Marketing&Facts: Kennisontwikkeling der marketingprofessional

Bezoeken van events en congressen is nog steeds heel belangrijk

In ieder vakgebied is het belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Zowel fysiek als op kennisniveau is het goed om bij te blijven en mee te groeien met je vakgebied. Zo ook voor marketeers. Hoe houden zij hun kennis over het vakgebied op peil?

Feiten en figuren. De professional in marketing, communicatie en sales krijgt er eindeloos veel te verstouwen. In deze augustusmaand een aaneengesloten serie van recente ontdekkingen en vondsten uit de wilde wereld van marketing, media, social (en wat verder ter tafel komt).

Marketingfacts heeft hier afgelopen jaar zelf onderzoek naar gedaan. Goed om te vermelden is dat de respondenten afkomstig zijn uit de databases van NIMA, DVJ Insights en DPG Media. Vrijwel al deze respondenten ontvangen ook vakmedia, waardoor het ook aannemelijk is dat zij het lezen ervan als waardevol zullen ervaren.

Afgaand op de onderzoeksresultaten achten de respondenten het over het algemeen voldoende mogelijk om zich te blijven ontwikkelen in het vak. Twee derde van hen geeft dit aan.

Events en congressen

De meest genoemde manier om zich als marketeer te ontwikkelen is door het lezen van artikelen, websites en tijdschriften (86 procent). Daarnaast is het bezoeken van congressen en evenementen ook heel populair (67 procent).

Misschien lag het voor de hand dat dit percentage de afgelopen tijd aanzienlijk gedaald zou zijn, mede door en jaar vol events via Zoom en Teams. Maar niets is minder waar. Ondanks dat marketeers al ruim 1,5 jaar nauwelijks meer bij fysieke bijeenkomsten als seminars, events en prijsuitreikingen zijn geweest, willen zij dus nog steeds graag naar ‘lijfelijke’ bijeenkomsten. Met als belangrijkste reden dat ze graag willen netwerken (60 procent). Ook het volgen van opleidingen wordt door veel respondenten gewaardeerd om zijn of haar kennis up-to-date te kunnen houden.

De opkomst van de podcast

Opvallend om te zien is dat één op de drie respondenten de podcast noemt als manier om zich te blijven ontwikkelen. Dat percentage is zonder meer hoog te noemen, zeker omdat dit aandeel drie jaar geleden niet eens is uitgevraagd en deze peiling nog dateert van de periode voor de tweede en derde golf, waarin opnieuw veel nieuwe podcastseries over marketing, media en communicatie zijn gestart.

Dit artikel is geschreven door Thomas Romers en verscheen eerder op

Marketing-peilstok wijst op meer kennis over online

Kennistoets onder marketeers van corporates illustreert dat algemene marketingkennis goed vertegenwoordigd is.

Marketing lijkt soms een wat fluïde begrip, gelet ook op de soms wat zweverige discussies die erover wordt gevoerd, maar wie het vakgebied uiteen zet in vijf kennis-deelgebieden kan een redelijk beeld krijgen van de skills die aanwezig of juist afwezig zijn. Nu er meer dan tien grote bedrijven en daarmee meer dan honderd professionals door de NIMA Marketing Peil-teststraat gingen kun je zelfs wat voorzichtige conclusies trekken over algemene kennisniveaus.

We hebben als redactie nog geregeld contact met NIMA’s vorige directeur Martin Huisman, die bij de overdracht van de beroepsverenigings-scepter – ruim een jaar geleden – afsprak nog een tijdje werk te maken van het NIMA Marketing Peil; een toets om dat ‘algemene marketing-kennisniveau’ van een grotere marketingafdeling door te meten. We hebben ‘m daarover ook al eens geïnterviewd.

En we hebben ‘m in de beta-versie zelf ook weleens gedáán trouwens. Het voelt een beetje als een online assessment dat alle kanten van het vak opvliegt: een lange lijst vragen over marketing in het algemeen, online marketing in het bijzonder, (marketing)communicatie, verkoop en marktonderzoek. In grote lijnen zijn dat ook de specialisaties die NIMA aanbiedt met zijn portfolio examens A, B en C. De uitslag ervan geeft in grote lijnen weer welke kennis en vaardigheden aanwezig zijn in een marketingteam (of zelfs zijn oververtegenwoordigd) en waar nog wat gas kan worden gegeven met bijvoorbeeld opleiding of het aantrekken van talent. Het Marketing Peil is letterlijk een peilstok voor een héle afdeling of bedrijf.

Bespreekpunten voor POP-gesprekken

Martin wees ons erop dat er intussen meer dan honderd marketing-, communicatie- en salesprofessionals die werkzaam zijn in het Nederlands bedrijfsleven hebben deelgenomen. Onder meer Grolsch, ICS, Noordhoff, Consumentenbond en PostNL namen deel. Martin Huisman: ‘Zowel op individueel niveau als in teamverband werden prestaties en onderlinge verhoudingen beoordeeld en geanalyseerd. Dat leverde veel verbetervoorstellen, bespreekpunten voor POP-gesprekken, input voor afdelingsplannen en sturing voor educatiebudgetten op. Veel positieve reacties ook, van zowel de leidinggevenden als onder de deelnemers zelf’.

Het ‘beste’ deelnemende bedrijf scoorde als team 70 punten in de overall score. Wat in de totaalscore van de deelnemende bedrijven opvalt is dat sales structureel moeilijker ligt. Dat kán misschien worden verklaard door het ontbreken van basis-skills die je meekrijgt uit regulier hoger onderwijs: daar zitten bijvoorbeeld wel economie en wiskunde in, maar – bijvoorbeeld – geen commerciële-gesprekstechnieken en offertetrajecten.

In 2021 trok het gemeten niveau van online marketing nogal aan en dat gold ook voor algemene marketingkennis. Je kunt daar uiteraard een hele theorie achter zoeken, maar daarvoor lijkt de ‘n’ te klein. Wel interessant om te vermelden uiteraard. Huisman benadrukt ook op dat ‘kennis’ allesbehalve zaligmakend is, maar wel heel belangrijk voor een goed functionerend bedrijf: ‘met deze methodiek is dat makkelijk en feitelijk te analyseren, en we zorgen dat de test leuk is om aan deel te nemen’.

Het kán natuurlijk zo zijn dat de coronacrisis de algemene kennis en interesse over en van online in de hand heeft gewerkt. Wat verder opvalt – naast het ‘middelen naar een zeven’ als je hele afdelingen doormeet – is dat de kennis van marktonderzoek relatief goed scoort. Omgang met data en het trekken van analyse, het interpreteren van onderzoek en het stellen van een diagnose lijken goed te scoren. Dat moet de aanhang van fact based marketing en puristen als Ritson goed doen. Alles begint met het stellen van de juiste diagnose.

Ter illustratie: het marketingpeil zoals het op een dashboard verschijnt. 

Dit artikel is geschreven door Luuk Ros en verscheen eerder op

Best gelezen blogs op Marketingfacts in het rampjaar 2020

Oké, we zijn bijna van 2020 af. Daar zal niemand rouwig om zijn. Maar hoe deden Marketingfacts en zijn bloggers het dit jaar? Waar schreven we over? Nou, dat mag geen al te grote verrassing zijn. Maar wie schreef en hoe vaak? Dat lees je hier. Lijstjestijd.

Dat dit jaar een ramp is, is meteen ook gelijk de open deur van 2020. Corona, covid, pandemie, crisis. De eerste keer dat het coronavirus een plek op de homepage van Marketingfacts vond, was in een blog van Rob van Vroenhoven op 9 maart, waarin de pandemie nog als een redelijk abstract ‘iets’ werd gezien dat vooral kon duiden op een recessie. Van Vroenhoven schreef: “Ligt met het coronavirus om de hoek een recessie op de loer? Een aantal seinen staan inmiddels op oranje. Marketeers moeten nu, zo snel mogelijk, hun toevoegde waarde binnen een organisatie duidelijk maken. Uitgedrukt in geld welteverstaan.”

De seinen stonden op oranje, maar al snel luidde het luchtalarm, klonk er een applaus en kleurden de seinen bloedrood.

Arbo-onvriendelijke stoel

Terwijl we twee dagen eerder, nog geheel in het ongewisse, een blogartikel publiceerden van Sara de Rouw, die schreef over ‘Nudging op kantoor: zo hou je je medewerkers gemotiveerd’. Twee weken later zat iedereen wiens werk het toeliet thuis op die arbo-onvriendelijke stoel, met een stijve nek van de verkeerde werkhouding. In mei uitte Erdinç Saçan zijn frustratie in ‘Thuiswerken is fantastisch! Of: thuiswerken is afschuwelijk!‘ maar hij schreef vooral over hoe hij hoopte dat we straks zouden werken als we weer naar kantoor zouden gaan.

In die eerste weken na het begin van de intelligente lockdown was het bijna alléén nog coronacrisis dat de klok sloeg op Marketingfacts. In mijn functie als eindredacteur zette ik bijna automatisch bij elk artikel de tag #coronacrisis. Bloggers doken vol op de pandemie, de gevolgen voor campagnes, mediaplanning, inzet van marketingbudget, gevolgen voor merken, ga maar door.

Er was vooral behoefte aan kennis over wat wel of niet te doen. Een van de artikelen aan het begin van de pandemie (24 maart) ‘Waarom je in tijden van crisis niet moet bezuinigen op marketing’ (29.910 views) van Rob Revet gaf wat houvast. Net zoals het artikel dat Martin de Munnik een dag eerder schreef, ‘Reclame in tijden van de coronacrisis’, goed voor 24.120 views.

Door je wimpers kijken

Zeker in de eerste maanden van de pandemie werden de vele artikelen over corona goed gelezen. Waaronder het artikel door Daan Koek, ‘Vier marketingtips om te overleven als kapper in de coronacrisis’ of het onderzoek van Ronald Voorn, ‘Merken in crisistijd: jammer voor Bavaria, mooi voor Jumbo’. Maar geleidelijk aan kropen we ook op Marketingfacts weer richting iets (nou ja, een heel klein beetje iets) dat op ‘vroeger’ leek en doken ook andere onderwerpen en zaken weer in de artikelen op. Als de pandemie in de tweede helft van dit jaar werd besproken, was het meer als onderdeel van, dan het hoofdonderwerp van een artikel. Iets meer business as usual als je tussen je wimpers doorkijkt.

Oké, naar the matter at hand: de best gelezen blogs en meest productieve bloggers op Marketingfacts in 2020!

Top-10 meest productieve bloggers

Hier zijn ze, de top-10 bloggers die het vaakst publiceerden:

1. (06) Luuk Ros 56 (was 33)
2. (01) David Brinks 49 (was 45)
3. (–) Gert Koot 39
4.(04) Leonieke Daalder 32 (was 40)
5. (–) Ingmar de Lange 29
6. (3) Jeroen Mirck 26 was (41)
7. (12) Tadek Solarz 21 (was 17)
8. (08) NIMA Register Marketeers 18 (was 23)
9. (05) Ronnie Overgoor 16 (was 39)
10. (11) Maurits Kreijveld 15 (was 17)

Op nummer één staat de onvolprezen hoofdredacteur van deze website: Luuk Ros. Bijna een verdubbeling van het aantal blogs in vergelijking met 2019. Als hij die trend doorzet, tikt hij in 2021 bijna 100 artikelen aan! Goed streven. Hij duwt hiermee wel onze reviewkoning David Brinks van zijn troon, maar Brinks’ troostprijs is dat hij regelmatig opduikt in de top-25 best gelezen blogs.

Twee nieuwkomers in de lijst! Gert Koot die wekelijks de rubriek ‘De week van Koot‘ verzorgt, vol nieuws over media, advertising, tech en innovatie en Ingmar de Lange, de verloren zoon die zijn weg terug naar Marketingfacts vond. En hoe! Zijn laatste blogartikel stamde uit 2014, tot hij dit jaar met onder andere zijn indrukwekkende Merkvraag-reeks in een ruk (nou ja, 29) de top-10 van meest productieve bloggers binnenstormde. Gewoon pats, eindigen op nummer 4. Op nummer 6 vinden we Jeroen Mirck, die tot september ook hoofdredacteur van Marketingfacts was, met een prima score.

En dan nu: de 25 best gelezen blogs van 2020! (gemeten op 23 december 2020)

Top-25 best gelezen blogs

1. Social media in Nederland 2020: TikTok is domein van kinderen, uittocht jongeren op Facebook (Danny Oosterveer,  194.490 views)
2. Jonge ‘goeroes’ in e-commerce: trap er niet in (Ivo de Clerq, 149.107 views)
3. Vier marketingtips om te overleven als kapper in de coronacrisis (Daan Koek, 44.405 views)
4. Hoe goed gaat het met de merkbelofte van Tony’s Chocolonely? (Bas Vermond, 39.019 views)
5. Hard werken: het domste dat je kunt doen (Herbert van Hoogdalem, 35.125 views)
6. Amazon in Nederland en de gevolgen voor Bol.com, Wehkamp en Coolblue (Tadek Solarz, 33.433 views)
7. Het Ikea-effect: waarom je nu bij Lidl je eigen brood mag snijden (Wendy Olde Velthuis, 32.961 views)
8. ‘Waarom je in tijden van crisis niet moet bezuinigen op marketing’ (Rob Revet, 29.918 views)
9. Corona en de impact op marketing: nu en straks (Pieter Voogt, 29.783 views)
10. Onze maatschappij gaat veranderen en dat komt niet door corona (Niels Hansen, 28.923 views)
11. ReclameReview: 5G van T-Mobile voor de unlimiteds met hoofdrol voor Typhoon (David Brinks, 25.175 views)
12. Merken in crisistijd: jammer voor Bavaria, mooi voor Jumbo (Ronald Voorn, 24.997 views)
13. ReclameReview: ja, McDonald’s raakt een gevoelige snaar (David Brinks, 24.663 views)
14. Eindelijk durven merken hun handen te branden aan racisme (Jeroen Mirck, 24.553 views)
15. Joyce Nafzger verklapt de succesformule: zo groei je op Instagram (Berber Hoekstra, 24.339 views)
16. Reclame in tijden van de coronacrisis, (Martin de Munnik, 24.120 views)
17. Corona-inhakers vervangen #1april-grappen van bedrijven: dit zijn de gekste acties! (Jeroen Mirck, 24.091 views)
18. Nederlandse Loterij reageert op kritiek: ‘Met Donnie mikken we niet op jongeren‘ (Jeroen Mirck, 23.293 views)
19. Deze vijf bedrijven draaien als een tierelier in de coronacrisis (Leonieke Daalder, 23.281 views)
20. Terug naar het oude normaal? Nee bedankt! (Sara Wester, 21.589 views)
21. ReclameReview: ouder worden zoals Willeke Alberti, dat voelt een beetje wrang (David Brinks, 21.075 views)
22. Coca-Cola wil alle verpakkingen terug (Ronnie Overgoor, 20.545 views),
23. Ik kreeg een brief van mijn verzekeraar. En nu ben ik chagrijnig (Bouke Vlierhuis, 20.483 views)
24. Wat zijn de vijf fasen van covid-koopgedrag? (Gert Koot, 18.831 views)
25. Seth Godin en Yuval Noah Harari over de impact van corona op ons leven (Gert Koot, 16.913

Hoe wordt 2021?

Wat kunnen voor 2021 verwachten? De eerste schrik is voorbij, we hebben gelezen wat het voor marketing wel of niet betekent en wat we wel of juist niet moeten doen. Als maatschappij is het wachten op de vaccinaties die het gevaar beetje bij beetje richting de uitgang duwen. En als de maatschappij wacht, wachten merken ook. Maar ik geef ze als advies: wacht niet te lang. Neem een voorsprong op de ontlading die gaat komen. De euforie, de Summer of Love, zoals Luuk Ros roept en hoopt – net als ik. Breng licht in de duisternis, breng vrolijkheid. Pak die voortrekkersrol!

Kijk, zoals hier gebeurt:

Zodat de top-25 van 2021 niet alleen barst van leerzame artikelen, maar ook van plezier. Plezier in het vak en in het leven.

Marketingfacts wenst jou, dierbare lezer en blogger, een leerzaam, optimistisch, en gezond 2021!

Deze blogpost is geschreven door Kari-Anne Fygi, eindredacteur van Marketingfacts. Marketingfacts is een gezamenlijke onderneming van NIMA en BBP Media. Iedereen die er blogposts wil publiceren over Innovatie in Marketing krijgt er ruimte te delen. Ons doel is om het marketingvak en de functie verder te helpen. Stuur een mail aan de redactie als je meer wil weten of mooie content hebt. We helpen je graag: redactie@marketingfacts.nl

Kwaliteitskeurmerk vanuit de beroepsvereniging

Het marketingvak is dynamisch en uitdagend. De wereld om ons heen verandert in een enorm snel tempo. De vraag is voor iedereen hoe je omgaat met die snelle ontwikkelingen, zo ook voor de marketeer, gecombineerd met de vraag hoe je aantoonbaar voorop blijft lopen.

Door Niek Scheppers*

Marketing is een vakgebied waar de laatste jaren steeds meer disciplines aan zijn toegevoegd en waar een enorme groei en zelfs wildgroei is ontstaan als het gaat om nieuwe marketingbureaus en (zelfbenoemde) marketingspecialisten. Dit komt enerzijds doordat voornamelijk online marketing een lucratieve business kan zijn, waarmee mensen geld kunnen verdienen. Anderzijds komt het ook omdat ‘marketeer’ geen beschermde beroepsgroep en titel is. Kortom, iedereen mag zich ‘marketeer’ noemen. Nu zijn daar uiteraard veel kundige mensen bij, maar dit is niet altijd het geval.

De Europese koepel van marketingberoepsverenigingen, The European Marketing Confederation (EMC), introduceerde daarom een aantal persoonstitels waaronder het label Senior Marketing Professional (afgekort: SMP) die in Nederland door het NIMA mag worden uitgegeven. Daarnaast heeft NIMA ook de kwaliteitskeurmerken Senior Communication Professional (SCP), Senior Digital Professional (SDP) en Register Marketeer (RM). Voor vakdocenten bestaat ook de titel NIMA Qualified Lecturer (NQL).

Persoonlijk ben ik sinds 2016 gecertificeerd als SMP en sinds 2018 ook als SDP. Het wordt me weleens gevraagd, dus hieronder eens een toelichting over wat deze titels precies inhouden en waarom ik er als marketingconsultant voor heb gekozen om mezelf te laten certificeren.

Uitgerekend de ‘online specialisten’ zijn als paddenstoelen uit de grond geschoten

SMP is een internationaal erkend kwaliteitskeurmerk om vakbekwame en hooggekwalificeerde marketeers te certificeren. In 2010 zijn de eerste SMP’ers gekwalificeerd en inmiddels zijn er in Nederlands momenteel meer dan 400 SMP’ers. De SMP-titel is dus een kwaliteitskeurmerk voor het marketingvak. Om ervoor in aanmerking te komen dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen op het gebied van opleidingsniveau, kennis en ervaring in het vak. Ook wordt een aantal referenten gecontacteerd om dit te verifiëren. Zodra je eenmaal gecertificeerd bent, wordt er van je verwacht dat je actief blijft investeren in kennis en ontwikkeling. Dit houdt in dat er een Permanente Educatie-plicht is, waarbij je jaarlijks een minimaal aantal PE-punten moet behalen.

Op deze manier zijn SMP-titelhouders marketeers die aan opdrachtgevers kunnen laten zien dat ze gedegen marketingkennis en -ervaring hebben en dat ze zich blijven inspannen om zichzelf en het vak verder te ontwikkelen.

SDP staat voor Senior Digital Professional. Deze titel is in 2018 geïntroduceerd, specifiek gericht op het vakgebied van online marketing en digital marketing. Want uitgerekend in die hoek zijn de ‘online specialisten’ als paddenstoelen uit de grond geschoten. Voor ondernemers en organisaties wordt het dan steeds moeilijker om te weten welke online marketeer vakbekwaam is en welke niet. Om in aanmerking te komen voor de titel SDP moet je aantoonbaar kennis en ervaring inbrengen op vakgebieden als online strategie, Search Engine Marketing (SEO/SEA), Google Analytics, Contentmarketing, E-Mailmarketing. Er geldt een vergelijkbare toetsingsmethodiek als bij SMP en ook de verplichting dat je jaarlijks moet investeren in kennis en ontwikkeling door het behalen van PE-punten.

Ik moet zelf genoeg kennis en expertise tanken om die vervolgens door te kunnen geven

Maar de waaromvraag dus. Waarom heb ik bewust gekozen voor certificering? Er zijn meerdere redenen geweest om te kiezen voor een certificering als Senior Marketing Professional. En eerlijk is eerlijk, er hangt jaarlijks ook een prijskaartje aan, in combinatie met noodzakelijke opleidingen…. Om vanuit de metafoor ‘brandstof’ te redeneren: Ik moet zelf genoeg kennis en expertise tanken, om die brandstof vervolgens door te kunnen geven aan mijn opdrachtgevers. De opleidingsverplichting die er is, vanuit de permanente-educatieplicht, helpt en faciliteert me daarin.

Naast het adviseren en begeleiden van mijn opdrachtgevers ben ik altijd bezig met het investeren in persoonlijke ontwikkeling en kennis binnen mijn vakgebied. De wereld en ook het marketingvak veranderen razendsnel, waardoor ik bewust kies voor het bestuderen van nieuwe onderwerpen en het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Vanuit die Permanente Educatie plicht, die verbonden is aan de SMP-titel, kan ik dat mooi combineren.

De visie die het EMC en het NIMA hebben rondom het introduceren van een kwaliteitskeurmerk voor marketeers, daar sta ik volledig achter. Natuurlijk is het hebben van een SMP-titel ook niet zaligmakend en er zijn ongetwijfeld ook veel marketeers zonder certificering die supergoed zijn in hun vak. En omgekeerd zullen SMP-ers ook wel eens een fout maken, maar ik vind dat de kwaliteit van het vak zo hoog mogelijk moet zijn en dat dit op verschillende manieren gestimuleerd en bewaakt moet worden. Via de SMP-certificering blijf ik betrokken om mezelf en het vak te ontwikkelen. Dat kan ik als waarde inzetten en overdragen aan mijn klanten.

De verplichting om PE-punten te moeten halen is een stok achter de deur

Inmiddels heeft NIMA een groot en uitgebreid netwerk van gekwalificeerde marketingprofessionals, die elkaar op regelmatige basis ontmoeten, online en offline. Het netwerk en de beroepsvereniging bieden een uitgebreid aanbod opleidingen en masterclasses aan, waarin ervaren gastdocenten hun kennis en expertise overdragen. Aan de ene kant helpt dit me bij het behalen van PE-punten maar het geeft me ook steeds weer nieuwe kennis en inzichten. En laten we wel wezen: het is vaak ook gewoon gezellig om naast de inhoud op informele wijze te netwerken met collega-marketeers.

De vraag die misschien het meest voor de hand ligt is wat je er echt aan hébt. Wat brengt de SMP- en SDP-titel mij concreet in de praktijk? Om direct heel eerlijk te zijn; het is in de praktijk nog nooit voorgekomen dat een nieuwe klant contact met me opnam met dit als reden. Als je dit artikel leest en je hebt precies dat als voornaamste doelstelling om een certificering te overwegen, gaat het je waarschijnlijk teleurstellen. Maar dat neemt niet weg dat het mij wel meer dan voldoende brengt. Tijdens gesprekken met ondernemers en bestaande of potentiële opdrachtgevers wordt regelmatig gevraagd waar SMP en SDP voor staan, aangezien ik die labels ook gebruik in mijn communicatiemiddelen. Het krijgen van die vraag is mooi, want dan kom je direct in gesprek over het marketingvak en op welke manier er onderscheid kan worden gemaakt.

Het helpt mij op die momenten vertrouwen te krijgen en duidelijkheid te scheppen bij mijn gesprekspartner. Daarnaast zorgt de verplichting om PE-punten te halen voor mij persoonlijk voor een stok achter de deur als het gaat om het blijven investeren in opleiding en ontwikkeling. Gezien het ontwikkelingstempo in dit vak is dat echt een must.

*Niek Scheppers is SMP en SDP en schreef deze post voor Marketingfacts

Agendapunt van je beoordelingsgesprek: opleiding

Veel HR-verantwoordelijken maken zich zorgen over het ontbreken van een plan op het gebied van scholing en opleiding van eigen personeel. Dat Nederland-kennisland zoveel bedrijven telt waar eigenlijk niks is geregeld, wil niet zeggen dat er geen geld of goede wil is, maar je zult er in veel gevallen zelf een zaak van moeten maken. Juist voor professionals in marketing is dat van levensbelang. Je bent zo goed als je laatste succes. Marketing is competitie. Het is niet anders.

Bij bijna een derde (30 procent) van de Nederlandse bedrijven met meer dan 200 werknemers geven HR-verantwoordelijken aan dat er geen duidelijke strategie is voor de ontwikkeling van hun personeel. Wie wél een leer- en ontwikkelbeleid voert, laat belangrijke kansen liggen op het gebied van employer branding en werving & selectie van met name jongeren. Dat visten we vanmorgen uit een persbericht van naar aanleiding van de Studytube Learning & Development Monitor 2021, een jaarlijks onderzoek dat Motivaction/Sparkey uitvoert voor Studytube.

Lees dit artikel op

Your last stop to the top – Post-Master Marketing Leadership 

Business only has two functions: Marketing and Innovation’

Herken je deze quote van Peter Drucker ? Je bent nu zo’n tien jaar aan het werk na je afstuderen. Je hebt een mooie marketingbaan en de toekomst brengt wellicht een nog mooiere baan. Je hebt graag echt impact op een organisatie maar ben je er klaar voor?  

Door Rob van Vroenhoven*

Wij helpen je om klaar te zijn voor deze uitdagende stap. Het Erasmus Marketing Institute (EMI) en NIMA hebben de handen ineengeslagen om je perfect voor te bereiden op je volgende carrièrestap: een uniek programma waarin wetenschappelijke theorie en de best practices uit praktijk op elkaar zijn afgestemd. 

Dit programma is ondergebracht in de Post-Master Marketing Leadership en duurt 18 maanden. Het is een complete en relevante marketing- en business development-opleiding, aangeboden door de inspirerende docenten en hoogleraren van de Erasmus Universiteit en de door de wol geverfde marketeers, werkzaam bij toonaangevende bedrijven uit het NIMA-netwerk. 

Marketing maakt je rijk, van besparen word je arm 

Marketing is van essentieel belang binnen iedere organisatie: wie wil groeien, moet beschikken over een goede marketingstrategie en effectieve marketingtools. Deze marketingstrategie en marketingtools moeten bijdragen aan het realiseren van ambitieuze doelen, recht doen aan de klant, de eigen organisatie én het maatschappelijk domein. In de Post-Master Marketing Leadership komen al deze aspecten aan bod, evenals de praktische doorvertaling ervan, aan de hand van actuele en inspirerende cases uit de praktijk. 

Leren doe je samen 

Je hebt gedurende de gehele opleiding een ervaren mentor uit de praktijk aan je zijde. Met hem of haar kun je regelmatig sparren over het toepassen van het geleerde in je dagelijks werk. Hierdoor ga je met deze opleiding maximaal impact realiseren in jouw organisatie. 

Afronding met een diploma 

Na afronding ontvang je het getuigschrift ‘Post-Master Marketing Leadership’ namens de Erasmus  Universiteit Rotterdam en NIMA. Daarnaast mag je de Europees erkende titel Senior Marketing Professional dragen. Deze opleiding kwalificeert daarbovenop extra voor de prestigieuze Register Marketeer titel van NIMA.  

Interesse? Vraag vrijblijvend de brochure aan (hier op de de site van de Erasmus Universiteit), bel naar EMI (06 41 22 27 99) of NIMA (020 – 503 93 30). Maar je mag mij natuurlijk ook mailen: r.vanvroenhoven(at)nima.nl. We helpen je graag.

 

*Rob is Manager Study Members & Exams bij NIMA

NIMA Passe-partout: Abonnement op actuele marketingkennis

Precies rond deze tijd van het jaar begint NIMA met z’n jaarlijkse campagne om meer marketeers aan een passe-partout te krijgen voor z’n ruim 130 verschillende classes. Die korte opleidingen zijn in feite een soort plug inns voor professionals in het vak die zich willen verdiepen in een deel van het vak of een vaardigheid willen aanscherpen die relevant kan zijn voor het uitoefenen van een functie. Workshops, vaardigheidstrainingen, mastercourses over de meest uiteenlopende (deel)gebieden van het vak. Van een bijvoorbeeld een dag conversation design tot maximaal vijf avonden blokken op de laatste inns en outs van digital marketing. Dat passe-partout geeft toegang tot bijna het hele jaarprogramma voor een periode van een jaar. In theorie zou je bij wijze van spreken non stop in de klas kunnen zitten, maar we slijten ‘m vooral aan mensen die zich oriënteren op een nieuwe baan of op mensen voor wie een hoop gaat veranderen in de baan die ze hebben, of dat nou in dienstverband is of als zzp’er.

Lees deze blogpost op

Erasmus Universiteit en NIMA starten Post-Master Marketing Leadership

Career writing

Het Erasmus Marketing Institute en NIMA hebben de handen ineengeslagen om het beste van 2 werelden te kunnen bieden op het gebied van marketing kennis: de wetenschappelijke theorie èn de best practices uit de praktijk. In dit Post-Master Marketing programma, dat 18 maanden duurt, krijg je een zeer complete en relevante marketing- en business development opleiding aangeboden van inspirerende docenten van de Erasmus Universiteit, naast zeer ervaren marketeers werkzaam bij toonaangevende bedrijven.

Na afloop van deze opleiding beschik je over de beste bagage om door te stromen naar een zware marketingbaan waarin je als teamleider het verschil gaat maken en gaat bijdragen aan de ambitieuze doelstellingen van het bedrijf.

 

Doelgroep
WO afgestudeerden met een marketing afstudeerrichting of –werkveld met minimaal 5 jaar werkervaring

Jouw ambitie
Ambieer jij een zware marketingbaan en het aansturen van teams die alle marketing disciplines beslaan, zoals (digitale) strategie, merkmanagement, innovatie, communicatie (on- en offline)? Wij bieden geen losse modules, maar een zeer gedegen integrale marketing opleiding die jou gaat helpen om die uitdagende marketingbaan te bemachtigen. We bieden alle relevante en actuele vakinhoudelijke kennis, leiderschap skills en andere relevante vaardigheden.

Opzet
Deze Post-Master duurt 18 maanden en is verdeeld in 16 modules. Elke maand wordt er een module gegeven (uitgezonderd vakantieperiodes). De modules duren één dag, van 9:30 tot 16:30 en vinden afwisselend plaats op de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam of bij één van onze partners elders in het land.
Vooraf aan elke lesdag wordt van deelnemers verwacht dat zij zich voorbereiden door het bestuderen van artikelen en/of het bekijken van korte video-colleges met inleiding en achtergrond op de theorie. Tijdens de lesdagen ligt de nadruk op interactie en toepassing van de theorie en cases. Na een module gaan deelnemers steeds zelf aan de slag hun eigen werkomgeving met een uitdagende opdracht om praktische ervaring op te doen met de nieuwe theorie.

Programma

Tijdens dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Business Model Innovation
  • (Digital) Marketing Strategy
  • Marketing Finance (Finance voor non-financials)
  • Merk positionering en merk management
  • Competitive intelligence
  • Contentmarketing en social media strategie
  • Pricing
  • Intro Data Science en Artificial Intelligence
  • Neuromarketing
  • Management skills & inspirerend leiderschap

Een volledige lijst van de modules is te vinden in de brochure van dit programma.

Na afloop van de opleiding
Deze opleiding biedt marketing verdieping en inspirerende praktijkcases, waardoor deelnemers zichzelf sterk kunnen ontwikkelen op alle vlakken van marketing en business development – zowel praktisch als theoretisch. Daarnaast kunnen deelnemers hun zakelijke netwerk vergroten tijdens deze opleiding.

Na afloop van de opleiding zijn deelnemers automatisch lid van het Nima, waardoor zij zich na de opleiding kunnen blijven ontwikkelen door middel van masterclasses van deze organisatie. Daarnaast ontvangen deelnemers na afronding van het programma een getuigschrift van de Erasmus Universiteit ism Nima en de Europees erkende titel: Senior Marketing Professional.

Docenten
De colleges worden afwisselend gegeven door docenten van de Erasmus Universiteit en van het Nima. De docenten van de Erasmus Universiteit zijn ervaren hoogleraren en academici van zowel Erasmus School of Economics als Rotterdam School of Management. Zij zullen hun theoretische expertise combineren met leerzame en inspirerende cases. Docenten van het Nima zijn toonaangevende marketeers en business managers. Naast hun uitgebreide praktijkkennis hebben ze over ruime ervaring met het lesgeven aan professionals.

Data
Het programma zal starten op 15 januari 2021 en vervolgens is er maandelijks een module (de vakantieperiode uitgezonderd). De laatste module vindt plaats op 10 juni 2022. De precieze datum van iedere collegedag is te vinden in de brochure.

Kosten
€19.900 voor de gehele opleiding (duur: 18 mnd)

Contact
Voor vragen over dit Post-Master programma kun je mailen naar erasmusmarketinginstitute@ese.eur.nl. De opleidingsbrochure vind je hier. Een link naar de inschrijfpagina vindt je hier

(NIMA Top Marketing Club) Marketingpersoneel. Specialisten of generalisten?

Door de coronacrisis kwamen in Nederland honderden marketingprofessionals op straat te staan. Dat maakt voor veel bedrijven dat ze niet langer hoeven te kiezen voor wat er beschikbaar is op de arbeidsmarkt, maar wat ze écht verwachten van marketeers. Vraag is dan wat je zoekt in een modern marketingteam en waarom je die eigenschappen belangrijk vindt. Arthur Simonetti van DSM/Project 2025 en Aart Lensink van LVB spraken zich uit naar een groep marketing-eindbazen van corporates en filosofeerden over kennis en kunde van de ideale teamplayer.

Wat moet een marketeer weten, kunnen en wat voor persoonlijkheid hoort daarbij? In Nederland werken naar schatting zo’n 250.000 mensen in het marketingvak. Dat is een tamelijk absoluut aantal om te communiceren voor een beroepsgebied waarvan de randen niet zo scherp zijn, maar het kan soms ook prettig zijn om te werken met een educated guess, en bij NIMA vinden we dit werkbaar genoeg. Het getal hebben we ooit boven water gekregen door Brits onderzoek – verricht door Statista – te extrapoleren op de omvang van de Nederlandse arbeidsmarkt. En, jazeker, er valt een hoop af te dingen op zo’n grove schatting, maar gesteld dat beide economieën elkaar niet zóveel ontlopen en bij gebrek aan een goed werkbare definitie van ‘marketing’ in landen als Duitsland of Frankrijk doen we het er maar even mee. Ging ons om de vraag of het er misschien eerder 50.000 of 500.000 zouden kunnen zijn. We houden het dus op zo’n kwart miljoen. Werkzaam bij bedrijven en bureaus.

Lees dit verslag van de NIMA Top Marketing Club Management Journey bij