De toekomst van marketing 2025

In het afgelopen najaar verrichtte De Ruijter Strategie in opdracht van de Hogeschool Utrecht en NIMA een uitgebreid onderzoek naar de vraag hoe het vakgebied en de functie marketing zich zullen ontwikkelen en welke gevolgen dat heeft voor toekomstig marketingonderwijs. Dat leverde een aantal thema’s op die buiten het vak liggen, maar wel van groot belang zijn. Er zijn scenario’s uitgewerkt en voorgelegd aan een grote groep marketingprofessionals.

De beroepspraktijk van marketing is sterk in beweging, onder andere door technologische innovaties. Daarnaast spelen ook maatschappelijke gebeurtenissen een rol, zoals bijvoorbeeld de covid-19-crisis, klimaatverandering, de antiracismebeweging.

Marketing gaat over het inspelen op en vervullen van behoeften, via het leveren van waardevolle concepten. Vraag is wat de behoeften en waarden van de toekomst zullen zijn, van zowel individuen, organisaties en de maatschappij. Hoe speel je daar als bedrijf of als individu op in? Wat is de rol van marketing in de toekomst? Bestaat marketing zoals we dat nu kennen dan nog of komt er iets anders voor in de plaats? Wat zijn trends en waar gaan ontwikkelingen heen? Zeker als je vooruitkijkt naar de middellange termijn is er veel onzeker.

Tenslotte is marketing voor veel mensen ook een soort ‘mening’

De Hogeschool Utrecht en NIMA hebben in 2020 de handen ineengeslagen in een scenarioverkenning: de toekomst van marketing 2025. In een compact traject zijn, naast mensen van de HU en het NIMA, experts uit de marketingpraktijk betrokken. Op basis van deskresearch en expertinterviews is een inventarisatie van belangrijke trends en ontwikkelingen gemaakt en een set toekomstscenario’s opgesteld. Die scenario’s zijn vervolgens in een bijeenkomst aan experts voorgelegd om mogelijke opties en handelingsperspectieven voor opleiding en onderzoek in het vakgebied in kaart te brengen.

Lees het gehele artikel op