Gezocht: NIMA Online of Digital Marketing-examinatoren

We zijn op zoek naar versterking van het team NIMA Examinatoren binnen online of digital marketing. Ben jij digital marketing professional of online marketeer en heb je affiniteit met toetsing en kennisoverdracht? Neem dan contact met ons op.

NIMA neemt zowel schriftelijke als mondelinge examens af. De examinatoren worden ingezet om examenkandidaten aan de hand van een zelfgeschreven plan via een mondeling examen te beoordelen. NIMA organiseert zes mondelinge examenmomenten per jaar en deze vinden plaats op het NIMA-kantoor in Amsterdam Zuidoost.

Voordat je als examinator aan de slag gaat, volg je de NIMA Qualified Examiner-training. Deze training is kosteloos en vindt op een dagdeel bij NIMA plaats waarvoor geen voorbereidend werk hoeft te worden gedaan. De trainer gaat in op de ‘setting’ van een mondeling examen, de examenprocedures, het menselijk gedrag en de rol van de examinator. Nadat de training is voltooid word je gekoppeld aan een ervaren examinator en draai je een examenronde proef voordat je definitief als examinator kan worden ingezet.

Examinatoren worden minimaal één examendag per jaar ingezet en per dag worden maximaal zes kandidaten per examinatorenkoppel geëxamineerd. Een examinator ontvangt een vaste vergoeding per afgenomen examen.

Interesse?
Als je geïnteresseerd bent in de rol van NIMA Examinator, dan ontvangen we graag je cv of LinkedIn-profiel. Na ontvangst nemen we dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

NIMA, Nederlands Instituut voor Marketing
Baukje Hilarides
b.hilarides@nima.nl

NIMA Examens Basis, A, B en C nog tot 1 januari los aan te vragen

Amsterdam, 13 november 2018 – Jaarlijks doen ruim 3.500 mensen examen voor één van de bekende marketingopleidingen NIMA Basis, A, B en C. Vanaf 1 januari is het niet langer mogelijk een los examen aan te vragen zonder vooropleiding bij één van de NIMA-opleidingspartners. De beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales wil daarmee het aantal afgelegde examens en gediplomeerden verhogen.

Vanaf 1 januari 2019 zijn opleidingen die leiden tot een diploma NIMA Basis, A, B of C alleen nog te volgen bij een beperkt aantal geselecteerde opleiders. Aan de opleiding wordt voortaan in alle gevallen een NIMA Examen verbonden. Om de onafhankelijkheid van de diploma’s te waarborgen neemt NIMA als beroepsvereniging en certificeringsinstituut wél de examens af, maar leidt zelf niet op. Binnen de vakgebieden marketing, communicatie, sales en onderzoek gelden de NIMA Diploma’s in Nederland als maatgevend. De niveaus zijn gekoppeld aan Europese EQF-opleidingsniveaus en toezicht vindt plaats door een onafhankelijke commissie van de Europese koepel van marketingberoepsorganisaties EMC. Opleiding tot een NIMA Diploma vindt ook plaats via een aantal scholen in het regulier mbo- en hbo-onderwijs. Voor studenten aan deze scholen gold al dat ze na de opleiding automatisch deelnamen aan een examen of deelexamen.

NIMA is een nieuwe weg ingeslagen waar het zijn NIMA Opleidingen betreft. Vanaf 1 januari 2019 worden examens direct gekoppeld aan de opleiding. Dit betekent dat de inschrijvingen voor het examen ook via de opleiders loopt. Het examen maakt integraal onderdeel uit van de opleiding en zit ook altijd al in het opleidingstarief verwerkt. De reden voor deze aanpassing is het verder waarborgen van de kwaliteit doordat de samenwerking tussen NIMA en de geselecteerde Education Partners intensiever wordt. Verder bevordert het het daadwerkelijk afronden van de opleiding.

In de huidige situatie kwam het geregeld voor dat studenten wél een opleiding tot NIMA A, B of C volgden, maar afzagen van een examen omdat deze los van de opleiding moest worden aangevraagd. Hierdoor communiceren voormalige studenten geregeld dat zij NIMA hebben ‘gedaan’, zonder werkelijk over een officieel NIMA Diploma te beschikken. Uit een steekproef in 2017 bleek dat een derde van de gelichte cv’s op LinkedIn ten onrechte vermeldt dat een NIMA Diploma is behaald. Om die reden roept NIMA geregeld werkgevers op om diploma’s te checken in het openbare NIMA Diplomaregister, waarin alle gediplomeerden zijn opgenomen.

Meer informatie of snel inschrijven voor examens?

NIMA Examen A, B, C voortaan gekoppeld aan opleiding

Vanaf 1 januari 2019 zijn opleidingen voor een Diploma NIMA Basis, A, B of C exclusief te volgen bij een beperkt aantal geselecteerde opleiders. Aan de opleiding wordt voortaan in alle gevallen een NIMA Examen verbonden.

Jaarlijks volgen ruim 3.000 mensen een opleiding voor een NIMA Diploma. Om de onafhankelijkheid van de diploma’s te waarborgen neemt NIMA als beroepsvereniging en certificeringsinstituut alleen de examens af en leidt zelf niet op. Binnen de vakgebieden marketing, communicatie, sales en onderzoek gelden de NIMA Diploma’s in Nederland als maatgevend. De niveaus zijn gekoppeld aan Europese EQF-opleidingsniveaus en toezicht vindt plaats door een onafhankelijke commissie van de Europese koepel van marketingberoepsorganisaties EMC.

NIMA is een nieuwe weg ingeslagen daar waar het zijn NIMA Opleidingen betreft. Vanaf 1 januari 2019 worden examens direct gekoppeld aan de opleiding. Dit betekent dat de inschrijvingen voor het examen ook via de geselecteerde opleiders loopt. Het examen maakt integraal onderdeel uit van de opleiding en zit ook altijd al in het opleidingstarief verwerkt. De reden voor deze aanpassing is het verder waarborgen van de  kwaliteit doordat de samenwerking tussen NIMA en de geselecteerde Education Partners intensiever wordt. Verder bevordert het het daadwerkelijk afronden van de opleiding. In de huidige situatie kwam het geregeld voor dat studenten wél een opleiding tot NIMA A, B of C volgden, maar afzagen van een examen omdat deze los van de opleiding moest worden aangevraagd. Hierdoor communiceren voormalige studenten geregeld dat zij NIMA hebben gedaan, zonder werkelijk over een officieel NIMA Diploma te beschikken. Uit een steekproef in 2017 bleek dat eenderde van de gelichte cv-s op LinkedIn ten onrechte vermeld dat een NIMA Diploma is behaald.

NIMA Examens per 1 januari 2019
Vanaf 1 januari 2019 kunnen kandidaten zich voor de examens alleen nog  inschrijven via een beperkt aantal NIMA Opleiders.