Examencommissielid NIMA Online Marketing

NIMA is op zoek naar een commissielid voor de examens NIMA Online Marketing. Ben jij een online marketingprofessional en heb je affiniteit met toetsing en kennisoverdracht? Dan komen wij graag met jou in contact.

NIMA ontwikkelt examens voor de vakgebieden Marketing, Sales, Communicatie en Digital. Voor elk vakgebied heeft NIMA een domeincommissie opgesteld, waarbij voor elk examenniveau (NIMA Basiskennis, NIMA A, NIMA B en NIMA C) een commissielid is aangesloten.

De domeincommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de exameneisen (leerdoelen), de literatuurlijst (bronmateriaal), de beoordelingscriteria en het in samenwerking met een auteur opstellen en valideren van de NIMA Examens. In dit geval betreft het de examens voor Online/ Digital Marketing.

De exameneisen worden om de drie jaar door de domeincommissieleden geactualiseerd, om de aansluiting met het werkveld optimaal te houden. Hierbij worden de NIMA Opleiders, de professionals uit het werkveld én de onderwijswereld betrokken.

Elk jaar worden examens ontwikkeld en gevalideerd voordat deze worden opgenomen in het digitale toetssysteem van NIMA. Alle schriftelijke examens worden digitaal afgenomen bij examencentra verdeeld over het hele land en ook alle mondelinge examens worden vanwege de Corona-maatregelen momenteel online aangeboden.

Daarnaast worden regelmatig (digitale) bijeenkomsten met examinatoren, auteurs, mede-commissieleden en/of opleiders gehouden. Onder meer om te zorgen dat de beoordelingscriteria eenduidig worden toegepast en dat de rode draad van de exameneisen voor de opleiders duidelijk is. Deze kalibratiesessies vormen een onderdeel van de kwaliteitsborging. Als commissielid zul je hieraan deelnemen en bijdragen. Daarnaast kun je (ad hoc) worden gevraagd om advies uit te brengen over een inhoudelijke vraag van een klant of om een bezwaarschrift op een examen af te handelen.  

Alleen als je lid bent van NIMA kun je een actieve bijdrage binnen de vereniging leveren en commissielid worden. Ben je nog geen NIMA lid? Kijk op onze website voor de mogelijkheden.

Een commissielid ontvangt een vergoeding per opdracht (afgeleverd product of verzoek vanuit NIMA).

Interesse?  
Als je geïnteresseerd bent in de functie van commissielid ontvangen wij graag je CV of LinkedIn profiel. Stuur een email naar Baukje Hilarides
. Wij ontvangen graag uiterlijk 11 oktober je reactie.