[PIM Trendrapport 2021 #3] Van beleving naar transformatie


In het PIM Trendrapport 2021 wordt duidelijk dat de maatschappij zich nu op een bijzonder kantelpunt bevindt. Vandaag het laatste en derde deel: Van beleving naar transformatie.

We zijn inmiddels ruim een jaar onderweg in een nieuw decennium. Een decennium dat sterk zal verschillen van de decennia die achter ons liggen. Er komt een einde aan een periode die zich goed laat beschrijven met woorden als optimistisch, open, vrij en avontuurlijk. Het was in deze periode dat de belevingseconomie zijn intrede deed en volop tot bloei kwam. In dit nieuwe decennium groeit de angst en onzekerheid in de maatschappij en zoeken mensen controle en houvast. Betekent dit het einde van de belevingseconomie? Het antwoord op deze vraag is ja en nee.

Belevenissen zijn feitelijk van alle tijden. In de vorige eeuw hebben we een verschuiving gezien van een economie die vooral gericht was op het produceren en verkopen van goederen naar een economie waarin het leveren van diensten de boventoon voerde. Van betalen voor producten naar betalen voor activiteiten die voor je worden verricht. Eind jaren negentig zien we een volgende verschuiving en dat is die van een economie gericht op het leveren van diensten naar een economie waarin het gaat om ‘staging experiences’. Van het betalen voor de activiteit die iemand verricht naar betalen voor de tijd dat je iets mag beleven. Zoals chillen in de banken bij Starbucks, jezelf laten ‘Heinekenizen’ in de Heineken Experience of uit je dak gaan bij een concert.

Lees het gehele artikel op MarketingTribune

De komende 10 jaar draait het om vertrouwen

In het PIM Trendrapport wordt duidelijk dat de maatschappij zich nu op een bijzonder kantelpunt bevindt. De wereld laat zich sinds begin jaren negentig goed beschrijven met woorden als openheid, creativiteit, beleving, avontuur en anti-autoriteit. De komende jaren wordt de maatschappij een stuk minder vrij en open. Het decennium dat voor ons ligt kenmerkt zich door een andere mindset, andere normen en waarden, ander gedrag en andere behoeften. Dat vraagt van merken en marketeers een sterk aanpassingsvermogen.

In tijden van onzekerheid gaan mensen op zoek naar houvast. Deze houvast wordt gezocht in rationele feitelijkheden, dashboards, statistieken en andere data, waardoor we het gevoel van grip of controle krijgen. In die zee van onrust en drang naar controle, is er één element dat op een dieper niveau essentiële houvast geeft en dat is ‘vermenselijking’: het dichterbij brengen van een merk, vanuit vertrouwen en verbinding. Niet het merk als instituut, maar de mensen en menselijkheid achter het merk weer centraal stellen.

Lees het gehele artikel op 

[PIM Trendrapport 2021 #2] Van merk naar mens

In het PIM Trendrapport 2021 wordt duidelijk dat de maatschappij zich nu op een bijzonder kantelpunt bevindt. Vandaag deel 2: Van merk naar mens.

In tijden van onzekerheid gaan mensen op zoek naar houvast. Deze houvast wordt gezocht in rationele feitelijkheden, dashboards, statistieken en andere data, waardoor we het gevoel van grip of controle krijgen. In die zee van onrust en drang naar controle, is er één element dat op een dieper niveau essentiële houvast geeft en dat is ‘vermenselijking’: het dichterbij brengen van een merk, vanuit vertrouwen en verbinding. Niet het merk als instituut, maar de mensen en menselijkheid achter het merk weer centraal stellen.

Dit is in een notendop het pleidooi van het PIM Trendrapport 2021 met als titel: ‘Vermenselijking van merken; de shift naar vertrouwen en verbinding’. In het PIM Trendrapport wordt duidelijk dat de maatschappij zich nu op een bijzonder kantelpunt bevindt. De wereld laat zich sinds begin jaren negentig goed beschrijven met woorden als openheid, creativiteit, beleving, avontuur en anti-autoriteit. De komende jaren wordt de maatschappij een stuk minder vrij en open. Het decennium dat voor ons ligt kenmerkt zich door een andere mindset, andere normen en waarden, ander gedrag en andere behoeftes. Dat vraagt van merken, en daarmee van marketeers, een sterk aanpassingsvermogen.

Lees het gehele artikel op MarketingTribune.