‘Frictie van Miriam Rasch – Waar gáát dit boek eigenlijk over?’

NIMA Qualified Lecturer Maaike Boots van de Hogeschool van Amsterdam las Miriam Rasch. Die een opmerkelijk boek schreef dat aanzet tot nadenken. Over digitalisering en het verzamelen, het gebruik en de interpretatie van data. Geen gemakkelijke kost, maar het roept in ieder geval op tot creativiteit. Het biedt verdieping en verbreding en is een aanrader voor iedere marketeer, die nog eens kritisch stil wil staan bij de interpretatie van de data die worden gebruikt voor analyses en het bepalen van strategie en beleid.

Japanners kennen de term kawa-akari, wat afhankelijk van de locatie ‘de weerspiegeling van de maan op het stromende water’ kan betekenen, maar het kan ook zijn ‘de glans van de late zon op een rivier’. Ik kwam deze term tegen ergens in de laatste hoofdstukken van het verrijkende boek van collega-onderzoeker/essayist/ docent Miriam Rasch dat in mei dit jaar verscheen. Er is dus niet een duidelijke eenduidige vertaling van die term.

We kunnen nog veel leren van Japanners, ook in de marketingcommunicatie, en ook van Miriam Rasch. Het fenomeen van kawa-akari vond zij in een tweet van schrijver Robert Macfarlane, in het kader van ‘place writing’ – denk aan haiku – en dient om aan te geven: context staat voorop. Ieder kan er zijn eigen invulling aan geven. Zo is het vaak met vertalingen; het zijn interpretaties en duidingen van situaties en teksten. Ieder kan er zijn eigen beeld bij vinden: een combinatie van vreemdheid en vertrouwdheid. Rasch illustreert er de creatieve verbintenissen mee tussen mensen en de natuur.

Lees deze bespreking van Rasch’ boek op