Kronenburgh MEAO College nieuwe NIMA Education Partner in mbo

‘Een goede balans tussen kennisoverdracht en toepassen in de praktijk staat bij ons centraal: Think – Act – Grow!’

Amsterdam – 28 juli 2016 – Kronenburgh MEAO College is toegetreden als NIMA Education Partner. Als beroepsvereniging en exameninstituut voor professionals in marketing, communicatie en sales maakt NIMA zich sterk voor studenten in het regulier voortgezet onderwijs. Door hen de mogelijkheid te bieden een NIMA Diploma te halen en in het NIMA diplomaregister te worden opgenomen, investeert NIMA in de marketeers van de toekomst.

Het Kronenburgh MEAO College staat voor kwalitatief hoogwaardig particulier onderwijs en verzorgt voltijd en in deeltijd MBO 3 en 4 opleidingen in de economische en administratieve beroepensfeer. Door de toetreding vormt Kronenburgh een solide aanvulling op de huidige acht Mbo Education partners van NIMA.

Peter Janssen MBA, Collegedirecteur van Kronenburgh MEAO College: ‘Een goede balans tussen kennisoverdracht en toepassen in de praktijk staat bij ons centraal: Think – Act – Grow! Als particulier opleidingsinstituut kunnen wij de beste docenten selecteren die werkzaam of afkomstig zijn uit de praktijk. Werkgevers participeren bestuurlijk bij ons opleidingsinstituut en sturen direct op de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs. Ik ben dan ook heel blij met deze samenwerking die onze connectie met de praktijk versterkt en dat we onze studenten met het NIMA Diploma toegevoegde waarde kunnen bieden.’

Over Kronenburgh MEAO College
De eigenaren van het Kronenburgh MEAO College zijn onderwijskundigen en bedrijfskundigen met meer dan 25 jaar ervaring in het opleiden en ontwikkelen van studenten en medewerkers van bedrijven en organisaties. Wij genieten ervan hoe mensen groeien tijdens de opleiding en als vakman ons diploma in ontvangst nemen: onze TROTS. Wij werken vanuit een interconfessionele grondslag wat zich vertaalt in de zorg voor onze studenten en de aandacht voor hun functioneren in de maatschappij. Meer informatie: www.kb-opleidingen.nl.

Nieuwe opleider voor NIMA diploma’s in Digital Marketing

Vanaf deze maand is CMM als Education Partner verbonden aan NIMA. CMM gaat opleiden voor de Digital Marketing-diploma’s van NIMA. Bij succesvolle afronding ontvangt de kandidaat een NIMA/DMI diploma. Dit diploma zit op HBO-instroomniveau of Associate Degree en wordt geregistreerd in het NIMA diplomaregister. Continue reading “Nieuwe opleider voor NIMA diploma’s in Digital Marketing”

ThiemeMeulenhoff en NIMA werken samen bij nieuwe serie voor mbo

‘Goed nieuws voor alle mbo-studenten die marketing verkennen als aanstaand werkterrein.’

Rendement

Zes titels van de vernieuwde ThiemeMeulenhoff-serie ‘Rendement’ voor het middelbaar beroepsonderwijs sluiten voortaan volledig aan op de eisen die worden gesteld aan het NIMA A1-diploma. De afstemming van deze eindtermen vergroot de kansen van studenten op de arbeidsmarkt, zo luidt de verwachting. Rendement is een complete methode voor commerciële opleidingen op mbo-niveau 4. Studenten bereiden zich met deze methode direct voor op het NIMA A1-examen, zonder dat aanvullend materiaal nodig is.

De totstandkoming van de serie is het gevolg van het officieel partnership tussen ThiemeMeulenhoff, een van de grootste aanbieders van leermiddelen voor het beroepsonderwijs, en NIMA, beroepsvereniging en exameninstituut op het gebied van marketing, communicatie en sales. Doel van deze samenwerking is om mbo’s extra te ondersteunen bij het bieden van een kwalitatief goede marketingopleiding voor commerciële studenten, waardoor deze beter aansluit op het werkveld.
Jonge professionals

Het vernieuwde lesmateriaal van Rendement voldoet volledig aan de eisen van de nieuwe kwalificatiedossiers Commercie en Marketing, Communicatie & Evenementen. Ook krijgt de methode veel extra oefenmateriaal en inspirerende praktijkcasussen. De nieuwe serie bestaat uit tien leerwerkboeken. De indeling van de boeken in zes leerfasen zorgt voor een herkenbare structuur, flexibele inzet en goede aansluiting op diverse leerstijlen. De serie is vanaf komend schooljaar beschikbaar en inzetbaar.

De samenwerking is op vrijdag 17 juni officieel bekrachtigd door overhandiging van een lesboek uit de nieuwe editie aan NIMA Voorzitter Martin Huisman. Volgens Huisman sluit de samenwerking en totstandkoming van Rendement goed aan bij de doelstelling van NIMA, om kennis over de commerciële functie te delen en te toetsen: ‘NIMA wil professionals in marketing, communicatie en sales helpen en inspireren bij het ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en netwerk. Jonge professionals in de commerciële functie zijn onze toekomst. Die staan we – misschien wel meer dan welke andere groep ook – graag bij om op duurzame wijze meerwaarde kunnen bieden aan de organisaties waarvoor zij werkzaamheden verrichten en de maatschappij als geheel. NIMA verzamelt kennis, ontsluit die en we hebben in ThiemeMeulenhoff een gerenommeerde partner gevonden om inhoud te geven aan onze ambitie. NIMA is heel blij met deze vorm van samenwerking, die voor alle partijen een enorme stap voorwaarts betekent, en het is vooral goed nieuws voor alle MBO-studenten die de commerciële functie verkennen als aanstaand werkterrein!’

Meer informatie over de lesmethode Rendement tref je hier aan.

NIMA Examens dit jaar ongekend populair in regulier onderwijs

De populariteit van het NIMA Examen in het regulier onderwijs – mbo en hbo – neemt een enorme vlucht. Bleef de teller in 2015 op een kleine honderd examenkandidaten steken. Dit jaar staat de teller in het eerste halfjaar van 2016 al op meer dan het drievoudige. Deze week zijn er opnieuw veertig extra kandidaten via het Amstelland-college aangemeld.

‘Daarmee mogen we best concluderen dat het NIMA Examen en de toegevoegde waarde van het officiële NIMA Diploma op het cv ook door het regulier onderwijs weer wordt gezien, gewaardeerd en als onmisbaar waardecertificaat wordt beschouwd’, aldus Jurriaan Gorter, binnen NIMA verantwoordelijk voor Study Members & Exams. ‘Veel reguliere onderwijsinstellingen laten ons weten dat het NIMA Marketing Diploma in al die jaren zijn kwaliteit en waarde heeft weten te behouden in een ongelooflijk enerverende markt. Er is duidelijk behoefte aan afkadering van het kennisniveau, de gestelde eisen en de veranderende markt. Aspecten die we kennelijk goed weten te borgen. Dat vereist veel inspanning, maar als beroepsvereniging nemen we een unieke positie in ín het werkveld.’

Bij elkaar hebben dit jaar al 2180 kandidaten examen aangevraagd op de vertrouwde niveaus A, B of C; dat is eveneens een recordaantal over de eerste twee kwartalen.

 

Gediplomeerden vieren marketing met een vers NIMA-diploma

Ruim 85 verse NIMA-gediplomeerden hebben donderdag 19 mei hun diploma ontvangen uit handen van NIMA-voorzitter Martin Huisman en Manager Study Members & Exams Jurriaan Gorter. De ceremonie vond plaats in een feestelijke ambiance bij AFAS Software in Leusden, dat speciaal voor deze gelegenheid zijn theater ter beschikking had gesteld, de rode loper had uitgerold, de aanwezigen ontving met koffie en taart en na afloop een aangeklede borrel verzorgde met volop ‘bubbels’. Ruim vijftig familieleden, collega’s en vrienden vergezelden de ‘afstudeerders’.

20160519_174802

Hoogtepunt was – uiteraard – de groepsfoto waarbij de bekende NIMA-hoedjes de lucht ingingen en officieel een punt werd gezet achter een vaak maandenlang traject, waarop heel wat bloed zweet en tranen zijn vergoten. Wat blijft is de smaak van succes en die mogen de gloednieuwe dragers van een stempel in het NIMA-diplomaregister zich best een tijd herinneren. ‘Succes moet je vieren’, aldus Huisman in zijn voordracht, voorafgaand aan de uitreiking.

Marketing is een zeer dynamisch vak waarvan de kennis van 15 jaar geleden vandaag de dag – zonder enige bijscholing – al bijna volledig is achterhaald. Om die reden benadrukte NIMA-voorzitter Huisman in zijn toespraak dat het voor verse gediplomeerden zaak is om bij NIMA te blijven: naast exameninstituut is het immers dé beroepsvereniging voor professionals in Marketing, Communicatie en Sales, met als taak en doel om hen bij te staan, te helpen, te testen en met elkaar in contact te brengen. Dat heeft als voordeel dat marketeers die ‘er echt voor gaan’ ook hun meerwaarde op de werkvloer kunnen blíjven aantonen. ‘Je steekt er echt bovenuit, en dat zul je merken’ zo beloofde Huisman.

20160519_174259

Naast de ‘Motivational Speech’, die immers hoort bij een event als een diploma-uitreiking zorgde Ronald Voorn, onderzoeker, lecturer, oprichter van Science for Business Group én marketingauteur, voor een presentatie die zowel fascinerend als ietwat ontluisterend was: Uit zijn praktijk, waarin hij consumentenpsychologie onderzoekt, viste hij talloze voorbeelden van marketing, datacollectie en overtuiging die de schoonheidsprijs bepaald niet verdient. Aansluitend op de introductie van de NIMA Integriteitscode – een beroepscode die ‘goed doen’ in marketing nastreeft – wees hij de verse gediplomeerden op hun morele verantwoordelijkheden. Dat viel minder zwaar dan het klinkt: bij het ontvangen van een ‘brevet van vermogen’ hoort immers een belofte om de opgedane kennis niet te mísbruiken en voor het goede aan te wenden. Een gang van zaken die vechtsporters, huisartsen en accountants als de normaalste zaak van de wereld beschouwen, maar nu ook hoort bij het uitoefenen van een praktijk in marketing, communicatie of sales.

dipbijsnij

Een groot deel van de aanwezigen maakte ter plaatse van de gelegenheid gebruik om zich aan te sluiten als NIMA Member of zelfs ‘op te gaan’ voor een titel als Register Marketeer of Senior Marketing Professional, maar er was vooral feest mét de meegereisde achterban. Die laatsten kregen in Leusden overigens een apart applaus: ‘Achter de successen van veel nieuwe gediplomeerden, staan de mensen die hen tijdens de studie nabij stonden, op hen ben ik óók trots’, aldus Huisman.

In totaal behaalden bijna 400 gediplomeerden/geslaagden dit halfjaar een NIMA-diploma.

Bekijk hier tevens de video van de uitreiking!

 

NIMA Examen Basiskennis Marketing nu ook in UWV portfolio

Het UWV biedt mensen die zich willen ontwikkelen op het gebied van Marketing de mogelijkheid om aan de slag te gaan met de opleiding NIMA Basiskennis Marketing. De scholingsvouchers die het UWV ter beschikking stelt zijn vanaf nu ook geldig voor dit NIMA studiepakket inclusief examen.

Het zelfstudiepakket NIMA Basiskennis Marketing is speciaal ontwikkeld voor iedereen die wil starten met de toepassing van Marketing en zich het commercieel gedachtegoed eigen wil maken. Geschikt voor zowel jonge mensen als voor de ervaren professional uit een ander vakgebied die nu ook marketingskills willen ontwikkelen.

Martin Huisman, Voorzitter NIMA: “Speciaal voor mensen die geen opleiding willen of kunnen volgen is dit zelfstudiepakket gemaakt. Het zelfstudiepakket bereidt je voor op het officiële NIMA Examen. Met het behalen van dit NIMA Diploma worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Wij zijn zeer verheugd over het feit dat UWV deze mogelijkheid opgenomen heeft in het portfolio”.

De UWV scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding naar keuze binnen het UWV portfolio. De hoogte ervan is maximaal € 1.000,00 (inclusief btw). Dit bedrag is een bijdrage in alle kosten die bij de opleiding horen.

Alle informatie rondom de UWV scholingsvoucher is te vinden via deze link

 

Nieuwe NIMA Marketingexamens vanaf 2016

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle NIMA Marketingexamens vernieuwd. Het marketingvak verandert snel. De nieuwe examens sluiten volledig aan op de aanwezige marketingfuncties op de arbeidsmarkt.  Dit najaar bieden NIMA Education Partners al de vernieuwde NIMA Opleidingen aan die afgesloten worden met het officiële NIMA Examen.

Het actualiseren en vernieuwen van de marketingexamens is een terugkerend fenomeen. Met deze verandering speelt NIMA actief in op het veranderende marketingvak. Toekomstige professionals worden optimaal voorbereid op een marketingfunctie met aantoonbare, actuele kennis door het behalen van het enige onafhankelijke marketingdiploma van Nederland dat sterk gewaardeerd wordt door het (inter)nationale bedrijfsleven.

Veranderingen per niveau
De marketingexamens op de niveaus Basis, A, B en C zijn onder de loep genomen en gewijzigd op inhoud, relevantie en actualiteit. Door de examens inhoudelijk te wijzigingen sluit het kennisniveau optimaal aan op de gevraagde competenties zoals we deze teruglezen in openstaande vacatures vanuit het bedrijfsleven.

Basis
Voor het aanstormend marketingtalent biedt NIMA het Basiskennis Marketing Examen aan. Vanaf 2016 kom hier een keuzevariant bij; Basiskennis Online Marketing, waarin de toepassing van de belangrijkste online marketinginstrumenten centraal staan.

NIMA A
Het NIMA A Examen is bestemd voor de ambitieuze marketingstarter. Naast het bekende NIMA A Marketing Medewerker Examen kan er vanaf 2016 ook gekozen voor de specialisatie NIMA A Online Marketeer.

NIMA B
Gevorderde professionals kiezen voor NIMA B om de opstap naar een functie als marketingmanager te maken. In dit examen wordt de toepassing van marketingtheorieën en –modellen breed behandeld. Nieuw is daarbij de keuze voor een viertal specialisaties: Business Marketing, Consumentenmarketing, Customer Insights en Digital Marketing. Marketingmanagers die zich enkel aantoonbaar willen specialiseren in een van de vier disciplines ontvangen na het behalen van de specialisatie een NIMA Certificaat.

NIMA C
De NIMA C Examens zijn bestemd voor de gevestigde visionairs met minimaal vier jaar werkervaring waarbij de top never-ending is. Strategie en strategische keuzes staan centraal tijdens dit NIMA Examen en bestaat uit een toets bij een NIMA Education Partner en het schrijven en verdedigen van een strategisch marketingplan.