Register Marketeer

Register Marketeer

Ons land telt duizenden beoefenaren van het vak marketing. Echter omdat iedereen zich marketeer mag noemen ontbreekt, zeker voor buitenstaanders, het zicht op kwaliteit. Sinds enkele jaren bestaan er erkende kwaliteitskeurmerken om vakbekwame en hooggekwalificeerde marketeers herkenbaar te maken. De zeer ervaren en hooggekwalificeerde marketeers kunnen Register Marketeer (RM) worden.

Wie komen er in aanmerking voor de titel Register Marketeer?

Je komt voor deze titel in aanmerking wanneer je hoog bent opgeleid op het gebied van marketing (NIMA C of universitair niveau) en circa vijftien jaar werkervaring hebt op hoog strategisch marketingniveau. Daarnaast help je het vak vooruit door zelf een bijdrage te leveren aan deze ontwikkeling, bijvoorbeeld door het schrijven van boeken of artikelen, docentschappen of deelname aan taskforces die nieuwe ontwikkelingen in het vak volgen. Een assessment is onderdeel van de toelatingsprocedure.

Ben jij benieuwd of je in aanmerking komt voor een assessment? Doe dan de quickscan. Wil je eerst meer informatie of je cv laten bekijken? Mail dan naar de Projectmanager Persoonscertificering, of bel naar 020 – 503 9300. Een eerste screening en advies is kosteloos. De kosten van de procedure vind je onder investering.

Wat houdt de titel RM in?

De titel Register Marketeer is een Europees kwaliteitskeurmerk voor topmarketeers. De titel is in 1992 in het leven geroepen op initiatief van een aantal topmarketeers en NIMA. Om gecertificeerd te kunnen worden als Register Marketeer, met het bijbehorende recht de titel RM te mogen voeren, moet men als marketeer aan een aantal vereisten voldoen. NIMA voert als onafhankelijke organisatie de persoonscertificatie en hercertificatie uit. Het is hiertoe geaccrediteerd door de European Marketing Confederation (EMC) in Brussel. De internationale norm ISO/IEC 17024 heeft als uitgangspunt gediend voor persoonscertificering tot RM. NIMA wordt tweejaarlijks aan een audit onderworpen door het EMC, die erop toeziet dat NIMA de certificering uitvoert conform de bovengenoemde, door EMC vastgestelde, standaards voor professional marketing qualifications. Personen die als RM worden gecertificeerd, mogen ook de internationaal geldende titel EMP (Expert Marketing Professional) voeren.

Register Marketeers zijn werkzaam op strategisch marketingniveau en dienen hun kennis en ervaring jaarlijks te actualiseren. De certificering is geldig voor vijf jaar. Elke vijf jaar worden Register Marketeers opnieuw beoordeeld. Voor strategen in marketing zijn de officiële titel en de certificering van grote waarde.

Zowel voor binnenlandse als buitenlandse bedrijven staat de titel Register Marketeer garant voor zeer brede en actuele kennis en ervaring op strategisch marketingniveau.

Toelatingseisen

Register Marketeers dienen zich positief te onderscheiden van niet-geregistreerde marketeers. Hierbij wordt gekeken naar de mate van eindverantwoordelijkheid, theoretische en praktische vorming en inzet in en voor het vakgebied marketing.

Register Marketeers zijn de marketingvakmensen met minimaal 15 jaar ervaring die:

 • eindverantwoording dragen op hoog marketingmanagementniveau
 • zowel theoretisch als praktisch goed gevormd zijn
 • zich op een breed vlak in de marketing hebben ingezet (d.w.z. niet alleen werkzaam zijn geweest op een specialistisch deelgebied van de marketing)
 • door hun opleiding en werkervaring een aantoonbaar breed inzicht hebben op het gebied van de strategische marketing.

Onder ‘strategisch’ wordt hierbij verstaan: de afstemming van een onderneming op haar externe omgeving. Dat komt neer op het kiezen van langetermijndoelstellingen voor een onderneming, alsmede de wijze waarop en de instrumenten waarmee deze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Het betreft ‘marketing’ voor zover bovengenoemde afstemming betrekking heeft op het ontwikkelen en implementeren van een strategisch marketingplan en marketing-basisstrategieën en op keuzes ten aanzien van:

 • Marktsegmenten
 • Marktgebieden
 • Marktontwikkeling
 • Ontwikkeling van nieuwe activiteiten van strategische aard
 • Concurrenten
 • Producten en/of diensten
 • Groeitempo en/of groeimethode
 • Wijze van distributie.
Procedure om Register Marketeer te worden

Indien je hoog bent opgeleid op het gebied van marketing, je op hoog niveau binnen het vakgebied actief bent en hart heeft voor het vak, dan is het mogelijk dat je je als Register Marketeer kunt certificeren. Van belang is dat je voldoet aan een combinatie van eisen ten aanzien van opleiding, werkervaring en recognition to the market (hiermee wordt bedoeld: bijdragen aan de herkenbaarheid van het marketingvak in de maatschappij in de vorm van bijvoorbeeld bestuursfuncties op marketinggebied, docentschappen, het verzorgen van lezingen, het schrijven van columns, artikelen of boeken). Voor meer informatie zie toelatingseisen.

De procedure om Register Marketeer te worden bestaat uit vijf stappen.

Stap 1 – Aanvraag

Om je aanvraag in te dienen heb je een aantal zaken nodig:

 • een ge-updatete cv
 • twee referenties

Dit samen vormt jouw dossier. Je start de aanvraag in de MijnNIMA-omgeving.

Stap 2 – Controle

De projectmanager NIMA Persoonscertificering checkt na ontvangst van het digitale dossier de gegevens en voert een check uit op de werkhistorie. Kloppen de gegevens dan wordt het dossier doorgestuurd naar de secretaris. De secretaris kent punten toe aan alle onderdelen in het dossier. Komt de score boven de 80 punten uit, dan gaat de kandidaat door naar het assessment. Voor de puntentelling zie Quickscan.

Stap 3 – Assessment

Het assessment bestaat uit een gesprek van ruim een uur dat je voert met tussen twee assessoren onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Als kandidaat word je bevraagd op een aantal voor marketing en strategie relevante terreinen. Zijn de assessoren positief? Dan wordt een positief advies uitgebracht aan de CvT (Commissie van Toelating).

Assessoren zijn zeer ervaren collega RM’ers die speciaal getraind zijn in het afnemen van assessments. De onafhankelijke voorzitter is namens de persoonscertificeringscommissie aanwezig. Hij bewaakt de standaardregels, de procedure en het proces van het assessment met als doel jou volledig tot je recht te laten komen.

Stap 4 – Beoordeling CvT

De Commissie van Toelating (CvT) bestaat uit tenminste drie leden. Zij worden gerekend tot de ‘nestoren’ van de marketingpraktijk in Nederland. De CvT delibereert op basis van het advies van de assessoren en het dossier (aanvraagformulier en andere relevante informatie en documenten). Zij beslist of de kandidaat wordt toegelaten tot het register voor RM’ers.

Stap 5 – Benoeming

De projectmanager persoonscertificering van NIMA draagt zorg voor de afhandeling tot RM’er (certificatieovereenkomst, uitreiken certificaat en speld, opname in het register e.d.)

Het RM-certificaat is vijf jaar geldig. Van de RM’er wordt verwacht dat hij zijn vakkennis onderhoudt en vernieuwt, dat met collega’s deelt (intervisie) en de markt/samenleving laat merken dat hij over het vak nadenkt en dat zichtbaar doet. Na vijf jaar wordt gekeken of dat gelukt is. We noemen dat hercertificatie. Wanneer een RM’er positief door de hercertificering komt, ontvangt deze opnieuw een RM-certificaat. Dit certificaat en ieder eventueel volgend certificaat is opnieuw vijf jaar geldig.

Quickscan

Kom je in aanmerking voor de RM-titel?

Daar kun je snel inzicht in krijgen met de quickscan. De quickscan bestaat uit drie delen: opleiding, werkervaring (meest recente 15 jaar tellen) en overige (activiteiten die bijdragen aan de zichtbaarheid van jezelf en/of het vak). Het totaal aantal benodigde punten voor toelating tot een assessment is 80. Het is noodzakelijk dat in alle categorieën punten kunnen worden toegekend. Let wel, aan deze zelf ingeschatte punten (de quickscan) kun je geen rechten ontlenen. Wil je laten controleren of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor een assessment, vul dan de aanvraag in op MijnNIMA in.

1. Opleiding (Max. 40 punten)

 Maximum punten
MBA over marketingonderwerp20 punten
Marketing diploma op hbo-niveau, equivalent met o.a. NIMA B Diploma20 punten
Marketingdiploma op universitair niveau, equivalent met o.a. NIMA C Diploma
(MM en MBA)
30 punten
Promotie (PhD) in marketingonderwerp30 punten (+ max. 10 punten voor literatuur)
Masterclass over marketingonderwerp4 punten
Leergang over marketingonderwerp7 punten

2. Werkervaring (Max. 45 + 5 extra punten)

 • 2a. Werkervaring als lijnfunctionaris
 Maximum punten
Functie op niveau van productmanagement
(uitvoerend, geen eind­verantwoorde­lijk­heid)
2 punten per jaar
Functie op niveau van marketingmanage­ment (leidinggevend)3 punten per jaar
Een functie op een hoger managementniveau (leidinggevend, budgetverantwoordelijk, eindverantwoordelijk)Eerste 3 jaar op dit niveau 6 punten per jaar. Elk jaar daarna 4 punten per jaar.
 • 2b. Werkervaring als adviseur/consultant
 Maximum punten
Niveau assistent projectleider
(uitvoerend, niet zelfstandig, zonder eindverantwoordelijkheid)
1 punt per jaar
Projectleiderniveau (na 3 jaar assistent projectleider, leidinggevend, zelfstandig adviserend, eindverantwoordelijkheid)2 punten per jaar
Senior projectleiderniveau (na 5 jaar projectleider, veelzijdige brede ervaring)Eerste 3 jaar op dit niveau 5 punten per jaar. Elk jaar daarna 3 punten per jaar
 • 2c. Extra punten werkervaring
 Maximum punten
Het op de markt zetten van succesvolle producten/merken/concepten/reclamecampagnes(maximaal 2 acties)2 punten per actie
Het begeleiden of initiëren van succesvolle overnames /fusies/ joint ventures/ saneringen/ faillissementen/ reorganisaties)(maximaal 2 acties)2 punten per actie
Ervaring in het buitenland (Punten voor buitenlandervaring worden alleen toegekend wanneer meer dan 50% van een jaar daadwerkelijk in het buitenland is doorgebracht)1 punt per jaar

3. Overige punten (Min. 5 punten nodig)

Maximum punten
Een gedegen marketingartikel in een erkend nationaal of inter­nationaal marketing- of een ander ­vak­blad.(max 5 punten)1 punt per artikel
Gedegen marketinglezingen (max 5 punten)1 punt per lezing
Marketingdocentschap op mbo / niveau NIMA A (min. 15 uur)2 punten
Marketingdocentschap op hbo-niveau/niveau NIMA B (min. 15 uur)3 punten
Marketingdocentschap aan de universiteit/niveau NIMA C (min. 15 uur)4 punten
Marketingdocentschap op post-universitair niveau
(min. 15 uur)
6 punten
Hoogleraarschap in marketing 8 punten
Samenstellen van marketing of commerciële examens
(max. 3 punten)
1 punt per examen
Bestuurswerk op het gebied van marketing of commercie
(max. 5 punten)
1 punt per jaar
Commissariaten of vergelijkbaar
(max. 5 punten)
2 punten per jaar
Afnemen mondelinge examens/assessments
(max.5 punten)
1 punt per 3 activiteiten

Heb je vragen over de quickscan, neem dan contact op met de Projectmanager Persoonscertificering of bel 020 – 503 93 00.

RM Netwerk

Voor de gecertificeerde Register Marketeers is het NIMA Netwerk voor Register Marketeers opgericht. Het netwerk biedt een inspirerende omgeving voor het uitwisselen van ideeën en ontwikkelingen met vakprofessionals.

Het netwerk wordt bestuurd door het college RM (CRM). Het college RM organiseert netwerkbijeenkomsten. Tijdens draait het uiteraard om de kennismaking met gelijkgestemden en het uitwisselen van kennis, meningen en visie. Dit doen we o.a. door middel van expert classes en intervisiebijeenkomsten. Door deel te nemen aan deze bijeenkomsten kunnen Register Marketeer hun kennis actualiseren en daarmee permanente educatiepunten (PE-punten) behalen. Alle Register Marketeers ontvangen persoonlijk een uitnodiging voor dit soort bijeenkomsten, maar daarnaast verschijnen ze hier ook op de site.

Terugkerende sessies

De RM-bijeenkomsten komen zoals hierboven al is aangegeven in verschillende vormen en hebben verschillende thema’s. Zo is er twee keer per jaar een strategiesessie volgens het concept RM NEXT, omdat we vinden dat RM-sessies moeten gaan over de nieuwe samenleving, de nieuwe economie en de nieuwe marketeer. Daarnaast organiseren we de RM Talk. Inspiratie, passie en humor zijn de ingrediënten. Geïnspireerd op TED Talk biedt RM Talk een podium voor passie. Waar word jij door geraakt? Wat wil je delen met de andere RM’ers? Uiteraard staat er ook een goede-doelen-intervisie op de agenda. Tot slot plannen we, na het succes van de afgelopen jaren, ook komend jaar een RM Trip naar het buitenland. Waarheen en de invulling volgen. Het zal opnieuw vertrek op donderdagmiddag zijn en terug op vrijdagavond, met de optie dan zelf een weekend te verlengen.

Hoe blijf je RM’er?

Register Marketeers zijn werkzaam op strategisch marketingniveau en actualiseren permanent en vanzelfsprekend hun kennis en ervaring. De (initiële) certificering is geldig voor vijf jaar. Na deze vijf jaar worden Register Marketeers opnieuw beoordeeld, door middel van de hercertificering.

Als Registreer Marketeer word je dus als het ware iedere vijf jaar gekeurd. De titel RM geeft daarmee de garantie voor een hoogwaardige en actuele vakbekwaamheid door de zorgvuldige certificering en periodieke hertoetsing door NIMA. Daarbij wordt gekeken naar jouw kwalificaties op drie terreinen:

 1. Werkervaring
 2. Puntenoverzicht Recognition to the market (norm voor hercertificering is minimaal 50 punten)
 3. PE-punten (na vijf jaar heb je er naast de 50 punten voor Recognition to the Market minimaal 100 nodig)

Die punten behaal je bijvoorbeeld door het volgen van een lesprogramma (hieronder beschreven als PE-programma).

Waar moet een PE-programma aan voldoen?

Een PE-programma moet een interactief deel bevatten onder leiding van een deskundige facilitator. Een moment voor vragen stellen tijdens of na afloop van een bijeenkomst geldt niet als een interactief deel van het programma. Daarnaast moet het programma aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Een PE-programma dient minimaal op hbo-niveau te zijn (gelijk aan minimaal niveau 6 van het European Qualifications Framework).
 • Er wordt in het programma een link naar de theorie gemaakt en er is een praktijkcomponent aanwezig.
 • Het programma dient aandacht te hebben voor toepassing van de inhoud in de praktijk.
 • Het PE-programma moet innoverend, vernieuwend zijn door een of meerdere van de volgende punten: punten zijn weggevallen. Wat moet hier komen?

Indien het programma van PE-niveau is, hoeveel PE-punten worden dan toegekend?

Het aantal PE-uren wat wordt toegekend, is niet afhankelijk van het niveau maar van de duur van het programma. Alleen uren waarin marketing of marketingverwante onderwerpen (marktonderzoek, communicatie, verkoop of andere terreinen van klantgericht ondernemen) worden behandeld, tellen mee. Contacturen zijn de basis voor PE-punten. Pauzes, ontvangstperioden en borrels achteraf zijn geen contacturen. Programma’s met meerdere contactmomenten worden als één programma beschouwd.

ActieMaximaal aantal punten
Programma’s met een duur van 1 t/m 8 uur 1 punt per uur
Voor programma’s met een duur 9 t/m 16 uur 8 punten plus ½ punt voor elk uur boven de eerste 8. (Bijv: bij een programma van 16 uur krijg je 12 PE-punten).
Voor programma’s met een duur meer dan 16 uur 12 punten voor de eerste 16 uur plus ¼ punt voor elk uur boven de eerste 16.
Aan een PE-programma kan maximaal 30 PE-punten worden toegekend. Dit maximum wordt dus bereikt bij een duur van 88 uur of meer.
Voorbereiding bij een PE-programmaWanneer er bij een PE-programma expliciet gevraagd wordt naar voorbereiding, dan kan dat met 0,25 punt per voorbereidingsduur worden gewaardeerd met een maximum van 2 PE-punten. Als de voorbereiding bestaat uit het lezen van literatuur dan is 25 pagina’s 1 uur voorbereidingstijd.
Indien bij het programma werkzaamheden vooraf of achteraf worden verlangd en waarbij door de programmaorganisatie wordt vastgesteld dat de deelnemer deze inspanning daadwerkelijk heeft verricht dan gelden deze uren als contacturen.1 punt per uur
Ook programma’s zonder contacturen kunnen volgens dit systeem in aanmerking komen, mits er sprake is van kennisoverdracht en/of kennisuitwisseling. De inspanningstoets zal in dit geval nog duidelijker moeten worden aangetoond. Aan een PE-programma kan maximaal 30 PE-punten worden toegekend. Dit maximum wordt dus bereikt bij een duur van 88 uur of meer.
State-of-the-art of actueel onderwerp (in discussies of publicaties)...

Bij het behalen van de PE-punten wordt ook gelet op ratio. Het gaat om permanente educatie waarbij een zekere spreiding in de tijd en van onderwerpen wordt nagestreefd. Dus als je al je benodigde punten in het eerste jaar van je certificering behaalt en de overige vier jaar niets doet aan permanente educatie, dan heb je ook geen recht op hercerticificering.

Gedragscode Register Marketeers

Register Marketeers dienen zich te houden aan de vastgestelde gedragscode. De code is hier te downloaden.

NIMA Integriteitscommissie houdt zicht op naleving
Naast de Integriteitscode wordt ook de RM-gedragscode op een integere en professionele manier gehandhaafd door de Integriteitscommissie van NIMA. Iedere melding naar aanleiding van een mogelijke overtreding van de code door personen die de titel voeren, wordt voorgelegd aan de voorzitter van de Integriteitscommissie.

Wil je een zaak melden bij de integriteitscommissie? Stuur ons een e-mail en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Investering

De kosten voor de aanvraag en het onderhoud van de titel Register Marketeer vallen in twee delen uiteen. Allereerst zijn er eenmalige kosten die gepaard gaan met de aanvraag en toetsing. Na de toelating, zijn er jaarlijkse kosten.

De certificering kan alleen in combinatie met een Red Membership of Business Membership. Andere registraties zijn in combinatie met certificering niet mogelijk.

Eenmalige kosten:

 • Behandeling van de initiële aanvraag en assessment € 250 excl. btw
 • Certificering en inschrijving in het register voor marketeers bij toelating € 525 excl. btw

Jaarlijkse kosten

De kosten voor de RM-certificering € 875 per jaar incl. btw. Dit bedrag is opgemaakt uit:

 • De RM-certificering t.w.v. € 418,14
 • En deelname aan het RM-netwerk t.wv. € 305

Hercertificering

De certificering is vijf jaar geldig. Na vijf jaar vindt hercertificering plaats waarbij aan de vereisten voor permanente educatie moet zijn voldaan. Bij onvoldoende PE-punten kan een assessment (U-bocht gesprek) voorgesteld worden.

 • De hercertificering bedraagt € 250 excl. btw
 • De kosten voor hercertificering via een U-bocht gesprek bedragen € 500 excl. btw

Gratis deelname aan bijna alle RM-netwerkactiviteiten. Dit onderdeel is onlosmakelijk verbonden met het Register Marketeerschap.