Meeste MKB’ers investeren in 2021 minder in marketing


Vier op de tien ondernemers steekt (nog) minder geld in marketing dan in 2020.

39 procent van de Nederlandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, zegt dit jaar minder geld te steken in marketing dan vorig jaar. Dat blijkt uit een enquête van Sortlist, een intermediair voor marketingbureaus, die actief is in Spanje, Frankrijk, Duitsland, België en Nederland. Sortlist ondervroeg over de landen heen 498 respondenten. In Nederland werden 100 MKB’ers gehoord.

Minder investeren had weliswaar de overhand, toch zegt 30 procent van de Nederlandse MKB’ers méér te investeren in marketing dan vorig jaar. De meeste budgetstijgingen zullen tussen de 11 en 25 procent liggen. Sortlist becijfert dat dat betekent dat een kwart van de ondervraagde bedrijven van plan is om in het lopende jaar tussen de 10 en 100 duizend euro aan marketing uit te geven. Daarnaast wil een kwart tussen 5 en 10 duizend euro investeren.

Lees het gehele artikel op Adformatie.