Waar gaat het heen met marketing?

Afgelopen dinsdag organiseerden de Hogeschool Utrecht en NIMA een meeting met een stuk of dertig ‘vrije denkers’ uit alle uithoeken van het vak om mee te denken over de rol en betekenis van marketing. Bureaumensen, marketingdirecteuren, wetenschappers, schrijvers, echt een bont en belezen gezelschap sprak en dacht mee. Centrale vraag was welke belangrijke ontwikkelen impact hebben op de toekomst van marketing richting 2025. Wat is zeker? En wat is onzeker? Wat hopen marketeers en waar zien ze uitdagingen? De bijeenkomst maakte deel uit van een project ‘Heeft marketing de toekomst?’ van de Hogeschool Utrecht. Het heeft als doel een tool te ontwikkelen om trends en scenario’s in kaart te brengen, zodat daarmee beter richting kan worden gegeven aan voor de praktijk relevante onderwijsprogramma’s en onderzoeksprojecten. In eerste instantie verricht het team dat onderzoek voor het domein commerciële economie (marketing & customer experience).

Lees dit verslag op

Marketeer gaat vooral snijden in mediabudget

In de late zomermaanden hebben onderzoeksbureau DVJ Insights, DPG Media en NIMA onderzoek verricht naar de stand van zaken in het marketingvak. Voor een beroepsvereniging als NIMA is bij zo’n onderzoek vooral van belang om uit te vinden hoe het met de marketeers zélf staat, dus de richting waarin hun ontwikkeling zich beweegt: welke functietitels ze hebben, wat ze verdienen, waarin ze zich willen scholen, of ze een andere betrekking zoeken, welke vaardigheden ze willen ontwikkelen, noem maar op. Over ongeveer twee weken komen we hier uitgebreid terug op de uitkomsten daarvan.

Jarenlang deed NIMA jaarlijks onderzoek naar ‘de marketingfunctie’, dus met vooral vragen over het vervullen van de baan zélf. Dat gebeurde destijds in samenwerking met adviesbureau Berenschot, MarketingTribune en ook al Marketingfacts. Afgelopen voorjaar ontstond het idee om voortaan met DVJ Insights en DPG Media op te trekken. Beide doen zelf al jaren onderzoek onder marketeers, DVJ werd er zelfs marketingwereldberoemd mee. DPG Media – tot vorig jaar Persgroep – heeft een eerbiedwaardige staat van dienst bij het onderzoeken van diepere consumentenbehoeften en fungeert met zijn enorme portfolio mediamerken uiteraard tussen adverteerder en de doelen die ze willen bereiken als gesprekspartner en adviseur voor diezelfde adverteerder. Maar als beloofd: later deze maand meer daarover. We ondervroegen bijna 300 marketeers voor dit onderzoek. Bijna driekwart van hen heeft marketing als primair vakgebied, op de voet gevolgd door sales en communicatie.

Lees dit artikel op

Ronald Voorn RM: ‘Mensen willen weten wat een bedrijf nog meer biedt dan alleen een goed product’

Marketingboys will be marketingboys. Expert, senior docent en onderzoeker Ronald Voorn beschouwt reputatie in onze nieuwe podcastaflevering van OnBrandScan als oude imagowijn in nieuwe zakken. ‘Interessant, zo’n drivermodel, maar onderzoek het dan eerst goed op echt causale verbanden. Toon niet alleen correlatietjes aan, zoals Reptrack steeds duurbetaald doet.’ Bedrijven moeten terug naar de kern van marketing: klantgedreven ondernemen. Voor die klant blijkt maatschappelijke relevantie wel steeds belangrijker, heeft Voorn onderzocht.

Als onderzoeker en liefhebber van de feiten is Voorn erg tevreden met de werving van 62 eerstejaars studenten voor de master Data Driven Business, die met een heel team voor de Hogeschool Utrecht is opgezet. ‘Een opleiding voor de functie van Analytics Translator, een beroep dat nog niet bestaat, maar waarvoor veel bedrijven al interesse hebben.’

De focus van de master is de verbinding leggen tussen mensen die de business begrijpen én die data snappen. Voorn vindt ook dat bedrijven hun aandacht moeten richten op interdisciplinair en procesgericht werken in plaats van op traditionele silo’s en afdelingen. ‘We moeten af van het traditionele ‘ik ben van marketing, dus dan mag ik het daarover hebben en anderen niet’.’

Lees dit interview met NIMA RvT-lid en RM Ronald Voorn bij IVRM

Coronacrisis voedt optimisme over marketing

Marketeers beschouwen marketing als essentiële functie om het verschil te maken bij het beuken op de korte- en langetermijneffecten van covid. De pandemie bedreigt veel organisaties in hun voortbestaan, maar als ‘driver of change and opportunity’ zijn het vooral de marketeers die geacht worden snel met oplossingen en ideeën te komen. Dat leidt opvallend genoeg tot een zeker optimisme over het vak.

Als marketeers al bij de pakken neer gaan zitten, hoe moeten we de rest van de wereld dan uit de depressie trekken? Dat was veelal de teneur van de blogs, meningen, opinies en columns die we sinds afgelopen maart over elkaar heen stortten in een poging de moed erin te houden. Recent onderzoek onder marketeers wijst nu ook uit dat de vakgenoten er zin in hebben. Het mes moet in de uitgaven en marketing accountability wordt belangrijker dan ooit gevonden, maar voor het vak zelf breken misschien wel prachtige tijden aan.

Onderzoeken naar trends in marketing zijn uiteraard vooral interessant voor bedrijven, adviseurs, dienstverleners de zich richten op de marketeer zelf. En dat is nogal een industrie uiteraard, maar als vakblog en beroepsorganisatie loeren we ook graag mee. Komende maand komt NIMA zelf met een onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met DVJ en DPG naar de stand van de marketingstaat. In aanloop daarnaartoe lazen we mee met een onderzoek dat redelijk in lijn ligt met onze eigen opzet. Interessant, omdat de uitkomsten vers zijn en opgehaald ná de grootste klap van covid, die afgelopen maart tot mei tot redelijk paniekerige reacties leidde.

Lees deze blogpost op

Wat is de stand van de marketingstaat? Help mee!

In samenwerking met onderzoeksbureau DVJ Insights en mediabedrijf DPG Media verricht NIMA momenteel een groot onderzoek onder professionals in marketing naar hun beroepspraktijk. In de loop van komend najaar ontwikkelt NIMA in samenspraak met zijn leden een nieuw driejarenplan om de koers te bepalen en om ervoor te zorgen dat NIMA blijft doen wat het wíl doen en altijd heeft gedaan: vakgenoten, onderzoekers en studenten helpen met inspiratie, kennis en een netwerk om samen verder te komen in het marketingvak.

NIMA zoekt respondenten die werken in marketing. Geen snelle poll, maar wel een belangrijk onderzoek dat ons een idee moet verschaffen over de veranderingen in het vak. Het kost je ongeveer 20 minuten en je helpt ons en vakgenoten enorm met jouw bijdrage.

Klik hier als je direct wil deelnemen.

De NIMA Members hebben inmiddels een mail ontvangen met een oproep om deel te nemen (nog niet gedaan? Doe het nu!) maar dat wil niet zeggen dat we ons beperken tot de eigen achterban. In tegendeel. Iedere professional in marketing, communicatie of sales wordt van harte uitgenodigd zijn of haar mening te geven.

Het onderzoek wordt geanonimiseerd afgenomen. De resultaten worden uiteraard gedeeld met de members, maar worden ook uitgebreid besproken en toegelicht via onder meer Marketingfacts. Met de uitkomsten zal de NIMA-directie een nieuwe strategie opstellen, maar er zullen uiteraard ook producten en diensten worden ontwikkeld die optimaal aansluiten bij de beroepspraktijk van vandaag, op een manier die past bij jouw opvattingen over marketing en jouw manier van werken.

Juist nu we ons afvragen welke impact de afgelopen maanden hebben gehad op jou als mens en je beroepspraktijk, proberen we een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van leven en werken in marketing, of voor marketing, of door marketing.

Je helpt het vak, NIMA en onze onderzoekspartners enorm door even de tijd te nemen en je antwoorden door te geven. Én we verloten 10 Marketingfacts Jaarboeken onder de deelnemers. Heel veel dank voor je hulp!

Marketingcommunicatietalent spotten in 2020: zoek de generalist

En ineens zijn er voldoende talenten op de markt. Zeker in de media- en marketingcommunicatiesector. Welke talenten zijn gewild in 2020? Waar letten recruiters op? Na jaren van zoeken naar specialisten, geldt vanaf nu: zoek professionals die niet alleen specialist maar vooral ook generalist is (en liefst algemeen ontwikkeld).

Nadat recruiters een paar jaar lang een feestje vierden in een arbeidsmarkt waar iedereen trok aan iedereen, zit de inbox van werkgevers sinds twee maanden vol met berichtjes van mensen die koffie willen drinken. Op LinkedIn groeit het aantal ‘available’-vakgenoten met de dag. Marketingcommunicatie bleek al snel tijdens de crisis allesbehalve een vitale sector. De werkloosheid loopt inmiddels snel op, wat niet vreemd is als veel bureaus maar ook mediabedrijven als Talpa en Mediahuis niet weten hoe snel ze van grote aantallen mensen af moeten komen. Met name in Amsterdam groeit de werkloosheid deze maanden snel en ‘ons vak’ heeft een groot aandeel in de toename van de werkloosheid.

Lees dit artikel van Aart Lensink (LVB) op

Wie zijn NIMA? ‘Wij zijn NIMA!’

Het is een soort printversie van de NIMA-site, maar het gaat nog opvallend vaak mee in tasjes, mapjes, in goody bags en ligt op talloze NIMA-events, dus de ‘corporate brochure’ van NIMA is geheel gereviseerd en opnieuw in elkaar gestoken.

‘Wij zijn NIMA’ legt aan buitenstaanders, maar ook de industrie uit wat NIMA ís, wat het wil en wat het doet om daar te komen. In de brochure wordt de geschiedenis van de beroepsvereniging uitgelegd, met name om te benadrukken dat NIMA geen opleidingsinstituut is en ook geen bedrijf, maar een organisatie die zich verenigt rond de belangen van marketingprofessionals:

Doel en missie zijn in de loop der tijd nooit veranderd: het ‘delen van kennis en ervaring om zo samen beter te worden’. NIMA wil professionals in marketing, communicatie en sales helpen en inspireren bij het ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en netwerk. We zijn een open en dynamische vereniging waar die ontwikkeling centraal staat. Niet om marketing belangrijker te maken dan nodig – integendeel – maar met het idee dat organisaties en de mensen die er werken hun doelen kunnen bereiken, zodat de wereld er uiteindelijk beter van wordt. Niet meer. Niet minder.

De eerste editie van ‘Wij zijn NIMA’ verscheen in 2017. De brochures zijn door alle NIMA Members, community’s en organisiatie-onderdelen te gebruiken

Businesses must reposition marketing to attract young talent

To make marketing an attractive and fulfilling career for young people, change needs to come from within businesses, both in terms of the way marketing is talked about internally and where companies look for new talent.

This is one of the aims of the School of Marketing, an education platform launched in partnership with Marketing Week to inform and excite school-age children about marketing and address the misconceptions about what a career in the industry might entail.

Santander CMO Keith Moor, who is among the marketers providing course content for the School of Marketing, argues that it is not only young people who default to thinking marketing is all about advertising – businesses have a habit of doing the same.

Lees dit artikel op Marketingweek

The rise of the ‘copycat’ marketer

The term ‘marketing’ is a derivation of the Latin word, mercatus, meaning market-place or merchant, and it first appeared in dictionaries in the sixteenth century referring to the process of buying and selling at a market.

So, it’s safe to say that the art of marketing has been around for quite some time!

During this time, marketing has evolved a great deal into the exciting, fast-paced profession that it has become today.

As it has evolved, it has had to respond to rapidly changing markets, evolving technology and changing consumer demands, all of which are key drivers for creative thinking and innovation.

There’s always something new to discover in marketing, and creative thinking to be nurtured – and this is what makes it such an exciting environment to work in.

Or so you would think!

If the latest research is anything to go by, marketing could be facing its biggest ever challenge –  the rise of the copycat marketer.

Shocking statistics have revealed that up to two thirds of businesses have admitted to carrying out ‘copycat’ marketing to keep up with their competitors, rather than generating fresh ideas.

But what exactly is copycat marketing and what are the potential risks of this phenomenon to the future of marketing innovation?

Copycat marketing is exactly what it says – the copying of marketing techniques or messages from competitors, to attract or retain customers.

Its origins aren’t certain, but one possible explanation could be the recession of 2007, which led to stripped back budgets, redundancies and extremely restricted resources. With such little budget for creativity and innovation, is it any wonder we’re witnessing a rise in the copying trend?

A risky business

Copying a competitor’s techniques carries with it several risks, and whilst there’s nothing wrong with being inspired by what our competitors are doing, plagiarism can do a great deal of reputational harm to a business.

What is more, being a sheep who follows the industry herd demonstrates a sad acceptance that businesses are willing to be one step behind the competition, rather than leading the charge through original content or ideas.

This stifling lack of creativity in our profession is very worrying – but what can be done?

Motivation and money, money, money

There is an important role that marketing membership associations can, and do, play in encouraging marketing innovation and motivating the next generation of marketers.

Rather than relying on what competitors are doing, marketers can make use their marketing memberships to educate and motivate themselves to be creative in their marketing strategies and campaigns.

“We have a vital role to play, not just in educating our marketers, but in motivating and inspiring them to think innovatively too.

“Much can be learned about the way businesses operating in totally different sectors carry out their marketing, which is why we provide a wide variety of educational and networking opportunities to encourage knowledge share across industry sectors.”

Tom Trainor, Chief Executive of the Marketing Institute of Ireland.

Indeed, this is what we do here at the European Marketing Confederation too.

Our annual EMC Forum brings together marketing membership associations from across Europe to share the very best of ideas and formulate our thoughts on how we can work together to promote marketing as a valued, and valuable, profession.

It’s an event that inspires the people who attend, and stimulates positive change.

And this is what our marketers need – to be motivated, stimulated and encouraged to be creative and different. Whether that means having to embrace failure to do so, or not.

To achieve this, however, marketing must be afforded the right resources – and therein lies the problem.  In 2016, companies spent on average just 7.5% of their total revenue on marketing.

To lobby for bigger budgets, marketing needs a better presence at the board table, to understand the future direction of travel and strategic aims of the business.

Until this time, the end of the rise of the copycat marketer may not yet be nigh.

Deze blogpost verscheen op de site van de European Marketing Confederation