NIMA, gevestigd aan Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
NIMA
Hogehilweg 16
1101CD Amsterdam

https://www.nima.nl
+31 20 503 93 00
privacy@nima.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

NIMA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@nima.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NIMA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling / opdracht
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • NIMA analyseert jouw gedrag om daarmee onze nieuwsbrieven en website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • NIMA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Opname in het NIMA (diploma)register

Geautomatiseerde besluitvorming

NIMA neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NIMA) tussen zit. NIMA gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Creatio: voor verwerking van lidmaatschap gegevens, certificering, aanmelding activiteiten t.b.v. jouw persoonlijke opleiding, nieuwsbrief registratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NIMA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Algemeen worden persoonsgegevens bewaard tot twee jaar na beëindigen van het laatste contact. Contact kan zijn: lidmaatschap, product, deelname, abonnement nieuwsbrief, elke vorm van communicatie met NIMA.
Voor het NIMA (diploma)register worden de persoonsgegevens bewaard tot en met het jaar, waarin de pensioenleeftijd wordt bereikt.

Delen van persoonsgegevens met derden

NIMA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer je deelneemt aan een van onze classes of events worden je naam, functie en bedrijfsnaam gedeeld met de spreker en andere deelnemers via de afgesloten MijnNIMA-omgeving. Dit zodat je je netwerk op een laagdrempelige manier kunt versterken en je je medecursisten ook na de training nog kan terugvinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NIMA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. NIMA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Complianz

Functional

Usage

We use Complianz for cookie consent management.

Sharing data

For more information, please read the Complianz Privacy Statement.

Functional

Name
cmplzFormValues
Retention
365 days
Function
Name
cmplzDashboardDefaultsSet
Retention
365 days
Function
Name
cmplz_user_data
Retention
365 days
Function
Determine which cookie banner to show
Name
complianz_policy_id
Retention
365 days
Function
Store accepted cookie policy ID
Name
cmplz_stats
Retention
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
complianz_consent_status
Retention
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
cmplz_marketing
Retention
365 days
Function
Store cookie consent preferences

Instagram

Marketing/Tracking

Usage

We use Instagram for display of recent social posts and/or social share buttons.

Sharing data

For more information, please read the Instagram Privacy Statement.

Marketing/Tracking

Name
actppresence
Retention
1 year
Function
Store ad display frequency

Facebook

Marketing/Tracking, Functional

Usage

We use Facebook for display of recent social posts and/or social share buttons.

Sharing data

For more information, please read the Facebook Privacy Statement.

Marketing/Tracking

Name
_fbc
Retention
2 years
Function
Store last visit
Name
fbm*
Retention
1 year
Function
Store account details
Name
xs
Retention
3 months
Function
Store a unique session ID
Name
fr
Retention
3 months
Function
Provide ad delivery or retargeting
Name
act
Retention
90 days
Function
Store logged in users
Name
_fbp
Retention
3 months
Function
Store and track visits across websites
Name
datr
Retention
2 years
Function
Provide fraud prevention
Name
c_user
Retention
30 days
Function
Store a unique user ID
Name
sb
Retention
2 years
Function
Store browser details
Name
*_fbm_
Retention
1 year
Function
Store account details

Functional

Name
wd
Retention
1 week
Function
Read screen resolution
Name
csm
Retention
90 days
Function
Provide fraud prevention
Name
presence
Retention
session
Function
Store and track if the browser tab is active

Twitter

Functional, Marketing/Tracking

Usage

We use Twitter for display of recent social posts and/or social share buttons.

Sharing data

For more information, please read the Twitter Privacy Statement.

Functional

Name
local_storage_support_test
Retention
persistent
Function
Provide load balancing functionality

Marketing/Tracking

Name
metrics_token
Retention
persistent
Function
Store if the user has seen embedded content

LinkedIn

Marketing/Tracking, Functional

Usage

We use LinkedIn for display of recent social posts and/or social share buttons.

Sharing data

For more information, please read the LinkedIn Privacy Statement.

Marketing/Tracking

Name
bcookie
Retention
2 years
Function
Store browser details
Name
li-oatml
Retention
1 month
Function
Provide ad delivery or retargeting
Name
li_sugr
Retention
3 months
Function
Store browser details
Name
UserMatchHistory
Retention
30 days
Function
Provide ad delivery or retargeting
Name
lidc
Retention
1 day
Function
Store performed actions on the website
Name
bscookie
Retention
2 years
Function
Store performed actions on the website
Name
X-LI-IDC
Retention
session
Function
Provide functions across pages

Functional

Name
BizographicsOptOut
Retention
10 years
Function
Store privacy preferences
Name
linkedin_oauth_
Retention
session
Function
Provide functions across pages

Hotjar

Statistics

Usage

We use Hotjar for heat maps and screen recordings.

Sharing data

For more information, please read the Hotjar Privacy Statement.

Statistics

Name
_hjid
Retention
1 year
Function
Store a unique user ID
Name
_hjIncludedInPageviewSample
Retention
30 minutes
Function
Name
_hjAbsoluteSessionInProgress
Retention
session
Function
Store unique visits

Google reCAPTCHA

Functional, Marketing/Tracking

Usage

We use Google reCAPTCHA for spam prevention.

Sharing data

For more information, please read the Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Functional

Name
_grecaptcha
Retention
session
Function
Provide spam protection

Marketing/Tracking

Name
rc::c
Retention
session
Function
Read and filter requests from bots
Name
rc::b
Retention
session
Function
Read and filter requests from bots
Name
rc::a
Retention
persistent
Function
Read and filter requests from bots

Google Analytics

Statistics (anonymous)

Usage

We use Google Analytics for website statistics.

Sharing data

For more information, please read the Google Analytics Privacy Statement.

Statistics (anonymous)

Name
_ga
Retention
2 years
Function
Count and track pageviews
Name
_gid
Retention
1 day
Function
Count and track pageviews
Name
_gat
Retention
1 minute
Function
Filter requests from bots

Miscellaneous

Purpose pending investigation

Usage

Sharing data

Sharing of data is pending investigation

Purpose pending investigation

Name
fbv_tree
Retention
Function
Name
_clck
Retention
Function
Name
_clsk
Retention
Function

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NIMA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@nima.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
NIMA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NIMA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@nima.nl.