Branchevereniging DDMA formuleert uitgangspunten voor datagebruik


Branchevereniging DDMA heeft in samenwerking met de Argumentenfabriek en een groep koplopers uit de data-driven marketingsector, werkzaam bij onder meer VodafoneZiggo, KLM en Rabobank, de Uitgangspuntenkaart voor Datagebruik ontwikkeld. De geformuleerde uitgangspunten moeten passen bij de gezamenlijke ambitie van leden van DDMA om het maatschappelijk vertrouwen in data te vergroten. De branchevereniging stelt dat het, voor elke organisatie die data- en klantgedreven werkt, van cruciaal belang is dat klanten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens in goede handen zijn. ‘Een datavisie en duidelijke kaders voor datagebruik zijn hiervoor onmisbaar.’

Maatschappelijk vertrouwen in data vergroten
Volgens DDMA zien steeds meer organisaties dat het hebben van een eigen normen- en waardenkader voor datagebruik essentieel is om dat vertrouwen van klanten op te bouwen. Daarbij stelt de belangenvereniging dat het alleen voldoen aan wetten en regels niet genoeg is. DDMA: ‘Naast wat je met data mág gaat het er vooral om hoe je als organisatie met data wíl omgaan, aansluitend op de verwachtingen van de consument. Met de Uitgangspuntenkaart willen wij organisaties stimuleren een eigen visie op datagebruik te formuleren. De uitgangspunten zijn dan direct toepasbaar op de werkvloer, bij ethische keuzes over datagebruik en voor het opzetten van datagedreven campagnes.’

Lees het gehele artikel op Adformatie.

Onderzoek data driven marketing: menselijke factor grootste uitdaging

DDMA, branchevereniging voor data en marketing, deelt vandaag de resultaten van het jaarlijkse Data Driven Marketing Onderzoek onder 192 marketingprofessionals in Nederland. DDMA voerde het onderzoek uit in samenwerking met Center for Marketing Insights van de Hogeschool van Amsterdam.

Het realiseren van een data driven organisatiecultuur (40%) wordt als belangrijkste uitdaging gezien voor bredere implementatie van data driven marketing toepassingen. Ook zijn er grote verwachtingen van nieuwe toepassingen: 59% verwacht een stijgend budget voor chatbots en het gebruik van AI is bijna verdubbeld van 9% naar 16%.

Lees dit artikel op MarketingTribune