Online NIMA Examen? Zo gaat dat

De afgelopen weken nemen wij bij NIMA alle examens, schriftelijke en mondelinge, digitaal af. Sommige studenten NIMA A, B en C vragen zich af hoe dat werkt en hoe zij zich daarop het beste kunnen voorbereiden. Om onnodige examenstress te voorkomen zet Team Study Members en Examens een aantal tips op een rij.

Het ligt voor de hand, maar desalniettemin een heel belangrijke: Lees ruim van tevoren de instructies die je van het Examenbureau ontvangt. Anderhalve week voorafgaand aan een thuisexamen ontvang je een e-mail waarin stapsgewijs staat uitgelegd hoe je je computer en smartphone aansluit op de toetssoftware ProctorExam. Doe je een mondeling examen? Dan ontvang je een bericht van het Examenbureau met de link naar het platform, Zoom of MS Teams, waar het examen zal plaatsvinden.

Ben je niet bekend met het platform of maak je daar niet dagelijks gebruik van? Zorg dan dat je je presentatie voor het mondelinge examen op het platform oefent met een bekende. Het schriftelijke NIMA Examen heb je al kunnen oefenen met formeel examenmateriaal die je opleider tijdens de NIMA Opleiding beschikbaar heeft gesteld. Het is altijd raadzaam je in te lezen op de wijze waarop het digitale toetssysteem voor het schriftelijke examen werkt. Je wil weten waar de knoppen zitten, waar de online rekenmachine staat en hoe je door het examen kunt scrollen. Dit alles kun je oefenen met de NIMA toetsdemo. Dit is dus geen inhoudelijke toets, maar is een demonstratie van de online toetsomgeving. Je vindt ‘m hier.

Vraag het NIMA
Is iets niet helemaal duidelijk? Heb je vragen of maak je je ergens zorgen over? Laat het weten bij Team NIMA, wij helpen je graag. Neem daarvoor contact op met het NIMA Examenbureau en we staan je persoonlijk te woord. Bel 020 – 503 93 30 of mail examens@nima.nl.

Techniekcheck
Zorg ervoor dat je zowel ver van tevoren als dichter op het examenmoment zelf je computer hebt gecontroleerd. Staat alles aan, is de computer aangesloten of voldoende opgeladen, is de aansluiting op de Wifi voldoende, werkt de audio en de camera? Mocht je toch onverhoopt een ‘error’ krijgen, zorg er dan voor dat je voldoende tijd hebt om een alternatief te zoeken. Bijvoorbeeld door een andere laptop of computer stand by te houden (eventueel van een huisgenoot), of een andere locatie waar de Wi-Fi beter zou kunnen zijn. Je kunt je op deze situatie voorbereiden door een alternatief achter de hand te houden (en te hebben besproken met een huisgenoot uiteraard) en voldoende tijd te hebben ingepland.

Rustige examenomgeving
Sommige kandidaten vinden het heerlijk om vanuit hun eigen huis examen te doen. Je bespaart reistijd en loopt geen risico om te laat op examen te komen. Het is wel van belang om voor jezelf een optimale examenomgeving te creëren. Er zijn thuis mogelijke afleidingen die je niet hebt op een examenlocatie (tv, social media, burengerucht, een deurbel, dieren en huisgenoten) en die je concentratie tijdens het examen kunnen verstoren. Maak waar mogelijk afspraken met je huisgenoten en zorg ervoor dat je tijdens jouw examenmoment niet gestoord kunt worden. Maak tijdig een examenplek gereed en leg alvast de benodigde materialen in zicht zoals een eenvoudige rekenmachine, kladpapier en pennen.

Examenmoment
Ben je bezig met het examen en krijg je onverhoopt toch te maken met een technische storing? Geen probleem, maar laat het ons meteen weten en wij zullen een oplossing vinden.Wij wensen alle NIMA Examen-kandidaten veel succes én leerplezier tijdens het digitale NIMA Examen!

Visual: Piqsels

NIMA Opleidingen gaan digitaal door

De verschillende NIMA Marketing, Sales en Communicatie Opleidingen gaan digitaal door, ondanks de beperkingen als gevolg van de coronacrisis. De afgelopen jaren is er door de NIMA Education Partners al veel geïnvesteerd in blended learning toepassingen die nu hun vruchten afwerpen. De eerste lessen zijn afgelopen week al gegeven waarbij de deelnemers snel gewend waren aan het lesgeven op afstand.

De NIMA Education Partners kiezen verschillende oplossingen voor digitaal lesgeven. De blended learning omgevingen, een mix van digitaal en klassikaal lesgeven, konden snel naar een digital only omgeving worden omgezet. Daarbij worden verschillende digitale tools ingezet zoals vitero.de,  Whereby.com en Sinteno. Daarnaast worden aanvullend bekende tools zoals Microsoft Teams en Zoom.in gebruikt. Zie hier een korte uitleg van een van de platforms, in dit geval van opleider NIBE/SVV (onderdeel NCOI).

Volgende week volgt een uitgebreidere update waarin ook voorbeelden van de verschillende platformen worden gegeven.

NIMA-examinator Dick Glaser (73) neemt afscheid: Naschrift van een volbloed Marketeer


Generaties marketeers kregen in hun loopbaan te maken met één van de meest innemende professionals in het vak, al werden daarbij ook heel wat peentjes gezweet en vast ook wel eens binnensmonds gevloekt. NIMA-examinator Dick Glaser, neemt na twintig jaar examineren op 73-jarige (!) leeftijd afscheid. Dick was in die jaren zeer betrokken bij NIMA en heeft veel voor de beroepsvereniging, de professionalisering van de marketingfunctie en professionals in marketing betekend. Team NIMA Study Members & Exams vroeg hem een terugblik te schrijven over 20 jaar NIMA. De afscheidsrede van een man met een heel groot marketinghart:

Ik weet niet meer in welk jaar ik mijn NIMA C diploma haalde. Wel weet ik dat dat in de 80’er jaren was en dat het examen klassikaal in Utrecht werd afgenomen werd. Zelf was ik destijds branchemanager industriële automatisering bij IBM en ik weet nog wel dat ik nauwelijks tijd had om naar Utrecht te komen.

Toen ik later divisiedirecteur werd van Philips Machinefabrieken bv in Eindhoven, werd ik lid van de NCD (Ned. vereniging van Directeuren en Commissarissen) en ook regiovoorzitter van Oost-Nederland. Daar ontmoette ik Petra Claessens, die destijds directeur was van het NIMA. Ze vroeg me of ik examinator marketing wilde worden. Na een toetsingsgesprek met Paul Riegler in hotel De Witte Bergen, werd ik opgeroepen om als aspirant examinator examengesprekken bij te wonen in de toenmalige examenlokatie, het Postillion-hotel in Bunnik. Nadien werd ik als volwaardig examinator ingezet bij mondelinge examens voor NIMA B en C en menigmaal als invaller bij examens van Sales en Interne Communicatie.

Verbouwereerd achtergelaten
Een van mijn eerste optredens als examinator, ik weet het nog goed, samen met mijn mede-examinator Pier Winsemius, kreeg ik te maken met zogeheten toelichtingsgesprekken met kandidaten waarvan de scriptie eigenlijk onvoldoende was. Een van die gesprekken was met een kandidaat, die zo arrogant was, dat hij ons beval te gaan zitten en naar hem te luisteren. Met zijn ene been over de stoelleuning gaf hij aan geen belangstelling te hebben voor onze mening omdat zijn baas hem onlangs had gepromoveerd tot marketingmanager in Spanje en dat wij kennelijk niets van het vakmarketing begrepen, omdat wij zijn scriptie onvoldoende achtten. Daarna stond hij op en zei: “ik hoop tot nooit meer weerziens” en verdween door de deur, ons verbouwereerd achterlatend.

 

“Claudia de Breij speelde eens als gastactrice een zeer extreem reagerende kandidaat”

 

Toen enige jaren examens afgenomen in Restaurant Royal in Amstelveen waar we eens het werk van een accountmanager van Siemens hebben voorgedragen als scriptie van het jaar. Hij had – dat kon in die tijd nog – een marketingrapport geschreven voor een straattheater in Amsterdam. Dat zat zó goed in elkaar, dat we hem het exorbitante cijfer van 9,5 hebben gegeven. Na de jaren bij restaurant Royal – waarschijnlijk als gevolg van bezuinigingen – heb ik nog jaren geëxamineerd in het oude NIMA-kantoor in Amstelveen. Daar hebben we eens een kandidaat meegemaakt die maar één woord had opgeschreven bij ‘visie’: meer! Uitzonderlijk als je eraan terugdenkt.

Ook de trainingen die we volgden waren erg leuk. Op initiatief van Paul Riegler hebben we Claudia de Breij eens als gastactrice uitgenodigd, die een zeer extreem reagerende kandidaat speelde, die dan door ons examinatoren weer tot normaal gedrag ‘getransformeerd’ moest worden, wat weer tot hilarische taferelen leidde.

Internationalisering
Het marketingvak is de laatste jaren aan nogal wat invloeden onderhevig geweest. Waar vroeger echte creativiteit nodig was om een marktstrategie voor de toekomst te ontwikkelen, zie je nu dat bij grote bedrijven top-down producten worden ontwikkeld waarvoor een markt gevonden moet worden (productmarketing). Ook worden lang niet alle gegevens vrijgegeven uit concurrentieoverwegingen, met name de marge-, winst-, omzetgegevens en marktaandelen. In moderne marketing is veelal behoefte aan internationalisering en online technologie. Interessante ontwikkelingen waar, in mijn optiek, het NIMA zeker op moet inspelen.

Voor mij is echter na bijna 20 jaar examineren op mijn 73e jaar de tijd van gáán gekomen en hoewel ik met veel plezier terugkijk op mijn examinatortijd, ga ik me meer met privéactiviteiten bezighouden, zoals natuurreizen en me inzetten voor de stedelijke duurzaamheidsontwikkeling met name in de mobiliteit. Mijn bestuurlijke en toezichthoudende functies heb ik inmiddels ook beëindigd, zodat ik alle tijd heb om mij met andere dingen bezig te houden, dan alleen de zakelijke.

Ik dank iedereen met wie ik ooit heb samengewerkt bij het NIMA en wens jullie alle succes, gezondheid en voorspoed toe in de toekomst.

Met hartelijke groet,

Dick Glaser, Deventer

Afleggen NIMA Examen flexibel te plannen met nieuwe digitale toetslocatie

diploma, uitreiking, marketing, communicatie, sales

NIMA gaat vanaf 1 september 2018 voor zijn examens logistiek samenwerken met Lamark, dat een landelijk dekkend netwerk aan digitale toetslocaties biedt. NIMA examineert al jaren digitaal maar wil de examens nog meer flexibiliseren, zodat iedereen examen kan doen op een moment en plaats naar keuze.

Met het landelijke dekkend netwerk aan digitale toetslocaties, is dit nu ook mogelijk voor de NIMA-examenkandidaten. NIMA start eerst met de flexibilisering van de digitale examens NIMA Basiskennis en NIMA A en NIMA A1 en NIMA B1 Sales. De digitalisering van de NIMA B examens zullen daarop volgen. NIMA streeft ernaar om op korte termijn al zijn examens op flexibele wijze aan te bieden via een fijnvertakt netwerk van toetslocaties. Jaarlijks doen ongeveer 3000 mensen examen voor NIMA Basis, A, B of C.

Lamark levert logistieke diensten aan examenbureaus. Een landelijk dekkend netwerk van testcenters maakt het voor examenkandidaten mogelijk hun examen af te nemen op een datum en tijd die hen het beste uitkomt. Het bedrijf is een onafhankelijke partij die niet gebonden is aan een opleidingsinstituut.

Windesheim en NIMA slaan handen ineen

Amsterdam 6 december 2017 – De opleiding Commerciële Economie van Hogeschool Windesheim en marketing-beroepsvereniging NIMA gaan een samenwerking aan. Studenten kunnen sneller hun NIMA B diploma halen en docenten kunnen hun vakkennis via NIMA bijhouden.

Studenten die afstuderen krijgen vrijstelling voor het schriftelijke deel (B1) van het NIMA B examen. Zij ontvangen een HBO B1 Certificaat. Met een goede marketingstage kunnen de studenten direct het mondeling B2 examen doen (consumentenmarketing, business- of digital marketing). Op deze manier kunnen ze tegelijk met het hbo-diploma het NIMA B diploma halen. Studenten die geen geschikte stage hebben, kunnen tijdens hun werk – binnen drie jaar na afstuderen – alsnog het B2 examen doen. Opleidingsmanager  Harry Donker: “Met een Nima B2 diploma en met name met de variant Digital Marketing B2 kunnen studenten zich profileren op de arbeidsmarkt, omdat ze optimaal aansluiten bij veelgevraagde functies”.

De vorderingen van de studenten worden vastgelegd in het MyCareer-platform van NIMA. Hierdoor kunnen toekomstige werk- of opdrachtgevers altijd verifiëren dat de student daadwerkelijk het NIMA-certificaat en/of -diploma heeft behaald. Ook kunnen studenten extra certificaten behalen of  een integriteitstoets doen. Het behalen hiervan wordt ook vermeld in de NIMA  MyCareer omgeving. Donker: “Dit stimuleert studenten al tijdens hun studie een stapje extra te doen”.

Naast deze mogelijkheden voor studenten, ondersteunt NIMA Windesheimdocenten in het bijhouden van hun  vakkennis via scholingsdagen en masterclasses. Docenten die aantoonbaar hun vakkennis op peil houden krijgen de titel Qualified Lecturer. Daarnaast krijgt de opleiding Commerciële Economie toegang tot cases en proeftentamens op NIMA A en B niveau. Deze worden onder andere gebruikt om de studenten gericht voor te bereiden op het NIMA B examen.

Het contract wordt getekend voor één jaar, met de intentie dit te verlengen en zo te komen tot een duurzame samenwerking.  NIMA-directeur Martin Huisman: “Wij zijn bijzonder blij dat er nu vier hogescholen zijn waarmee we nauw gaan samenwerken om het marketingonderwijs  verder te ontwikkelen”.

 

Nieuwe lichting NIMA Diplomahouders wordt steeds jonger

Afgelopen donderdag 16 november hebben opnieuw bijna honderd kersverse NIMA Diplomahouders hun bull mogen ontvangen uit handen van NIMA-voorzitter Martin Huisman. Ruim tweederde van de aanwezigen was jonger dan 35; een trend die representatief is voor het totaal van álle uitgereikte NIMA Diploma’s. In het regulier mbo en hbo zijn dit jaar al 740 NIMA-examens afgenomen, een verdubbeling ten opzichte van 2016.

Alle nieuwe gediplomeerden zijn sinds hun succesvolle proeve van bekwaamheid opgenomen in het Diplomaregister dat NIMA bijhoudt, en waar toekomstige werk- en opdrachtgevers de echtheid van het ‘NIMA-papiertje’ kunnen checken. In zijn felicitatiespeech wees Huisman erop dat uit een recente steekproef van NIMA bleek dat een flink aantal marketeers online fantaseert over zijn of haar NIMA-prestaties: ‘een zorgwekkende ontwikkeling waartegen we ook maatregelen nemen, maar het illustreert ook dat jullie een grootse prestatie hebben geleverd.’ Huisman maakte ook van de gelegenheid gebruik om de meegenomen vrienden, collega’s en familie te bedanken: ‘Jullie morele steun verdient een welgemeend applaus.’ Huisman benadrukte ook dat hij graag ziet dat NIMA Diplomahouders ook hun integriteitstoets afleggen en daarmee hun ‘integriteitsstempel’ halen. Daaraan zijn geen kosten verbonden, er is zelfs geen NIMA Diploma vereist, en de voorbereiding duurt geen weken of maanden, maar het is wel een goed signaal ‘naar het vak en naar jezelf’, aldus de voorzitter: ‘Marketing is een vak met regels; er mag veel, maar er zijn ook grenzen.’

Bont en feestelijk
Nieuwe NIMA-gediplomeerden worden na het behalen van hun NIMA Basis, A, B of C in de regel uitgenodigd voor een feestelijke uitreiking, waarbij zij ook hun familie of vrienden mogen meenemen. Top Marketing Club Member Randstad stelde opnieuw zijn faciliteiten ter beschikking om de ruim tweehonderd NIMA-gasten in het zonnetje te zetten. Het leidt in de regel tot een bont en feestelijk gezelschap rijpe en groene marketeers, die voorafgaand aan de overhandiging te horen kregen dat het misschien ook een mooi moment is om een ‘mind switch’ te maken: nadat enige tijd het ‘strenge exameninstituut’ centraal NIMA heeft gestaan in het leven van de gediplomeerden, biedt de beroepsvereniging NIMA ruimte voor verbreding en verdieping van kennis, maar ook een uitgebreid netwerk waar de gedeelde fascinatie voor het vak en de marketingfunctie centraal staat.

In totaal hebben inmiddels zo’n 65.000 personen over de afgelopen veertig jaar een NIMA-diploma behaald en zijn daarmee opgenomen in het NIMA Diplomaregister. Daarvan zijn er dit nog lopende jaar 1.013 bijgeboekt, een lichte stijging ten opzichte van de stand in november 2016. Onder de nieuwe gediplomeerden bevinden zich opvallend veel studenten mbo en hbo die via hun reguliere studie de mogelijkheid wordt geboden een NIMA-examen af te leggen en een diploma te halen náást hun reguliere mbo- of hbo-bul.

Studieadvies? Doe de test en check welk NIMA-niveau bij je past!

Stel, je vindt het de hoogste tijd om door te leren en je te ontwikkelen in het vakgebied Marketing, Communicatie en/of Sales, waar begin je dan? NIMA biedt je nu de mogelijkheid om online studieadvies in te winnen. Makkelijk, snel en precies wat je zoekt.

Hoe werkt het?
Je klikt op de link: https://www.nima.nl/studieadvies/. De test start direct met een aantal eenvoudige vragen gericht op kennis en ervaring, zodat je binnen enkele minuten vrijblijvend jouw studieadvies ontvangt over het NIMA Examen dat bij jouw achtergrond en NIMA-niveau past. Bovendien maken we ook direct inzichtelijk bij welke exclusieve NIMA Education Partners je terecht kunt.

NIMA Education Partners
In dit advies is het makkelijker om opleiders te vergelijken die de opleiding tot het NIMA Examen aanbieden. We willen de bezoekers zo gericht mogelijk kunnen doorsturen naar onze Education Partners. Per opleider laten we een aantal kenmerken zien, zoals locatie in het land, kosten en aspecten waarin de opleider zich onderscheidt van andere opleiders.

Groei NIMA Examens in regulier onderwijs zet door

Dit voorjaar berichtten we al dat NIMA examens in het regulier onderwijs explosief groeiden ten opzichte van 2016. Deze tendens zet zich dit najaar voort. De enorme toename is te zien op zowel vo-, mbo- als hbo-niveau. Steeds meer onderwijsinstellingen in het regulier onderwijs geven te kennen de toegevoegde waarde van het NIMA Diploma op het cv in te zien voor hun studenten en hebben daarom gekozen om het marketingvak op de NIMA kennisniveaus Basis en A op te nemen in hun onderwijsaanbod.

Explosieve groei NIMA Examens in regulier onderwijs

2017 is voor team NIMA Examens goed begonnen door een explosieve groei van het aantal examenkandidaten ten opzichte van 2016. Deze toename is vooral te zien in het regulier onderwijs op zowel VO,  MBO en HBO niveau. Steeds meer onderwijsinstellingen in het regulier onderwijs geven te kennen de toegevoegde waarde van het NIMA Diploma op het CV in te zien voor hun studenten en hebben daarom gekozen om het marketingvak op basis, van de door NIMA gestelde eisen, op te nemen in hun onderwijsaanbod.