoogde doelgroep kán nog latent zijn, mede door het innovatieve en disruptieve karakter. Het is daarom voor sommige start-ups een uitdaging om ‘óm te denken’: om te redeneren en te marketen vanuit de klant in plaats van de eigen usp’s. In een van de programma’s die start-ups bij YES!Delft kunnen volgen, het Validatie Lab, wordt daar ook op gehamerd: ga met klanten in gesprek en ga op zoek naar de beste product-marketfit. Op basis hiervan kunnen marketinginitiatieven ook weer efficiënter en effectiever ingezet worden. “We zien dat start-ups die hierin slagen en weten die ene kans te verzilveren, hun idee verder uit kunnen bouwen. Zo kunnen ze doorgroeien naar een succesvol bedrijf. Het belangrijkste is ervoor zorgen dat jouw product precies is wat je klant wil.”

Ik vraag Van Vugt of hij Growth Hacking als een specifiek op start-ups gerichte marketingbenadering ziet. Hij lacht en zegt: “Nee, dat is niet de heilige graal. Zo simpel is het niet, anders hadden we een leger growth hackers die in 2019 de wereld aan het veroveren waren. Als de kern van jouw onderneming niet op orde is, of er geen product is, dan valt er niets te hacken. Het gaat tenslotte om de combinatie tussen het product en de marketing. In het geval van high-capital equipment vloeit marketing naadloos over naar sales. Het is niet een druk op de knop gestuurd door data, maar een continue proces van het leren kennen van je klant en daar weer op sturen. Marketing en sales moeten samenvloeien.”

Als ik Van Vugt vraag naar het meest in het oog springende marketinginitiatief dat hij tot nu toe heeft meegemaakt, twijfelt hij – lachend – geen moment. Dat is YES!Delft start-up Somnox – tevens een van de deelnemende start-ups tijdens de The Startup Lab. Vorig jaar waren ze bij CES 2018 in Las Vegas. De avond voor de beurs hebben ze journalisten opgezocht in hun hotel en hen een prototype van de slaaprobot gegeven om te testen. Van Vugt vertelt enthousiast: “Een slaaprobot in de handen van journalisten duwen, in plaats van zomaar een demo op een stand. In mijn optiek is dat het toonbeeld van hoe je je kan onderscheiden. Het getuigt enerzijds van een goede online strategie, maar anderzijds is het ook een kwestie van een slimme offline aanpak, gecombineerd met een dosis Delftse brutaliteit, bravoure en mentaliteit. Het initiatief had resultaat, want de recensies waren lovend en de PR was niet aan te slepen. Daar kan ik van genieten.”

AI en data in marketing

Artificial Intelligence is momenteel het innovatie-bingowoord. Van Vugt verwacht dan ook dat over vijf jaar elk product bij YES!Delft een Al-component heeft. Daarnaast is data niet meer weg te slaan uit het marketingvak, maar Van Vugt geeft aan dat de start-upwereld hier nog stappen in kan maken. Hoe zet je campagnes op? Welke lessen trek je eruit? Et cetera. Als het op data en marketing aankomt, durft Van Vugt zelfs de vergelijking te maken tussen een marketingstudie en een bètastudie. Daarnaast ziet hij in steeds meer businessplannen datamanagement voorbijkomen en is data vaak de meest waardevolle component van het businessmodel. Hij verwacht dan ook dat start-ups binnen YES!Delft hier in de toekomst steeds meer mee gaan doen.

China

Van Vugt kijkt bezorgd wanneer ik naar zijn visie op de toekomst van Nederlandse start-ups vraag. Hij verwacht dat, als er niets verandert, de beste start-ups Nederland gaan verlaten. “Het is van essentieel belang dat het regionaal en landelijk ecosysteem veel meer gaat samenwerken. Als YES!Delft zetten we ons daarvoor in. Anders heeft dat op termijn gevolgen voor de hoeveelheid start-ups die we in Nederland hebben. Ik heb er geen harde bewijzen voor, maar ik denk dat het zal gebeuren als de Nederlandse innovatiemakers niet nauwer gaan samenwerken. Want als je als starter aan het begin staat met alleen een idee, wat houdt je dan tegen om naar China te vliegen en het daar te pitchen?”

Tegelijkertijd constateert Van Vugt wel dat het belang van de regionale samenwerking gehoord wordt. “Toen we ons kantoor in Den Haag openden, stond de wethouder van Delft te vertellen hoe trots hij was dat iets uit Delft ook in Den Haag opent.”

Zonneauto’s tot raketten

Ook wijst Van Vugt naar de beleidsregels en het onderwijs, die in zijn optiek nu al meer aandacht moeten besteden aan start-up thinking. Je kunt een goede student zijn, maar dat maakt je nog geen goede ondernemer. Het stukje omdenken zou beter getriggerd moeten worden. De TU Delft probeert het goede voorbeeld te geven met zijn tientallen dreamteams die zich richten op verschillende ontwikkelgebieden: van zonneauto’s tot raketten. “Dat is gewoon de mindset die hier heerst. Out of the box: groter denken dan normaal. Om bij te blijven mag dat gedachtegoed wat mij betreft verder versterkt worden. Als we er in slagen om nog meer samen te werken met Eindhoven, Delft, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam, dan zie ik de toekomst zonnig in.”

Als we het hebben over zijn moonshot voor de Nederlandse start-ups, dan hoopt Van Vugt dat men over twintig jaar over Nederland praat, zoals men nu over Silicon Valley praat. “Als we écht als een regio gaan opereren met Erasmus MC, de Rotterdamse haven, Delft, de banken en overheid in Den Haag, dan ben ik ervan overtuigd dat we als Nederland leidend kunnen worden in Europa. Als Nederland moeten we doen wat start-ups doen: Een team vormen met mensen uit verschillende disciplines als design, technisch, financieel, marketing, van verschillende opleidingsniveaus. Meer durven en doen, maar zeker ook over het eigen ego heen stappen. For the greater good of the business.”


Donderdag 9 mei vindt de tweede editie van het Startup Lab plaats bij YES!Delft. Vijf startups worden aan tien marketeers gekoppeld. Wil jij erbij zijn? Meld je dan nu aan!


* Dennis Nieuwpoort is Digital Innovation Expert ABN Amro en Boardmember bij NIMA Young Profs

(Recensie Register Marketeers) Disruptie in de overheid

Recensent:       Eric van Arendonk, Register Marketeer

Het vorige boek van Menno Lanting, De disruptieparadox, is de aanleiding voor het schrijven van dít boek. In Disruptie in de overheid beschrijft hij hoe radicale vernieuwing al dan niet mogelijk is bij overheden. Lanting laat in zijn boek goed zien hoe lastig het is om als overheidsorgaan überhaupt te kunnen innoveren.

Het systeem heeft zich namelijk zo gevormd dat innoveren zondermeer heel lastig is. Je ziet dan ook dat de meeste innovaties niet uit de eigen organisatie komen maar van buiten. Vaak ook bewust extern ingehuurd. De behoefte om te innoveren is er wel maar door het politieke klimaat en de strenge hiërarchische structuur worden dergelijke processen niet gestimuleerd.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de uitdagingen van de digitale revolutie aan de hand van de geschiedenis. Hier komt Lanting tot de beschrijving van vier soorten overheden; de rechtvaardige overheid waarbij de focus ligt op het vaststellen en handhaven van rechten en plichten. De presterende overheid waarbij de resultaten centraal staan. De netwerkende of samenwerkende overheid, hier staan de resultaten ook centraal maar vanuit het perspectief van samenwerken met derden. Als laatste de responsieve overheid, waar de initiatieven vanuit de samenleving komen.

Tenslotte duidt de auteur in dit deel de uitdagingen waar de overheid mee te maken krijgt. Namelijk; alles wordt software, informatie is macht, burgers organiseren zich in netwerken, de visie op werk verandert, verandering gaat snel en langzaam tegelijk.

In deel twee beschrijft Lanting vijf stappen om tot echte vernieuwing te komen. Stuk voor stuk logische stappen zoals: los de problemen op, verbeter de zwakste schakel, ga voor klein, zelforganisatie en versnel de innovatie. Stappen die niet direct als baanbrekend overkomen maar indien je dit plaatst in een overheidsorganisatie dat wel moeten zijn. De stappen zijn met voorbeelden verduidelijkt en door het hele boek staan mooie quotes die bij het onderwerp passen.

Of het een marketingboek is, is lastig met een ja of nee te beantwoorden. Het is zeker een boek wat aan te raden is voor marketeers die met overheden te maken hebben. Het boek reikt je handvaten aan om de overheden nog beter te begrijpen. En volgens mij begint marketing bij het fenomeen van begrijpen.

Boekrecensie:  Disruptie in de overheid. In vijf stappen naar echte vernieuwing

Auteur:            Menno Lanting

EAN:                9789047011804

Uitgever:         Business contact

Druk:               Eerste druk 2018

Trefwoorden:   disruptie, verandermanagement, verandering, vernieuwing, innovatie, overheid

 

 

Topintroducties blijven weer langer succesvol

Topintroducties blijven het weer een wat langere tijd goed doen. Het is de belangrijkste conclusie die kan worden getrokken uit de stayersranglijst van IRI. De opgetelde omzet van in 2015 geïntroduceerde introducties komt weer boven de €100 miljoen uit. Vorig jaar was de stayersomzet nog historisch laag, omdat fabrikanten slechts korte tijd de focus legden op nieuwe introducties.

Lees dit artikel op Foodmagazine.nl

Marketing innovation trends revealed

Views on what constitutes marketing “innovation” vary, but four themes, ranging from the facilitation of brand purpose to disruption of category norms, are evident in a new WARC report.

The WARC Innovation Casebook 2017 analyses the key themes and summarises the winning case studies from the recent WARC Innovation Awards, and presents the views and opinions of the 25 judges.

The Grand Prix winner – Toyota’s LandCruiser Emergency Network – was seen as an innovation that met with most judges’ definitions of what innovation is and was by far their favourite case study.

This saw the brand transforming its LandCruiser vehicles into roaming communication hotspots by installing signal-providing devices in them in order to bring emergency communications to Australia’s 5.3 million square km of no-signal areas.

“This shows people that they can have a much bigger impact because they own a specific vehicle,” noted Hugo Pinto, Innovation Services Leader EMEA. “It blurs the boundaries between personal and professional,” he added. “This will be the next stage of gig economy.”

Bron en volledig bericht: Warc

ReEngineering Retail

ReEngineering Retail,  doet je beseffen dat oriënteren en kopen in de nabije toekomst niet alleen wordt ondersteund met, maar vooral ook wordt bepaald door technologie.
Continue reading “ReEngineering Retail”

Antiradicaal Rudy Moenaert predikt gezond verstand op NIMA Management Journey

 

Niet alles wat radicaal is, is automatisch goed. Marketingmanagers doen er goed aan om de hypes en de trends die het vak alle kanten op lijken te trekken te wegen op relevantie. Vooral de radicale en ‘disruptieve’ ideeën over innovatie of agile marketing mogen met de nodige terughoudendheid worden benaderd. Als een echte ‘Last Man Standing’ ramde Prof. dr. Rudy Moenaert van TIAS School for Business & Society het zijn gehoor tussen de oren tijdens de vierde NIMA Top Marketing Club Management Journey op donderdag 11 mei 2017.

Na een korte introductie door gastvrouw Marije van Donselaar, Director Marketing Strategy bij Nuon Business, trok Moenaert in een razend tempo langs ontwikkelingen die van invloed zijn op het marketingvak onder de onnavolgbaar ronkende titel ‘Tussen Inertie en Icarus. Laat je niet gek maken!’. Het was voor zijn gehoor van ongeveer veertig marketingmanagers uit het netwerk van de NIMA Top Marketing Club een genot om de zoetgevooisde Vlaming te keer te horen gaan over de eindeloze hang van veel marketingprofessionals naar ‘vernieuwing om het vernieuwen’.

Ondernemingsstrategie
De Management Journey, die tot doel heeft de aanwezige marketingmanagers direct werkbare methoden aan te reiken, in combinatie met insights over management en strategie, vindt twee keer per jaar plaats en is een exclusieve bijeenkomst voor de NIMA Business Members die zich hebben aangesloten bij de Top Marketing Club (TMC). Doel dáárbij is om de marketeers van de TMC in staat te stellen te werken aan optimale aansluiting van ondernemingsstrategie op de gekozen marketingstrategie. De bijeenkomsten worden georganiseerd op locaties van de leden van de Top Marketing Club zélf, in dit geval bij Nuon in Amsterdam.

Marketingprofessor Moenaert verzorgde een gloedvol, vlammend, inspirerend, disruptief en humoristisch betoog van bijna anderhalf uur, dat volgens de aanwezigen eerder aanvoelde als een rollercoaster van een half uur. ‘Laat je in deze disruptieve tijd niet gek maken door radicale innovaties, want niet alles wat radicaal is is automatisch goed. Mensen die agile gaan werken ‘omdat het kan’, anticiperen op een modeverschijnsel en niet op de markt’, aldus Moenaert. Door de stand van de techniek is er weliswaar steeds meer mogelijk in marketing, maar niet iedere radicale innovatie is een zegen. Integendeel. Richt je liever op zaken waar je wél echt wat aan hebt. Wie als marketeer voor de board staat, kan beter spreadsheets leren lezen, om ervoor te zorgen dat hij of zij de last man standing wordt. Nu is het eerder regel dat bij bezuiniging de halve afdeling marketing wordt ontslagen. ‘Marketeers moeten een bredere rol op zich nemen, maar pas dus op dat je niet iedere radicale verandering omarmt ómdat het veranderingen zijn en vraag je ook af hoe nieuw sommige nieuwe ontwikkelingen echt zijn. Het nieuwe werken ís helemaal niet nieuw en er is ook al veel ervaring opgedaan waar je je voordeel mee kunt doen. Gebruik liever je boerenverstand en blijf nadenken; probeer ethisch te blijven handelen. Ga niet voor innovatie omdat het er is maar omdat het je business verder helpt.’ Rode draad in Moenaarts betoog was ‘dubbelhandigheid’; Hoe kunnen organisaties het heden uitnutten en zich op de toekomst voorbereiden. Dweep niet teveel met pioniers, want wees eerlijk: Pioniers zijn zelden succesvol, gaan vrij snel dood en worden eerder gekenmerkt door karaktereigenschappen als roekeloosheid en onbenul, dan door vernuftigheid en succes.

#NIMAMD Kevin Raaijmakers (Philips): Geluk in marketing bestaat niet

Als Marketing Manager bij Philips Lighting is Kevin Raaijmakers verantwoordelijk voor het introduceren van nieuwe proposities en technologieen die LED mogelijk maakt: connected lighting en licht als een dienst. Met een track record op het gebied van innovatie in IT en in startups deelt hij graag hoe hij Philips en haar klanten helpt in de wereld van Internet of Things en Big Data.

 

Kort interview met Kevin

Waarom mogen mensen jouw presentatie niet missen?
De (marketing) wereld draait, zeker op het gebied van innovaties, om online. Toch is in winkels nog steeds heel veel te doen. Zeker in de combinatie tussen online en instore. En ik weet zeker dat je dingen over de invloed van licht leert die je nog niet wist en die je ook thuis héél goed kunt gebruiken…

Welke lessen kunnen bezoekers volgens jou leren tijdens een bezoek NIMA Marketing Day?
Voorbeelden spreken het meest en zijn heel leerzaam. Daarom moet je naar de NIMA Marketing Day komen.

Welke recente ontwikkeling in marketing – het vak en de functie – boeit jou momenteel het meest en waarom?
Hoe grote bedrijven, ketens en merken de steeds sneller opkomende innovaties kunnen adopteren en zo relevant blijven. En dan heel specifiek: hoe wij over een aantal jaar consumeren. Liggen we écht met een VR bril (of dan misschien wel lenzen), als een soort couch potato op de bank, ons enorm virueel in te spannen? Ik wil het niet geloven maar onrealistisch is het zeker niet.

Marketeers zijn er in veel soorten, maar wat is dé specifieke eigenschap die iedere marketeer nodig heeft voor succes?
Doorzettingsvermogen! Je kunt nog zo creatief, slim en goed zijn, 98% van het vak bestaat uit heel hard werken om de mooie ideeen die je hebt écht te realiseren. Dus vooral doen en genieten van je succes als de doelen die je hebt gesteld zijn gerealiseerd.

Wat is de persoonlijke missie van het merk Kevin Raaijmakers?
De wereld waar ik invloed op heb iedere dag net een stukje mooier en leuker te maken.

Wat was hét (toevallige) gelukje dat jouw marketingloopbaan een positieve impuls gaf?
Geluk in marketing bestaat niet. Misschien dat je onverwachtte resultaten haalt maar dat kan alleen als je een heel goed idee of concept heel goed neerzet. Bij mij was dat IMAGINE2012, een event concept wat we voor Ricoh hebben neergezet wat heel goed uitpakte, een unieke ervaring voor iedereen.

Stel dat je begin twintig zou zijn en opnieuw aan je loopbaan zou beginnen. Bij welk bedrijf zou je solliciteren?
Geen enkele! De wereld ligt op dat moment aan je voeten en je hebt geen enkele verantwoordelijk naar wie dan ook. Ik zou met een paar slimmerikken proberen om een nieuwe business te bouwen en de wereld een klein stukje mooier en beter maken. Of het nu wel of niet lukt maakt niet uit, met die kennis en ervaring is goud waard en daarmee kun je altijd nog naar een mooi bedrijf stappen.

Kevin is één van de sprekers op de NIMA Marketing Day. Registreer je nu!  Kosteloos voor NIMA Members (ook Business Members) of word NIMA Member en profiteer eenmalig van het voordeligste registratietarief! (149 euro)